Always on track to the perfect match

Referentienummer: 2021-01632
Omgeving: Odijk en thuiswerken
Startdatum: 1 juli 2021 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand)
Einddatum: 30 juni 2022
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: nog niet bekend
Sluitingsdatum: vrijdag 16 april om 09:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een IV-Expert tbv Connectiviteit voor 36 uur per week.

De Dienst Informatiemanagement van de Nationale Politie voert verschillende taken uit, waaronder functioneel beheer, advisering, relatie- en service level management, gegevensgebruik en –beheer. Ook bewaken we de kwaliteit en integriteit van vastgelegde gegevens. Wij werken volgens het Scaling Agile Model Politie ter ondersteuning van het snel en wendbaar realiseren van de gewenste informatievoorziening.

Bij de Dienst Informatiemanagement werken landelijk ruim 600 collega's. Vanuit Afdeling Advies werk je gedeconcentreerd voor de business. De politie en het politiewerk is dynamisch en voortdurend in ontwikkeling .

Als IV-expert Voertuig gerelateerde ICT ben je medeverantwoordelijk voor het adequaat laten werken van de informatievoorzieningsketen: van beleidsthema's tot applicaties en systemen. Je adviseert en regisseert bij de intake, vormgeving en uitvoering van (implementatie)projecten die meerdere, met elkaar samenhangende, portefeuilles raken. Ook draag je in het (Senior) Product Owner team bij aan het agile voortbrengingsproces van de Politie IV.

Je draagt zorg voor een goede vraagarticulatie aan de hand van IV-verzoeken vanuit de business en verricht de benodigde (informatie- en proces-) analyses en vooronderzoeken. Hierbij houd je rekening met de IV-strategie en de ontwikkelingen binnen het IV-landschap en stuur je actief aan op synergie-effecten tussen dat wat goed is voor het politiewerk en dat wat noodzakelijk is om de informatievoorziening van de politie te verstevigen.

Namens de IV-keten ben jij sparringpartner voor IV-gerelateerde vraagstukken en lever je gevraagd en ongevraagd advies. Je bouwt en onderhoudt in- en externe netwerken van specialisten en werkt mee met de belangrijkste stakeholders aan het ontwikkelen van een visie en strategie op de onderwerpen uit de IV-keten. Ook draag je bij aan het informatiebeleid van de politie en het opstellen van bijvoorbeeld portfolio realisatieplannen, roadmaps, impactanalyses en business/IV epics.

Je werkplek is bij de sector Advies, team IV-Experts: daar word je ingezet als Expert voor het deelprogramma Connectiviteit voor advisering, requirements analyse en inbreng operatie in de technische projecten

Op dit moment wordt er thuisgewerkt i.v.m. Covid-19. Normaliter werk je grotendeels vanuit Odijk, echter zul je ook af en toe op andere politielocaties werken. Wanneer het weer is toegestaan om op locatie te werken dient hier rekening mee gehouden te worden.

Doelstelling: Jij begrijpt als expert informatievoorziening dat stilstand achteruitgang is. Technologische ontwikkelingen en de snel veranderende wereld van digitalisering en globalisering hebben een grote invloed op criminaliteit en veiligheid en daarmee ook op de wijze waarop de politie haar werk uitvoert. ICT dringt steeds verder door in de kern van het politiewerk.

de werelden van politieoperatie en informatievoorziening bij elkaar brengen en verbinden;
de bestaande informatievoorziening optimaliseren en vernieuwen;
nieuwe concepten ontwikkelen en het politiewerk daarmee naar een nóg hoger niveau brengen.

Vakmatige taken:

Jij staat als expert informatievoorziening midden in deze wereld. Vanuit die positie haal en krijg jij opdrachten van collega’s die een nieuwe voorziening willen ontwikkelen of een al in werking zijnde product willen verbeteren. Dat varieert van een nieuwe toepassing voor de agenten op straat tot een advies over de consequenties van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is aan jou om zulke wensen concreet te maken. Dat doe je door realisatietrajecten te begeleiden en informatieprocessen te borgen. Een uitdagende klus die jij weet te klaren. Verder:

adviseer je over informatievraagstukken op basis van vakinhoudelijk onderzoek, analyses en plannen;
vertaal je samen met de coördinerend businessexpert plannen naar individuele werkafspraken;
definieer je (non-)functionele gebruikersspecificaties en werk je aan de uitvoering van informatiebeveiligingsbeleid en -maatregelen;
stel je IV-epics, capability’s en user story’s op.

Functie-eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur in de richting van Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfskunde of Bestuurskunde. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien (kopie diploma vereist).
Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als adviseur informatiemanagement of gelijkwaardig, binnen 500+ organisaties.
Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met (implementatie)trajecten van (technische) informatiesystemen.
Je hebt relevante werkervaring met grote IV-vernieuwingsoperaties in een complex stakeholdersveld.
Je hebt werkervaring met de implementatie van netwerk infrastructuren.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt werkervaring met identity management en authenticatie oplossingen.
Je hebt werkervaring met het integreren van- en aansluiten op cloud-diensten vanuit eigen infrastructuren.
Je hebt werkervaring met PKI-infrastructuren.
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op conceptueel niveau in de specialismen architectuur, informatiebeveiliging en requirementanalyse.
Je hebt werkervaring (kennis) van technische applicaties en technische infrastructurele voorzieningen.
Je hebt werkervaring met agile, scrum in informatiearchitectuur.
Je hebt werkervaring binnen de (semi) overheid.
Je hebt werkervaring met het begeleiden van applicatiemigraties naar de cloud, Office365 en generieke infrastructuur.
Je bent gecertificeerd business-/requirementsanalist.

Competenties:

Maatschappelijke-oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
Overtuigingskracht: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk en thuiswerken
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
1 juli 2021
referentie:
ITC-2021-01632
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
08-04-2021 11:24:46