Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT23512
Omgeving: Rotterdam
Startdatum: 23 maart 2019 (te op: screening van 6 tot 15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 december 2019
Optie op verlenging: Ja, maximaal 24 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: nog niet bekend
Sluitingsdatum: maandag 21 januari om 17.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar drie IV-Experts voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De Dienst Informatie Management (IM) is onderdeel van het PDC en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en dienstverlening voor de informatievoorziening (IV) van de organisatie. De dienst bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe informatiebehoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de regie op de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst.

De sector Advies stemt de IV af op de strategische doelstellingen en de behoeften van de business. Zij adviseert bij vernieuwing van de IV over mogelijke technologie-, proces- en organisatieveranderingen, levert de benodigde input voor de P&C cyclus en draagt zorg voor het onderhoud van de informatiearchitectuur. De sector regisseert en bewaakt tevens de kwaliteit van de implementatie voor wat betreft de gekozen proces-, organisatie- en IV veranderingen. Advies bestaat uit de teams Business Experts, Informatievoorziening Experts en Operationele Informatievoorziening Experts. In het team Informatievoorziening Experts is het specialisme requirement analyse ondergebracht.

Het Team Informatievoorzieningexperts (IVE) bestaat uit twee onderdelen, te weten Allround Informatievoorziening Expert en Requirement Analyse. Het Team Informatievoorzieningexperts verricht binnen de kaders van de Nationale Politie IV-beleidsontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement en requirement analyse. Het team houdt zich onder meer bezig met de advisering en uitvoering van vraagarticulatie op Informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken en het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties. Daarbij draagt het team zorg voor de borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening.

Je bent verantwoordelijk voor de tijdige oplevering van gewenste producten. Hierbij houd je zelf de deadlines in de gaten en ben je verantwoordelijk voor je eigen werkplanning. Tevens bewaak je de voortgang.

Taken/werkzaamheden:

Je adviseert over informatievraagstukken in de vorm van vakinhoudelijk onderzoek, analyse of plan.
In overleg met de (Coördinerend) Businessexpert concretiseer je de geplande activiteiten naar individuele werkafspraken, opleveren van gevraagde documenten, analyses, vooronderzoeken etc. om te komen tot een resultaat.
Je zorgt voor een effectieve werkuitvoering overeenkomstig de vastgestelde planning, stuurt deze aan en bewaakt de voortgang hiervan.
Je treedt op als intermediair tussen de (coördinerend) Business expert en de vraagorganisatie waar je voor werkt en bent vakinhoudelijk aanspreekpunt voor hen.
Verwacht wordt dat je:

Een goede (uitgebreide) businesscase kunt schrijven.
Een gedegen vooronderzoek kunt uitvoeren in overleg met de PL huisvesting om te zien of er nog afwijkende requirements zijn t.o.v. het huisvestingsconcept.
In staat bent tot het aanleveren van info t.b.v. PvA (Projectopdracht) en PID, zodat de PL HV en ICT hun verhaal goed kunnen opstellen.
In staat bent af te te stemmen met de dienst ICT, ICT/ Installatie-bureau voor uitwerken van de requirements.
In staat bent de QA-rol tijdens de uitvoer van het project te vervullen en eventueel een (deel) instructie/info samen met de PL ICT kan voorbereiden.
Functie eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt een afgeronde en erkende opleiding op minimaal HBO 4 niveau, op het gebied van Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfskunde, Bestuurskunde of vergelijkbaar (kopie diploma vereist).
Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring als informatiemanagementadviseur binnen een organisatie met 2500+ medewerkers, voorkeur opgedaan binnen de (semi-)overheid..
Je bent in het bezit van een Prince 2, Scrum of Agile certificaat (kopie certificaat verplicht).
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt werkervaring (bij voorkeur meer dan 4 jaar) op conceptueel niveau in requirementanalyse, specifiek gericht op Facilitair Management/Huisvesting (weging 20%).
Je hebt werkervaring (bij voorkeur meer dan 4 jaar) met het schrijven van Prince II businesscases.
Je hebt werkervaring met het aanleveren van info voor het opstellen van een projectopdracht en een PID.
Je hebt werkervaring met het uitvoeren van de QA-rol tijdens bij de uitvoer van projecten.
Je hebt werkervaring met het voorbereiden van een (deel)instructie/info samen met de ICT Projectleider(s).
Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met Agile, scrum of vergelijkbaar.
Je hebt werkervaring met informatiesystemen binnen de overheid en de daarbij gangbare tools zoals Planon, Beaufort etc.
Competenties:

Netwerkvaardigheden: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
Organisatie sensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Stressbestendig: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.
Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:

start project:
z.s.m.
referentie:
ITC-BTIT23512
duur opdracht:
9 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
11-01-2019 10:55:23