ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een IT Asset Coördinator.

Omschrijving opdracht:
Je komt te werken bij de Afdeling Assetmanagement. Deze afdeling valt onder het Team Tactische Bedrijfsvoering en voert het assetmanagement uit voor de software/hardware binnen het Team Tactische Exploitatie. Team Tactische Exploitatie is belast met processen binnen “Service Strategie”, “Service Design” en “Service Transition”. Deze processen ondersteunen de Agile organisatie (het Productiehuis).

Doelstelling:
De levenscyclus en inventaris van IT-middelen binnen de politie moeten gecontroleerd beheerd worden. De IT asset coördinator is verantwoordelijk voor (ondersteuning op de) uitvoering en continue verbetering van het IT asset management proces binnen de politie op aangeven van/in samenwerking met de IT asset manager. De IT asset manager en de IT configuratie manager werken toe naar het neerzetten van SACM (Service Asset en Configuratie Management). Deze beweging kan de rol van IT asset coördinator in de toekomst beïnvloeden mede door het versterken, inbedden van de organisatorische verbanden binnen keten van IV-Kolom.

Verantwoordelijkheden:
Als IT asset coördinator ben je verantwoordelijk voor het genereren van de benodigde IT assetmanagement analyses en rapporten op aangeven van de IT asset manager, de stakeholders die de assets beheren, dan wel op eigen initiatief ter ondersteuning van IT assetmanagementdatabase (AMDB). Je maakt analyses van de assetmanagementdatabase en zorgt ook voor de werking, het onderhoud en de gegevensintegriteit van de assetmanagementdatabase. Je zorgt ervoor dat nieuwe IT assets, die binnen het toepassingsgebied vallen, worden geregistreerd in de assetmanagementdatabase in de juiste fase in de levenscyclus van IT-activabeheer. Daarnaast zorg je er ook voor dat IT assets worden gedeactiveerd en hun status wordt bijgewerkt in de assetmanagementdatabase.

Vakmatige taken:
- Verricht je operationele sturing, maak je uitvoeringsafspraken en stuur je op het nakomen hiervan;
- Bevorder je de deskundigheid van collega’s door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen;
- Ondersteun je bij het onderzoeken van auditbevindingen;
- Ondersteun je effectief gebruik van de IT assetmanagement-database voor andere groepen en processen;
- Maak je processtatistiekenrapporten en neem je deel aan procesevaluatie van IT assetmanagement;
- Definieer je IT assetmanagementdatabase-structuur, reikwijdte, toegangsprivileges en beheer je structurele wijzigingen in de IT assetmanagement-database;
- Doe je verbetervoorstellen om effectief gebruik en integriteit van de IT assetmanagement-database te vergemakkelijken.

Gewenst profiel:
- Een afgeronde hbo opleiding, in de richting van IT of gelijkwaardig;
- In de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar kennis en ervaring in het assetmanagement- (en configuratiemanagement) domein;
- Ervaring in de rol van IT asset coördinator en/of in een andere rol in de assetmanagementomgeving;
- Kennis van en (bij voorkeur) ervaring met SACM;
- Kennis van/ervaring met Microfocus (oud-HP) producten als Asset Manager, UCMDB, Omi, Service Manager.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1.Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar kennis en ervaring opgedaan in het assetmanagement- (en configuratiemanagement) domein.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van/ervaring met Microfocus (oud-HP) producten als Asset Manager, UCMDB, Omi, Service Manager.
2. Je hebt ervaring in de rol van IT asset coördinator en/of in een andere rol in de assetmanagementomgeving.
3. Je hebt kennis van en (bij voorkeur) ervaring met SACM (Service Asset en Configuratie Management).
4. Je hebt een afgeronde hbo opleiding, in de richting van IT of gelijkwaardig.

Competenties:
- Goede communicatie vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (voertaal Nederlands)
- Resultaatgericht
- Kwaliteitsbewust
- Overtuigingskracht
- Klantgericht
- Samenwerken
- Klantgerichtheid
- Accuratesse

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 04-01-2021
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-10-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 45

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Asset Coordinator, Microfocus, UCMDB, OmiOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Marktconform
start project:
04-01-2021
referentie:
ITC-ICMO06658
duur opdracht:
7 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-10-2020 13:31:30