Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT33494
Omgeving: Odijk
Startdatum: 12 oktober 2020
Einddatum: 31 maart 2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: In week 34
Sluitingsdatum: Vrijdag 7 augustus om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar drie IT Asset Coördinators voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
Je komt te werken bij de Afdeling Assetmanagement. Deze afdeling valt onder het Team Tactische Bedrijfsvoering en voert het assetmanagement uit voor de software/hardware binnen het Team Tactische Exploitatie. Team Tactische Exploitatie is belast met processen binnen “Service Strategie”, “Service Design” en “Service Transition”. Deze processen ondersteunen de Agile organisatie (het Productiehuis).

De levenscyclus en inventaris van IT-middelen binnen de organisatie moeten gecontroleerd beheerd worden. De IT asset coördinator is verantwoordelijk voor (ondersteuning op de) uitvoering en continue verbetering van het IT asset management proces binnen de politie op aangeven van/in samenwerking met de IT asset manager. De IT asset manager en de IT configuratie manager werken toe naar het neerzetten van SACM (Service Asset en Configuratie Management). Deze beweging kan de rol van IT asset coördinator in de toekomst beïnvloeden mede door het versterken, inbedden van de organisatorische verbanden binnen keten van IV-Kolom.

Als IT asset coördinator ben je verantwoordelijk voor het genereren van de benodigde IT assetmanagement analyses en rapporten op aangeven van de IT asset manager, de stakeholders die de assets beheren, dan wel op eigen initiatief ter ondersteuning van IT assetmanagementdatabase (AMDB). Je maakt analyses van de assetmanagementdatabase en zorgt ook voor de werking, het onderhoud en de gegevensintegriteit van de assetmanagementdatabase. Je zorgt ervoor dat nieuwe IT assets, die binnen het toepassingsgebied vallen, worden geregistreerd in de assetmanagementdatabase in de juiste fase in de levenscyclus van IT-activabeheer. Daarnaast zorg je er ook voor dat IT assets worden gedeactiveerd en hun status wordt bijgewerkt in de assetmanagementdatabase.

Taken/werkzaamheden:
Verricht operationele sturing, maakt uitvoeringsafspraken en stuurt op het nakomen hiervan.
Bevordert de deskundigheid van collega’s door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen.
Ondersteunt bij het onderzoeken van auditbevindingen.
Ondersteunt effectief gebruik van de IT assetmanagement-database voor andere groepen en processen.
Maakt processtatistiekenrapporten en neemt deel aan procesevaluatie van IT assetmanagement.
Definieert IT assetmanagementdatabase-structuur, reikwijdte, toegangsprivileges en beheert structurele wijzigingen in de IT assetmanagement-database.
Doet verbetervoorstellen om effectief gebruik en integriteit van de IT assetmanagement-database te vergemakkelijken.
KNOCK-OUT:
Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar kennis en ervaring opgedaan in het assetmanagement- (en configuratiemanagement) domein.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
Je hebt kennis van/ervaring met Microfocus (oud-HP) producten als Asset Manager, UCMDB, Omi, Service Manager. (weging 30%)
Je hebt ervaring in de rol van IT asset coördinator en/of in een andere rol in de assetmanagementomgeving. (weging 30%)
Je hebt kennis van en (bij voorkeur) ervaring met SACM (Service Asset en Configuratie Management). (weging 20%)
Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur in de richting van IT of gelijkwaardig. (weging 20%)
Competenties:
Goede communicatie vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (voertaal Nederlands).
Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
Kwaliteitsbewust: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Klantgericht: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
12 oktober 2020
referentie:
ITC-BTIT33494
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
27-07-2020 12:22:08