ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Gemeente Doetinchem zijn wij op zoek naar een ICT Projectleider.

Omschrijving opdracht:
De kern van de werkzaamheden is projectleiding. Deze projecten richten zich op complexe veranderingen in de organisatie of technisch complexe veranderingen in de ICT-infrastructuur realiseren. Een fictief voorbeeld van een uit te voeren project is het volledig aansluiten van een nieuwe partner bij de ICT-samenwerking waarbij aandacht moet zijn voor personeel, financiën en organisatie. Een tweede fictief voorbeeld is het selecteren, vervangen en migreren naar een ander datacentrum concept van de ICT-samenwerking.
De rol is niet zuiver projectleiding. Van de projectleider wordt ook verwacht deels uitvoerend te werk te gaan in de projecten waar hij zelf projectleider van is.
Onderdeel van de rol is ook het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan andere projectleiders en de teamleider. De projecten die worden uitgevoerd kennen een hoog specialistisch karakter.

Het werk:
- Het begeleiden en succesvol realiseren van diverse ICT projecten. Deze projecten zijn veelal specialistisch en organisatie overstijgend.
- Inrichten van de projecten.
- Communicatie naar opdrachtgever en stuurgroep.
- Leiding geven aan de projectgroepen.
- Verantwoording en beheer vastgestelde budgetten.
- Verzorgen van juiste en tijdige projectadministraties.
- Binnen de van te voren vastgestelde tijd en budget, het resultaat (conform PID) neer zetten.

Kenmerken van de projecten:
- Projecten met overwegend multidisciplinair karakter.
- Vaktechnisch van een gemiddelde tot hoge moeilijkheidsgraad.
- Projecten met een looptijd van middellang tot lang.
- Projecten op het snijvlak van beleid/business en ICT.
- Sturen op veranderingsprocessen.
- Contacten met bestaande of nieuwe opdrachtgevers, management en ICT-A overleg.

Gewenst profiel:
- Werken en denken op HBO+ niveau.
- Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider bij de lokale overheid.
- Kennis en ervaring van projectmanagement methodieken.
- Aantoonbare kennis en ervaring met een ICT- infrastructuur van Enterprise omvang.
- Aantoonbare ervaring met het werken in een organisatie welke samenwerkt of diensten levert aan andere lokale overheden op het gebied van ICT.

Omschrijving opdrachtgever:
Team ICT Samenwerking van de gemeente Doetinchem levert gestandaardiseerde kantoor automatisering diensten aan diverse gemeenten en verbonden partijen in de regio achterhoek. Deze diensten worden geleverd aan circa 2.300 medewerkers verspreid over 14 organisaties. De gemeenten die deze diensten afnemen bepalen samen hoe deze diensten eruit moeten zien en ontwikkelen. Dit geheel noemen we de ICT-samenwerking. De ICT-samenwerking is ontwikkeld tot het punt dat het op jaar basis een groot aantal veranderingen uitvoert. Deze veranderingen zijn op meerdere disciplines waaronder technisch, organisatorische en procesmatig. Indien de veranderingen meerdere medewerkers of meerdere organisaties raakt of een grote impact hebben worden deze veelal in een projectvorm uitgevoerd. De ICT-samenwerking heeft daarom behoefte aan projectleiders capaciteit. Deze capaciteit wordt ingevuld door 2 projectleiders in dienst samen 61,6 uur per week. Daarnaast is de ICT-samenwerking voor 24 uur per week op zoek naar externe projectleiders capaciteit. Dit betreft projectleiders capaciteit welke ingezet zal worden voor complexe en organisatie overstijgende projecten.

Let op:
De inzet dient over minimaal 3 werkdagen in de week geleverd te worden.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Borging kwaliteit door eerder behaalde resultaten: Welke resultaten in soortgelijke opdrachten en soortgelijke organisaties zijn in de afgelopen 3 jaar behaald? In welke mate zijn de behaalde resultaten relevant voor deze opdracht? Is er ervaring met het werken in een ICT samenwerkingsverband? Welke aandeel heb je zelf gehad in het resultaat en waar blijkt dat uit? Welke relevante ICT kennis heb je?
2. Resultaatgerichtheid: Voor het goed uitvoeren van de opdrachten is resultaatgerichtheid essentieel. Hoe blijkt dat jij en voor anderen uitdagende, maar realistische doelen kunt stellen stellen? Hoe blijf je bij tegenslag of druk resultaatgericht werken totdat het gewenste resultaat is bereikt of totdat blijkt dat dit redelijkerwijs niet meer bereikbaar is? Hoe rapporteer je over de ontwikkeling/voortgang van de resultaten? Denk daarbij aan budget, tijd, kwaliteit, klanttevredenheid en dienstverlening. Hoe grijp je in als de gewenste resultaten niet gehaald dreigen te worden en hoe kom je dan tot oplossingen. Hoe stel je meetbare hoofddoelen op strategisch niveau, definieer je resultaten op de lange termijn, vertaal je deze naar dagelijks acties en maak je duidelijk welke voorwaarden nodig zijn om deze resultaten te behalen? Hoe zorg je dat anderen aangesloten blijven bij het project?
3. Communicatie en samenwerken: Om goed en effectief te kunnen functioneren is een goede manier van samenwerken en communicatie van groot belang. Om goed samen te werken is het daarbij van belang dat je zicht hebt op jouw eigen kwaliteiten en valkuilen. Daarnaast is het van belang dat je oprecht belangstelling hebt voor de standpunten van anderen en hiervan te leren. Hoe geef je terugkoppeling aan anderen? Hoe zorg je dat er draagvlak is voor lastige besluiten over gevoelige onderwerpen? Je bent in staat het gesprek en de sfeer te beïnvloeden en te sturen door gevoelens te benoemen. Hoe herken je persoonlijke belangen en ga je hier mee om? Hoe beïnvloed je het gedrag van anderen?
4. Flexibiliteit: Om goed en effectief te kunnen functioneren is een hoge mate van flexibel handelen belangrijk. Je kunt je makkelijk aanpassen aan een veranderende omgeving en werkwijzen, taken, verantwoordelijkheden en gedrag van anderen. Je bent daarnaast in staat om te werken binnen een divers ambtelijk en bestuurlijk krachtenveld. Je schakelt makkelijk tussen werkzaamheden en kunt goed omgaan met de combinatie ad-hoc en projectmatig.

Competenties:
- Resultaat gericht
- Klantgericht
- Analytisch
- Planmatig werkend
- Omgevingsbewust
- Organisatiebewust
- Initiatiefrijk
- Stressbestendig

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Doetinchem
Startdatum: 01-07-2021
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 13-05-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 24-05-2021

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: ICT Projectleider, ICT, ProjectleiderOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Doetinchem
provincie:
Gelderland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-07-2021
referentie:
ITC-ICI08371
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
07-04-2021 11:10:57