Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT29295
Omgeving: Driebergen
Startdatum: 9 maart 2020 (let op; screening van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 december 2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: In week 51
Sluitingsdatum: Donderdag 12 december om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Senior ICT Architect voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De organisatie zoekt voor de IV en ICT-projecten ten behoeve van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), een Senior ICT Architect. Meldkamers zijn cruciaal voor de burger in nood en voor de coördinatie van de hulpverlening. In de meldkamer werken ambulancezorg, brandweer, politie, Koninklijke Marechaussee (KMar) en veiligheidsregio’s samen. Ten behoeve van de nieuwe meldkamerlocaties is behoefte aan een senior ICT architect die optreedt als lead ICT infrastructuur architect voor de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

De projecten zijn verantwoordelijk voor ontwerp, realisatie en migratie van uiteindelijk 10 samengevoegde meldkamerlocaties op één centrale (landelijke) ICT-infrastructuur. In mei 2018 is de eerste samengevoegde meldkamerlocatie Rotterdam in productie gegaan, gevolgd door de locaties Haarlem en Den Bosch begin 2019. Nu wordt gewerkt aan de locatie Bergen op Zoom, met andere locaties wordt binnenkort gestart. Het MDC richt voor iedere nieuwe aansluiting een project in. De meldkamer ICT omvat een breed scala aan ICT voorzieningen. Een belangrijk kenmerk van deze voorzieningen is dat zij een hoge beschikbaarheid moeten hebben. Ook is beveiliging een belangrijk aspect. Er is gekozen voor een centraal concept. D.w.z. de verwerkende capaciteit is zoveel mogelijk centraal opgesteld en op de meldkamerlocaties zelf is met name bedienapparatuur te vinden. Ten behoeve van de locaties worden "Aansluitontwerpen" opgesteld. Op basis van deze ontwerpen wordt de ICT en IV gerealiseerd.

Taken/werkzaamheden:

De verantwoordelijkheden betreffen:

Optreden als ICT infrastructuur architect voor de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS);
Afstemmen van technische architectuur en ontwerpen op de functionele behoefte van de LMS;
Adviseren en inlichten van belanghebbenden;
Begeleiden van de aansluiting van meldkamerlocaties op de nieuwe landelijk infrastructuur en alle daarvoor benodigde migraties;
Op de hoogte zijn en kunnen toepassen van markttrends;
Op tijd opleveren van eigen producten en mijlpalen ten behoeve van de projecten;
Signaleren van risico’s en hierover tijdig communiceren naar de projectleiders;
Deskundig aanspreekpunt zijn voor de diverse betrokken partijen;
Bewaken van kwaliteit van de realisatie en het ondersteunen van de realisatie.
De ICT architect behoort tot het MDC/LMS-projectteam en acteert op bovengenoemde aandachtsgebieden, ressorteert onder de projectmanager(s) van de LMS-projecten en wordt functioneel aangestuurd door de afdeling Architectuur en Ontwerp.
De vakmatige taken omvatten:

Vertaalt complexe technische vraagstukken naar begrijpbare, maakt onderbouwde keuzes voor beslissers en weet deze overtuigend te presenteren;
Kan opereren in een politiek complex speelveld met diverse stakeholders met tegenstrijdige belangen;
Is in staat om de verbinding te maken tussen functionele vraag en technische invulling;
Vormt het technisch geweten voor de ICT infrastructuur van meldkamers
Maakt (en reviewed) aansluitontwerpen en andere documenten;
Analyseert verstoringen tijdens realisatie;
Maakt impactanalyses en geeft onderbouwd advies;
Voert Stakeholder management uit.
Leidinggevende taken

Collegiaal aansturen team van specialisten.
Contacten: diverse stakeholders, waaronder:

Architecten;
Opdrachtgever;
Projectmanagers;
Teamleden;
Experts;
Externe partijen zoals Veiligheidsregio’s, AZN, Defensie.
Functie eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van (Bedrijfskundige) Informatica, Technische Bedrijfskunde of vergelijkbaar met ICT component (losse trainingen/certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd) (kopie diploma vereist).
Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring als ICT Architect, binnen grote (1000+) organisaties, met meerdere locaties/branch-offices.
Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring met infrastructuurontwikkeling.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt werkervaring als infrastructuur architect of vergelijkbaar, in complexe projecten waarin server- en werkplekvirtualisatie een belangrijke rol speelden (weging maximaal 20%).
Je hebt werkervaring met TCP/IP, DNS, DHCP, DFS en Active Directory (weging maximaal 20%).
Je hebt werkervaring met: servervirtualisatie op basis van VMWare ESXi, werkplekvirtualisatie (VDI) op basis van Citrix Xen/Desktop en applicatievirtualisatie, op basis van Microsoft App-V (weging maximaal 20%).
Je hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring als ICT Architect binnen het Veiligheidsdomein, bij voorkeur met de focus op meldkamers.
Je hebt werkervaring met het visualiseren van complexe infrastructuren in Visio, Archimate of vergelijkbaar.
Je hebt werkervaring met Microsoft Windows clients en servers en Microsoft Windows Besturingssystemen.
Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met het collegiaal aansturen van een team van specialisten.Je hebt werkervaring met de Prince II / ITIL / agile / scrum methodieken.
Competenties:

Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.
Stressbestendig; Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.
Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
Initiatief; Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de organisatie.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Driebergen
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
09-03-2020
referentie:
ITC-BTIT29295
duur opdracht:
10 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
03-12-2019 15:57:52