ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Hosting Infrastructuur Linux Specialist.

Omschrijving opdracht:
Hosting heeft zes productlijnen voor het leveren van ICT-diensten en levert servers, platformen en software conform een IaaS-, PaaS- en SaaS-model. Ook innoveert, ontwikkelt (life-cycle) en beheert het team de soft- en hardware gericht op infrastructuur, datacenter en cloud-technologieën.
De omgeving kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit veroorzaakt door de hoge eisen op het gebied van op kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en beveiliging.
Het hosting team van het Politiedienstencentrum zoekt een Linux beheerder die gewend is te werken in een omgeving waar beschikbaarheid en data-integriteit cruciaal is.
De functie valt binnen de productlijn Oracle & Linux. De productlijn ondersteunt het werk van de collega’s van de Nationale Politie met een professionele instelling en een 24x7 dienstverlening.

Doelstelling:
De Infrastructuur Linux Specialist houdt zich primair bezig met het (door)ontwikkelen van de Linux infrastructuur. Secundair de operationele zaken die betrekking hebben tot technisch serverbeheer, interactie met de applicaties en onderhouden. Bijdragen in ontwikkelingen met een OpenSource uitgangspunt.
Er wordt van je verwacht dat alle activiteiten rondom het Linux infrastructuur ontwikkeling je eigen zijn. Hierbinnen neem de deel in een (agile) team welke verantwoordelijk is voor de (door)ontwikkeling van onze Hostingproducten.
Mogelijk wordt je ook ingezet binnen het regulier beheer. Daar werken we met itil processen (oa. incident, change en problem), werken we binnen projecten, adviseer je technisch applicatiebeheer en neem je deel per tourbeurt aan consignatiediensten.
Je werkt in een team van Linux hosting-ontwikkelaars/beheerders en je kunt goed samenwerken met je teamgenoten.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Ondersteuning en uitvoeren van het dagelijkse beheer op systemen, incidenten oplossen, het maken van impactanalyses, het uitvoeren van changes, het analyseren van problems en het meedraaien in piketdiensten. Adviseren aan projecten, (infrastructuur-) onwerpen en ontwikkelaars.

Contacten:
Intern.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal MBO-4niveau.
2. Red Hat Certified Engineer (RHCE) gecertificeerd.
3. In de afgelopen 8jaar, minimaal 3jaar werkervaring als Hosting Infrastructuur Specialist of vergelijkbaar.

Functie wensen (gunningscriteria)
1. In de afgelopen 5jaar, bij voorkeur minimaal 3jaar werkervaring met Puppet v 5of hoger.
2. In de afgelopen 3jaar, bij voorkeur minimaal 1jaar werkervaring met Ansible.
3. Bij voorkeur minimaal 3jaar werkervaring met scripting (bash en Python).
4. Bij voorkeur minimaal 5jaar werkervaring met Red Hat Enterprise Linux (een beetje 6) 7en 8.Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling.
5. Bij voorkeur minimaal 3jaar werkervaring met Red Hat Satellite Server versie 6.Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling.
6. Bij voorkeur minimaal 1jaar recente werkervaring met openLDAP en RedHat IDM (free IPA).
7. Het gevraagde diploma bij eis 2(een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal MBO-4niveau, bij voorkeur op minimaal HBO niveau en in de richting van beheer, informatica of technische bedrijfskunde, of vergelijkbaar.
8. Bij voorkeur minimaal 5jaar werkervaring als senior systeembeheerder binnen grote (1000+), politiek gevoelige organisaties.

Competenties
- Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Driebergen
Startdatum: 01-10-2021
Duur: 30-09-2022
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 03-08-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Hosting Infrastructuur Linux Specialist, Hosting, Infrastructuur, Linux, SpecialistOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Marike Schuring
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Driebergen
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
01-10-2021
referentie:
ITC-ICAP09560
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
15-07-2021 09:37:28