Hosting Infrastructuur Linux Beheerder, Driebergen

Omschrijving:
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Hosting Infrastructuur Linux Beheerder.

Omschrijving opdracht:
Hosting heeft zes productlijnen voor het leveren van ICT-diensten en levert servers, platformen en software conform een IaaS-, PaaS- en SaaS-model. Ook innoveert, ontwikkelt (life-cycle) en beheert het team de soft- en hardware gericht op infrastructuur, datacenter en cloud-technologieën. De omgeving kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit veroorzaakt door de hoge eisen op het gebied van op kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en beveiliging. Het hosting team van het Politiedienstencentrum zoekt een Linux beheerder die gewend is te werken in een omgeving waar beschikbaarheid en data-integriteit cruciaal is. De functie valt binnen de productlijn Oracle & Linux. De productlijn ondersteunt het werk van de collega’s van de Nationale Politie met een professionele instelling en een 24x7 dienstverlening.

Doelstelling:
De Linux beheerder houdt zich bezig met de operationele zaken die betrekking hebben tot technisch serverbeheer, interactie met de applicaties en onderhouden en (door)ontwikkelen van de Linux infrastructuur. Hiernaast fungeer je als een schakel tussen de andere platformen, om optimale samenwerking te bewerkstelligen. Er wordt van je verwacht dat alle activiteiten rondom het Linux beheer je eigen zijn, maar dat je ook buiten de Linux kaders kunt werken. Hierbinnen neem je deel in de ITIL processen (oa. incident, change en problem), werk je mee binnen projecten, adviseer je technisch applicatiebeheer en neem je deel per toerbeurt aan consignatiediensten. Je werkt in een team van Linux, Middleware en DB hosting-beheerders en je kunt goed samenwerken met je teamgenoten.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Circa 50% van de tijd ben je bezig met (reactief) dagelijks beheer en changes. Problemen die je hier signaleert pak je een dag later samen met andere geplande changes op. De overige 50% zal bestaan uit projectwerkzaamheden. Je bent in staat om deze op basis van de reeds bepaalde kaders zelfstandig te sturen en uit te voeren. De ideale kandidaat is multidisciplinair, stressbestendig, kan snel schakelen en staat stevig in zijn schoenen.

Omschrijving taken:
Ondersteuning en uitvoeren van het dagelijkse beheer op systemen, incidenten oplossen, het maken van impactanalyses, het uitvoeren van changes, systemen inrichten, opstellen van procedures en documentatie, het analyseren van problems en het meedraaien in piketdiensten. Daarnaast lopen er diverse projecten waar je op ingezet gaat worden en zelfstandig aan moet kunnen werken. Deels worden deze op andere (PDC) politie-locaties uitgevoerd.

Contacten:
Voornamelijk interne contacten.

Inzet in de lijn of project:
Inzet op project.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 30-09-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-09-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt in de afgelopen tien jaar minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring als senior systeembeheerder.
3. Je bent in het bezit van geldige RHCSA certificering op RHEL 7.
4. Je hebt in de afgelopen tien jaar, minimaal drie jaar aantoonbare kennis en ervaring met Red Hat Enterprise Linux 5/6/7.
5. Je hebt in de afgelopen tien jaar minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring binnen een omvangrijke (meer dan 1.000 medewerkers), complexe en politiek gevoelige overheidsorganisatie.
6. Je hebt tenminste één training op het gebied van infra buiten Linux gevolgd in de afgelopen drie jaar. Bijvoorbeeld op het gebied van virtualisatie.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in de afgelopen drie jaar, minimaal één jaar aantoonbare kennis en ervaring met openLDAP en RH IDM (freeIPA).
2. Je hebt in de afgelopen vijf jaar, minimaal drie jaar werkervaring met Windows Server, VMware en Netwerken (infrastructuur in de breedte).
3. Je hebt in de afgelopen drie jaar, minimaal twee jaar aantoonbare kennis en ervaring met Puppet.
4. Je hebt in de afgelopen drie jaar, minimaal twee jaar aantoonbare kennis en ervaring met Ansible.
5. Je hebt in de afgelopen vijf jaar, minimaal drie jaar aantoonbare kennis en ervaring met Windows Server, VMware en Netwerken (infrastructuur in de breedte).
6. Je hebt in de afgelopen vijf jaar, minimaal drie jaar aantoonbare kennis en ervaring met Red Hat Satellite Server versie 6 (Deployment).

Competenties:
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Betrokkenheid: Identificeert zich met en voelt zich nauw betrokken.
- Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
- Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.
- Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Stressbestendigheid: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Driebergen
Startdatum: 30-09-2019
Duur: 30-09-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 31

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Hosting Infrastructuur Linux Beheerder, Hosting, Infrastructuur, Linux, BeheerderOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Driebergen
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Marktconform
start project:
30-09-2019
referentie:
ITC-ICI02885
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
12-07-2019 12:04:30