Hosting Infrastructuur Database Beheerder, Driebergen

Omschrijving:
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Hosting Infrastructuur Database Beheerder.

Omschrijving opdracht:
Hosting heeft zes productlijnen voor het leveren van ICT-diensten en levert servers, platformen en software conform een IaaS-, PaaS- en SaaS-model. Ook innoveert, ontwikkelt (life-cycle) en beheert het team de soft- en hardware gericht op infrastructuur, datacenter en cloud-technologieën. De omgeving kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit veroorzaakt door de hoge eisen op het gebied van op kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en beveiliging. Het hosting team van het Politiedienstencentrum zoekt een Oracle Database beheerder die gewend is te werken in een omgeving waar beschikbaarheid en data-integriteit cruciaal is. De functie valt binnen de productlijn Oracle & Linux. De productlijn ondersteunt het werk van de collega’s van de Nationale Politie met een professionele instelling en een 24x7 dienstverlening.

Doelstelling:
De Infrastructuur Linux Specialist houdt zich primair bezig met het (door)ontwikkelen van de Linux infrastructuur. Secundair de operationele zaken die betrekking hebben tot technisch serverbeheer, interactie met de applicaties en onderhouden. Bijdragen in ontwikkelingen met een OpenSource uitgangspunt. Er wordt van je verwacht dat alle activiteiten rondom het Database beheer je eigen zijn. Hierbinnen neem de deel in een team welke verantwoordelijk is voor de instandhouding, doorvoeren van de lifecycle en (door)ontwikkeling van onze producten. Je wordt ook ingezet binnen het regulier beheer. Daar werken we met itil processen (oa. incident, change en problem), werken we binnen projecten, adviseer je (oa.) technisch applicatiebeheer en neem je deel per tourbeurt aan consignatiediensten.Je werkt in een team van Linux, Middleware en DB hosting-beheerders en je kunt goed samenwerken met je teamgenoten.

Verantwoordelijkheden:
Ondersteuning en uitvoeren van het dagelijkse beheer op databases systemen, incidenten oplossen, uitvoeren van lifecyclemanagent en migraties, maken van impactanalyses, het uitvoeren van changes, het analyseren van problems, bijdragen aan ontwikkelingen en meedraaien in piketdiensten. In het geval van calamiteiten dienen de kandidaten op maximaal 1 uur aanreistijd woon-werk van het kantoor in Driebergen te wonen.

Vakmatige taken:
- Database beheer uitvoeren
- Incidenten afhandelen
- Changes uitvoeren
- Participeren in projecten
- Toepassen en toezien op handhaving infrastructurele standaarden
- Gebruiksprocedures en documentatie opstellen
- Tweede en derde lijns vraagstukken oplossen
- Systemen inrichten aan de hand van door architecten opgestelde ontwerpen
- Een adviserende rol bij projecten, ontwerp, infra structuur en ontwikkeling

Leidinggevende taken:
Nvt

Contacten:
Intern.

Inzet in de lijn of project:
Lijn.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 30-09-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-05-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt minimaal een MBO opleiding niveau 4 of HBO opleiding, bij voorkeur richting beheer, informatica of technische bedrijfskunde.
3. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring als database beheerder binnen een omvangrijke (meer dan 1.000 gebruikers), organisatorisch en politiek gevoelige omgeving in de afgelopen 10 jaar.
4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Oracle database 11 en 12C op Linux.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Oracle database 11 en/of 12C op Linux icm:
- Oracle Grid Infrastructuur 12c/OracleRestart
- Oracle ASM
- Oracle Dataguard
- Oracle RMAN
- Oracle OEM
2. Je hebt ervaring met en kennis van Shell-, Perl- en/of Python Scripting.
3. Je beschikt over een Oracle OCA (Oracle Database Administrator Certified Associate) Certificering.
4. Je beschikt over Oracle OCP (Oracle Database Administrator Certified Professional) Certificering.
5. Je hebt fundamentele kennis van ITIL en agile werkvormen.

Competenties:
- Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Netwerkvaardigheden: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Driebergen
Startdatum: 30-09-2019
Duur: 31-05-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 31

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: database, beheerder, infrastructuur, hostingOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Driebergen
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
30-09-2019
referentie:
ITC-ICBO02874
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
38 uur
publicatiedatum:
11-07-2019 20:54:24