HR Professional met Agile Ervaring, Utrecht

Omschrijving:
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een HR Professional met Agile Ervaring.

Omschrijving opdrachtgever:
De bedrijfsonderdelen Commercie en IT gaan over op een andere manier van samenwerken, waarbij onder meer agile gewerkt wordt. HR heeft een belangrijke rol bij het ontwerp en bij de implementatie van de inrichting en de nieuwe samenwerkingsvorm van beide afdelingen. Daarnaast wordt beoordeeld hoe en in welke mate de huidige HR instrumenten zoals functiehuis, beoordelingen aansluiten bij deze nieuw vorm van werken. Op dit moment werken er twee multidisciplinaire teams aan de transformatie, het ontwerpteam en het implementatieteam. Het ontwerpteam werkt aan de inrichting van de organisatie, processen en functies. Op de backlog staat onder andere het plaatsingsproces met de medewerkers met daarbij het functiebeschrijving en functiewaarderingsproces en het inrichten van het performance management proces en teamformatieproces. Vanuit dit team wordt ook het overleg met de medezeggenschap gevoerd over de wijzigingen + adviesaanvragen voorbereid. Het implementatieteam is verantwoordelijk voor het implementeren van de besluiten, onder meer door middel van prototyping.

Omschrijving opdracht:
Wij zoeken een HR professional die vanuit HR perspectief richting geeft aan het reeds gestarte verandertraject bij Commercie en IT en zorgdraagt voor implementatie hiervan dit jaar. Daarbij is inhoudelijke HR kennis belangrijk, naast ervaring met agile werken. Doel is om de nog niet agile werkende HR afdeling goed te laten aansluiten bij de teams van de business en de daarbij passende resultaten en HR instrumenten op te leveren. Je werkt in deze opdracht nauw samen met de HR BP en de HR expertise collega’s. Je wordt product owner van het multidisciplinaire HR team, die ondersteund wordt door een Agile coach. Daarnaast willen we ook HR agile expertise inzetten op andere nader te bepalen thema’s bij IT. Bij NS wordt volop gewerkt aan de transformatie naar agile werken. Belangrijk bij deze opdracht is dan ook het overdragen van agile kennis aan de HR organisatie.

Gewenst profiel:
Om succesvol te zijn in deze rol herken je jezelf in het volgende:
- Afgeronde HBO+ opleiding.
- Minimaal 5 jaar als HR manager ervaring met veranderprocessen en transformatie naar agile werken in een grote dienstverlenende organisatie.
- Kennis van agile frameworks (Safe, Spotify) en implementeren van agile organisatievormen.
- Up-to-date kennis van performancemanagement, cultuur en leiderschap.
- Ervaring met het ontwikkelen van beleid en instrumenten op HR-gebied.
- Ervaring als product owner of scrum master.
- Affiniteit met systemen om voorstellen, processen en tools te ontwikkelingen en visualiseren.

Persoon:
- Een prettige gesprekspartner met een stevige persoonlijkheid, overtuigingskracht en organisatie sensitiviteit.
- Geeft richting, kan prioriteren, is proactief en pakt aan en door.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO opleiding.
2. Je hebt minimaal vijf jaar als HR manager ervaring met veranderprocessen en transformatie naar agile werken in een grote dienstverlenende organisatie.
3. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst).
4. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad.
5. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden).
6. Je hebt kennis van agile frameworks (Safe, Spotify) en implementeren van agile organisatievormen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 22-07-2019
Duur: 21-01-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 15-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: nnb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: HR Professional met Agile Ervaring, HR, Agile, NSOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Marktconform
start project:
22-07-2019
referentie:
ITC-ICI02868
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
11-07-2019 14:54:01
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures