Always on track to the perfect match

Referentienummer: BTIT26538
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 9 augustus 2019
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: Nee
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Medio juli 2019.
Sluitingsdatum: Donderdag 27 juni 2019 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Gemeentelijk Prince 2 / IPMA C Migratiecoördinator / Projectleider voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Onze opdrachtgever wil optimale dienstverlening leveren aan Amsterdammers, publieke organisaties en bedrijven. Daarvoor is een duurzame, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur nodig. ICT verzorgt dit, samen met haar partners.

Medewerkers van de organisatie gebruiken de ICT-infrastructuur om hun dagelijkse werk te doen. De ICT-infrastructuur bestaat onder andere uit een netwerk met datacenters, maar ook uit bijvoorbeeld computers, telefoons en Wi-Fi. Dit alles wordt beheerd door ICT. Zij verzorgen ook de inkoop van nieuwe voorzieningen voor de ICT-infrastructuur.

Naast het verzorgen van de ICT-infrastructuur die medewerkers gebruiken, ondersteunt de afdeling ICT ook bij het optimaal vastleggen en ontsluiten van informatie binnen de organisatie. Met die informatie kan de organisatie haar interne processen goed inrichten, zodat optimale dienstverlening geleverd kan worden aan Amsterdammers, publieke organisaties en ondernemers.

Kortom, ICT verbindt Amsterdam en haar omgeving.

De Migratiecoördinator / Projectleider is werkzaam binnen de afdeling Projecten en verantwoordelijk voor het onboarden van applicaties op de dienstverlening van een externe partner, zodat de bedrijfsapplicaties het gewenste BIV (Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid) niveau bereiken om BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) en AVG compliant te zijn en te blijven. Dit moet binnen tijd, budget en conform de acceptatiecriteria van de opdrachtgever gerealiseerd worden. De functie wordt gekenmerkt door het voorbereiden en begeleiden van een migratie / project van grote omvang en/of complexiteit.
De afdeling Projecten bestaat uit projectleiders, -managers, programmamanagers, architecten en project management officers. Het team rapporteert aan de manager van de afdeling.

Taken/werkzaamheden:

Stemt af met bij de implementatie van de migratie / project met betrokken partijen;
Zorgdragen voor de adequate aansturing en bezetting van het projectteam;
(Mede) Uitvoeren van (delen van) de migratie / het project;
Realiseren van de uitvoering van het project- / migratieplan, alsmede zorgdragen voor periodieke rapportages over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;
Bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden migraties / projecten;
Stelt een eindverslag op met verantwoording voor gebruikte tijd en middelen;
Toetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en, na het bereiken van de gewenste projectdoelstellingen, overdragen van relevante kennis en documenten aan de PMO en het team Projecten;
Doen van voorstellen tot processen productverbetering o.b.v. lessons learned.

KNOCK-OUT:

Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau in de richting Bedrijfskundige en/of Informatietechnologie achtergrond. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald HBO diploma. Overleggen van diploma is vereist.
Je bent in het bezit van het Prince2 Practitioner of IPMA level C certificaat. Overleggen van certificaat is vereist.
Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) met het managen van projectbudgetten van €500k - €1000k.
Je hebt de afgelopen 5 jaar kennis van en ervaring met:
- migreren van gemeentelijke applicaties;
- gemeentelijke applicaties op gebied van registratie en uitbetaling van uitkeringen.
Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met het realiseren van technische- en organisatiewijzigingen.
Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met projectleiderschap en kwaliteitsmanagement op het terrein van serviceverlening.
Je bent in het bezit van minimaal 1 relevante referentie.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je beschikt over werkervaring in het samenwerken met overheidscoöperatie WiGo4it. Weging 25%.
Je beschikt over werkervaring binnen een G4 gemeente, bij voorkeur gemeente Amsterdam. Weging 25%.
Je beschikt over werkervaring met applicaties als Herber, Histor, Sherlock, Focus, Mavim, Raak, Socrates. Bij voorkeur Herber, Histor, Sherlock en/of Focus. Weging 25%.
Je beschikt over ervaring met werken in en rapporteren via Principal Toolbox.
Je beschikt over ervaring met werken in Topdesk.

Competenties:

Omgevingsbewustzijn
Analytisch vermogen
Overtuigingskracht
Samenwerken
Relatiebeheer
Stressbestendigheid

Trefwoorden: Prince2 Practitioner IPMA level C certificaatOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:
Ric Zandvliet
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:

start project:
9 augustus 2019
referentie:
ITC-BTIT26538
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
13-06-2019 13:16:12