Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT23262
Omgeving: Den Haag
Startdatum: z.s.m. uiterlijk 1 februari 2019
Einddatum: 31 maart 2019
Optie op verlenging: Ja, maximaal 36 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: 30 januari 9.00-12.00.
Sluitingsdatum: dinsdag 22 januari om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Senior Gemeentelijk Portfoliomanager Architectuur en Standaarden voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA - Gemeentelijke Model Architectuur.

Doel van de opdracht:

Ondersteunen van de unitmanager(s) en teamcoördinatoren bij de (door)ontwikkeling van het portfolio binnen het gehele portfolio van VNG Realisatie.
Bijdragen aan de productportfoliocyclus en de vertaling daarvan naar de jaarplancyclus van VNG Realisatie.
Adviseert over te maken strategische keuzes en of projecten passen binnen de strategische kaders, bewaakt de voortgang van projecten/ behalen van projectresultaten en de uitvoering binnen scope en kaders.
Draagt binnen het programma Common Ground zorg voor de volledige dlivery (mensen en middelen).
Draagt binnen het programma Common Ground zorg voor voorbereiding van besluitvorming, bewaakt de voortgang en draagt zorg voor de verantwoording aan het MT GGU en het MT van VNG Realisatie.
Geeft mede richting aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten binnen het portfolio van de unit.
Draagt zorg voor de verbinding van het portfolio van VNG Realisatie (dus breed) met de beheerorganisatie SBO in oprichting.
De Senior Portfoliomanager is mede verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen, beheren en, indien nodig, uitfaseren van voorzieningen en standaarden in het productportfolio VNG-R/Architectuur en Standaarden. Daarbij horen onder andere de
volgende activiteiten en werkzaamheden:

Adviseur en sparringpartner van het unitmanagement op de strategische inrichting van en de werkwijze van de unit Architectuur en Standaarden.
Zorg dragen voor het organiseren en verbinden van het productportfoliomanagement overleg en de inzet van mensen, producten en werkwijze in andere unit’s, programma’s en projecten.
Actief signaleren en volgen van relevante maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen en (mede) opstellen van business development plannen, offertes, opdrachtformuleringen en resultaatverplichtingen, projectplannen en begrotingen.
Mede opzetten en in stand houden van een stabiele beheersituatie voor het producten- en dienstenportfolio van VNG Realisatie.
Inrichten van opdrachtgever-opdrachtnemerrelaties en het leveren van ondersteuning VNG Realisatie breed bij de Planning en Control cyclus en specifiek: rapportages, begrotingen, adviesnotities, risicobeheersing en communicatie voor de unit.
Architectuur en Standaarden en project Common Ground.
Opstellen van business cases en voorstellen ter voorbereiding van overdracht naar beheer.
Ondersteunen bij het inrichten en invullen van het jaarplanproces en portfoliomanagement bij VNG Realisatie.
Functie eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt een WO-werk- en denkniveau.
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het werken in of samen met gemeenten.
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als product Portfoliomanager op het snijvlak van ICT en organisatie en in de ontwikkeling van standaarden gerelateerd aan de informatiehuishouding van gemeenten.
Je bent beschikbaar op 30 januari 9.00-12.00 voor een intakegesprek.
Je bent uiterlijk per 1 februari beschikbaar.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt ruime ervaring in en met het werken voor overheidsorganisaties, bij voorkeur gemeenten en/of verenigingen of koepels die voortkomen uit gemeenten.
Je hebt zeer ruime kennis van het speelveld van gemeenten, ICT-leveranciers, ketenpartners en gebruikersverenigingen.
Je hebt ruime ervaring in het speelveld van gemeenten, ICT-leveranciers, ketenpartners, koepels en gebruikersverenigingen.
Je hebt kennis op hoofdlijnen van de gemeentelijke- en overheidsreferentiearchitecturen (GEMMA, NORA, etc.).
Je hebt inzicht in de relevantie van standaarden en de ontwikkelingen op dat gebied voor de gemeentelijke informatievoorziening.
Je hebt ruime ervaring in de rol van Deliverymanager in overheidsorganisaties.
Je hebt ervaring in het aanleveren van gegevens (meedraaien in) in het kader van planning- en controlcyclus in overheidsorganisaties.
Competenties:

Klantgericht
Kwaliteitsgericht
Resultaatgericht
Samenwerken
Omgevingsbewust
Analytisch vermogen
Helikopterview
Strategische oriëntatie

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:
Ric Zandvliet
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:

start project:
z.s.m.
referentie:
ITC-BTIT23262
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
21-12-2018 09:49:08