Gegevensarchitect, Amsterdam

Omschrijving:
Voor het UWV zijn wij op zoek naar een Gegevensarchitect.

Omschrijving opdrachtgever:
De Data Office UWV ressorteert onder de directeur UGD, die de rol heeft van Chief Data Officer UWV. Deze eenheid is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van beleidsvoorstellen op het eigen terrein, die zijn gericht op het optimaliseren van de gegevenshuishouding UWV breed. De Gegevensarchitect ondersteunt de inrichting en het functioneren van de UWV gegevenshuishouding door het ontwikkelen en onderhouden van en het adviseren over de toepassing van concernbrede gegevenskaders (onder meer gegevensstrategie, -architectuur, -beleid, -standaarden en –richtlijnen, data governance). Bij het ontwikkelen van deze kaders wordt
rekening gehouden met externe ontwikkelingen op het vakgebied van Gegevensmanagement en wordt afstemming gezocht met de CIO-office, de CTO-office en het Lokaal Gegevensmanagement. Kenmerk van deze functie is het effectief opereren in het krachtenveld van de primaire processen, ICT en de noodzaak tot het vormgeven, laten implementeren en monitoren van gegevenskaders. Er is sprake van een duidelijke samenhang en afstemming met de activiteiten van het lokale gegevensmanagement in de verschillende bedrijfsonderdelen, die verantwoordelijk zijn voor de operationele en tactische inrichting van de gegevenshuishouding binnen het betreffende bedrijfsonderdeel.

Omschrijving functie:
Het formuleren van concern brede, richtinggevende strategie en beleid en gegevensarchitectuur voor de optimale inrichting van de UWV gegevenshuishouding en daarnaast het uitwerken van en/of adviseren (ook extern) over alternatieven en oplossingen op basis van gegevensmanagementproducten.

Omschrijving werkzaamheden:
- Geeft adviezen over gegevensmanagementvraagstukken op UWV concernbreed niveau en aan Lokaal Gegevensmanagement, teneinde de doelstellingen van gegevensmanagement binnen UWV mede te realiseren en zo een bijdrage te leveren aan de optimalisatie van de gegevenshuishouding van UWV.
- Ontwikkelt en onderhoudt de UWV gegevensmanagementkaders (onder meer architectuur, beleid, standaarden, data governance).
- Ontwikkelt visie op gegevensmanagement UWV.
- Stelt beleid en richtlijnen op UWV-breed voor de divisies en stafafdelingen.
- Draagt actief het beleid en de visie op gegevensmanagement uit als ambassadeur (binnen en buiten UWV) op dat gebied.
- Stelt in samenspraak met relevante interne en externe partijen gegevensstrategie, -architectuur, -beleid, -standaarden en –richtlijnen op. Richt de data governance in en geeft gegevensadviezen.
- Stemt ontwikkelingen op het gebied van gegevensmanagement en uitvoering af (binnen en buiten UWV), neemt belangen over de grenzen van de eigen organisatie mee.
- Neemt deel aan vakinhoudelijke gremia waarin nationale en internationale gegevensmanagementstandaarden worden bepaald, en behartigt daarin proactief de UWV-belangen.
- Bewaakt de toepassing van gegevensmanagementkaders ondermeer in verandertrajecten.
- Biedt kaders en advies en draagt daardoor bij aan het IVvoortbrengingsproces op basis waarvan een informatiesysteem wordt ontwikkeld en gebouwd.
- Draagt bij aan kwaliteitsverbetering van Gegevensmanagement UWV.
- Bewaakt en herijkt gegevensmanagementproducten volgens de PDCA-cirkel.
- Draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van gegevens.
- De medewerker houdt zich vakmatig op de hoogte. Zijn bijdrage als teamspeler in het bedrijf draagt bij aan de resultaten van de groep waartoe hij behoort. De medewerker streeft duidelijk eigen loopbaanperspectief na. De medewerker houdt zich gezond en gemotiveerd. De medewerker stelt zich aanspreekbaar op het eigen functioneren.
- Geeft functioneel leiding in verandertrajecten op het gebied van gegevensmanagement.

Gewenst profiel:
- Je functioneert minimaal op academisch niveau, opleiding Bestuurlijke Informatiekunde of vergelijkbare opleidingen op academisch- of HBO+-niveau.
- Je hebt kennis van en ervaring met ICT.
- Je hebt gedegen kennis van gegevensmanagement.
- Je hebt aanvullende cursussen gevolgd op het gebied van gegevensmanagement
- Je bent sterk ontwikkelt analytisch en structurerend vermogen, pragmatisch en creatief.
- Je hebt ervaring met projectmatig werken.
- Je kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied en heeft kennis van andere architectuur domeinen.
- Je beschikt over tenminste drie jaar ervaring als adviseur op het gebied van gegevensmanagement en heeft kennis van verschillende adviestechnieken.

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt aantoonbaar wo- diploma Informatiemanagement of Bedrijfskunde.
- Je hebt kennis van bedrijfsprocessen uit de publieke sector (bijv. SVB, Belastingdienst, Ministerie(s) etc.).
- Je hebt kennis van business analyse en informatieanalyse tbv gegevensmodellering.
- Je hebt kennis van productontwerp en productsupport (product life cycle).
- Je hebt ervaring met analyseren van bedrijfsregels met oog op implementatie.
- Je hebt ervaring met het ontwikkelen van bedrijfsbrede gegevensmodellen.
- Je hebt toepassen van architectuur in Agile en scrumtrajecten.
- Je hebt ervaring met Rule-express en datamodelleringstools.

Competenties:
- Netwerken
- Omgevingsbewustzijn
- Visie
- Organisatiesensitiviteit
- Overtuigingskracht
- Klantgerichtheid
- Samenwerken
- Resultaatgerichtheid

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-10-2018
Duur: 01-04-2019
Optie op verlenging: nvt
Inzet: 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-09-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: nnb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Gegevensarchitect, business analyse, informatieanalyse, Agile, scrumtrajecten, Rule-express,OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-10-2018
referentie:
ITC-ICI00521
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
14-09-2018 14:03:03
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures