ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Hoogheemraadschap van Delfland zijn wij op zoek naar een Functioneel Ontwerper Proces Automatisering.

Omschrijving opdracht:
Voor de ombouw van de Proces Automatisering (PA) van onze afvalwaterzuiveringsinstallaties, hierna te noemen AWZI’s, in de regio Zuid zoeken wij een ervaren Functioneel Ontwerper voor een PA project. Op onze AWZI’s worden de komende jaren een aantal multidisciplinaire projecten gerealiseerd, daarnaast staan wij voor de uitdaging om de bestaande PA te vervangen. Deze trajecten lopen parallel. Van de Functioneel Ontwerper wordt verwacht dat hij de wensen en eisen vanuit de operatie, en vanuit de lopende projecten, kan omzetten in een functioneel ontwerp voor de PA, rekening houdend met de vigerende standaarden binnen Delfland. Deze functioneel ontwerpen worden binnen het PA projectteam gerealiseerd tot een werkende installatie, de Functioneel Ontwerper blijft betrokken tot en met de inbedrijf name. Het creëren van draagvlak binnen de operationele afdelingen van Delfland behoort ook tot de rol van de Functioneel Ontwerper Proces Automatisering.
Delfland wil een projectteam vormen met PA expertise die verantwoordelijk wordt voor alle PA gerelateerde werkzaamheden rondom de multidisciplinaire projecten en de PA vervanging op onze AWZI’s in de regio Zuid. De kern van het team bestaat uit een projectmanager, een projectengineer en een functioneel ontwerper. De projectmanager is, naast het behalen van de afgesproken projectdoelen, ook verantwoordelijk voor de afstemming van planningen en begrotingen met de overige projecten. Voor de dagelijkse projectsturing wordt de projectmanager bijgestaan door de projectengineer. De projectengineer wordt betrokken bij het opstellen en opvolgen van planningen en de aansturing van engineers en contractpartijen. De functioneel ontwerper is verantwoordelijk voor het vertalen van de wensen van de procesvoering, de beheerders, de projecten en de overige stakeholders in functionele ontwerpen voor de te automatiseren installaties. De functioneel ontwerper blijft gedurende het gehele project betrokken, dus tot en met de in bedrijfstelling.

Omschrijving opdrachtgever:
In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners, bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit. Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld zestien (16) uur per week vanaf 10 mei 2021.
2. Je hebt minimaal een HBO-diploma.
3. Je hebt minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met het maken van functioneel ontwerpen t.b.v. procesautomatisering of industriële automatisering installaties.
4. Je hebt aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van procesautomatiseringsprojecten in de rol van functioneel ontwerper binnen de watersector.
5. Je hebt aantoonbare werkervaring met het begeleiden van technische teams tijdens de implementatie van het functioneel ontwerp tot en met de uitvoering.
6. Je hebt aantoonbare werkervaring met procesautomatisering concepten die gebaseerd zijn op de internationale automatiseringsstandaard ISA88 en/of ISA TR-106.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare werkervaring met het maken van functioneel ontwerpen voor AWZI's.
2. Je hebt aantoonbare werkervaring met het maken van functioneel ontwerpen voor ABB automatisering systemen.
3. Je hebt aantoonbare werkervaring met het maken van functioneel ontwerpen binnen integrale automatiseringsconcepten.
4. Je hebt aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van procesautomatiseringsprojecten in de rol van functioneel ontwerper binnen de watersector.

Competenties:
- Klantgerichtheid: Heeft de juiste houding om goede dienstverlening te bieden, houdt rekening met de behoeften en eisen van de (externe én interne) klant en streeft ernaar om de verwachting van de klant te overtreffen.
- Resultaatgerichtheid: Is gericht op het behalen van concrete resultaten, binnen de grenzen van tijd, budget en inzet van mensen en middelen.
- Kwaliteit- en normbewustzijn: Is zich ervan bewust dat systemen, procedures, processen en producten betrouwbaar en van hoog kwaliteitsniveau dienen te zijn, conform het kwaliteitsbeleid van HHD, en streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Is zich bewust van de normen en standaarden waaraan processen moeten voldoen.
- Samenwerkingsvermogen: Is in staat om samen met personen van verschillende disciplines en culturele achtergronden (in team of groepsverband) gericht naar resultaten te werken.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Delft
Startdatum: 10-05-2021
Duur: 10-05-2022
Optie op verlenging: onbekend
Inzet: 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 15-04-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 03-05-2021

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Functioneel Ontwerper Proces Automatisering, Functioneel, Ontwerper, Proces, AutomatiseringOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Delft
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
10-05-2021
referentie:
ITC-ICG08375
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
07-04-2021 12:55:00