ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een Functioneel Migratie Specialist.

Omschrijving opdracht:
Ben jij de Functioneel Migratie specialist die zorgt dat we door migratie vanuit Documentum optimaal in- en extern kunnen samenwerken met behulp van Teams in een zakelijke Office 365 omgeving?
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.
Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Informatievoorziening:
Eén van de pijlers onder deze ambitie is een goede informatievoorziening. Het proces dat zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen ontstaan, worden vertaald in informatievoorziening. De Provincie staat voor de uitdaging om een organisatie op te bouwen die in staat is om op het juiste moment aan de juiste partijen informatie beschikbaar te stellen, rekening houdend met de legacy systemen en de innovaties die elke dag aangeboden worden.

Context:
De provincie verandert vanwege de digitalisering en automatisering in een hoog tempo en is de “rode draad” in de strategie van de organisatie. Door de benoeming van opgavemanagers komen de maatschappelijke opgaven centraal te staan. Hiertoe wordt nauw samengewerkt tussen de vertegenwoordigers uit de verschillende onderdelen van de provincie-organisatie (de 3 domeinen: Bedrijfsvoering, Leefomgeving en Mobiliteit en de stafafdelingen Concerncontrol, Bestuurs- en directieondersteuning en de Statengriffie). Voor deze concern i-opgave is een opgavemanager aangesteld die sturing hier aan geeft. Deze concernopgave betreft de informatievoorziening van het gehele concern en wordt aangepakt door een hoge mate van integratie op het gebied van kaderstelling, advisering en uitvoering binnen de PIJOFAH-kolommen.
Het programma Samenwerken en Dossiers beïnvloedt bijna de gehele (documentaire) informatieketen (aanmaken, bewerken, opslaan, archiveren, vernietigen, permanent bewaren). Zo valt de vervanging van Documentum binnen de scope van het programma. Waar Documentum voorzag in een dynamisch deel (Document Management Systeem) voor samenwerken en een (semi) statisch deel voor het archiveren van informatie, worden hiervoor in de nieuwe situatie twee aparte oplossingen ingezet. Zo wordt er op dit moment een nieuwe samenwerkomgeving (Teams/SharePoint) aan de medewerkers van de provincie Utrecht beschikbaar gesteld en wordt een nieuw Archiefsysteem geïmplementeerd.

Wat ga je doen?
Als Functioneel Migratie Specialist met aantoonbare kennis van en ervaring in het uitvoeren van complexe migraties, werk je nauw samen met o.a. de projectleider Migratie Documentum, de Technisch Migratie Specialist, functioneel beheerders van Documentum en de specialisten van SharePoint en het nieuwe Archiefsysteem. Je richt je hierbij op de volgende werkzaamheden:
- Afstemming met de gebruikers en business owners voor wat betreft eisen en wensen aan de migratie;
- Het uitvoeren van een data-analyse;
- Het uitvoeren van een functionele analyse;
- Het begeleiden van het testen van de migratie voor eindgebruikers;
- Het transformeren van de informatie uit Documentum naar de nieuwe structuur van Teams/SharePoint en het nieuwe Archiefsysteem;
- Het importeren van de getransformeerde informatie naar Teams/SharePoint en het nieuwe Archiefsysteem;
- Het begeleiden van het migratieproces en toelichten van de rapportages en resultaten van de migratie.

Omschrijving opdrachtgever:
Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent akkoord dat deze opdracht voor 32 tot 40 uur per week wordt uitgevoerd gedurende de gevraagde periode.
2. Je beschikt over universitair of hbo+ werk- en denkniveau, bijvoorbeeld op het vakgebied bedrijfskunde/informatica.
3. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als Functioneel Migratie Specialist met migraties in complexe ICT/onlineprojecten in de publieke sector in de afgelopen 5 jaren.
4. Je hebt minimaal 2 aantoonbare migraties uitgevoerd met behulp van de migratiesuite van Xillio voor data vanuit Document Management Systemen naar Teams/SharePoint Online omgevingen in de afgelopen 5 jaren.
5. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met de migratie naar een nieuw Document Management Systeem binnen een soortgelijke organisatie in de afgelopen 5 jaren.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over universitair of hbo+ werk- en denkniveau, op het vakgebied bedrijfskunde/informatica.
2. Je hebt minimaal 4 jaren aantoonbare werkervaring als Functioneel Migratie Specialist in de afgelopen 5 jaren.
3. Je hebt aantoonbare ervaring met de implementatie van de migratiesuite van Xillio en het migreren van data door middel van de migratiesuite van Xillio in de afgelopen 5 jaren.
4. Je hebt aantoonbare ervaring in het uitvoeren van migraties van Document Management Systemen. Dit kun je aantonen door minimaal 2 eerdere projecten die je succesvol hebt afgerond als Functioneel Migratie Specialist in de afgelopen 5 jaar.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 01-08-2022
Duur: 5 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 30-06-2022
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: 08-07-2022


- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Functioneel Migratie SpecialistOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Nicole Mons
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
01-08-2022
referentie:
ITC-ICMO15068
duur opdracht:
5 maanden
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
20-06-2022 10:51:37