Always on track to the perfect match

Referentienummer: 2021-01581
Omgeving: Apeldoorn
Startdatum: 17 mei 2021 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand)
Einddatum: 30 april 2022
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: nog niet bekend
Sluitingsdatum: vrijdag 9 april om 09:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Functioneel Beheerder Innovatieve eermiddelen en digitale simulaties voor 36 uur per week.

Heb jij analytisch vermogen, ben je klantgericht en wil je jezelf verder ontwikkelen op jouw vakgebied? Team Functioneel Beheer Noord-Oost Nederland van het dienstencentrum zoekt een enthousiaste functioneel beheerder voor de community Politie Leeromgeving, team Onderwijsuitvoering, onderdeel Innovatieve leermiddelen en digitale simulaties.

Als Functioneel beheerder voor de community Leeromgeving is de academie je grootste klant. De academie is het opleidings- en kenniscentrum voor de Nederlandse politie waar competentiegericht onderwijs, kennis en het politiewerkveld samenkomen. Van de Politieacademie (PA) wordt verwacht op optimale wijze te voorzien in de onderwijsvraag van de politie en derden. Daarom wordt het Basis Politieonderwijs gemoderniseerd. Reden: de politietaken en daarmee het politiewerk zijn in de afgelopen tien jaar behoorlijk veranderd. Daarnaast verlaten in de periode van 2020 tot en met 2025 ruim 14.000 (fte) ervaren politieagenten de politie. Om nu en in de toekomst beter hierop aan te sluiten, wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van het Basis Politieonderwijs (PO21). Dit is een proces van meerdere jaren waarvan de eerste resultaten (een nieuwe onderwijsvorm) in 2021 opgeleverd worden.

Als Functioneel beheerder werk je vanuit Apeldoorn. Je verricht daarnaast indien noodzakelijk werkzaamheden vanuit de andere PDC locaties of Utrecht/Odijk. Verder werk je ook veel samen met de Dienst ICT en in voorkomende situaties verricht je diensten buiten kantoortijden.

Doelstelling: De Afdeling Functioneel Beheer verbindt op operationeel niveau de uitvoering van de politie- en bedrijfsvoeringsprocessen en de benodigde ondersteuning met informatievoorziening (IV). Samen met 400 andere functioneel beheerders vorm jij één van de grootste functioneel beheer-organisaties van het land. De afdeling bestaat uit vier beheerteams, die het dagelijks functioneren van de IV waarborgen, gebruikers begeleiden en zorgen voor een optimalisatie van de beschikbare functionaliteit.

Als functioneel beheerder richt jij je voornamelijk op het beheer en de verbetering van applicaties. Het aantal gebruikers van een applicatie kan variëren van enkele tientallen tot meer dan 50.000 gebruikers. Aan de toepassingen worden hoge kwaliteitseisen gesteld: ze moeten vaak 24/7 beschikbaar zijn. Door de vele koppelingen met andere systemen sta je telkens voor nieuwe complexe vraagstukken. Je haalt informatie op bij je klanten, waarna je samen met de gebruikers, ontwikkelaars en testmanagers aan de slag gaat in Scrum- en projectteams. Je bent een informatiedeskundige die de brug slaat tussen ICT'ers en eindgebruikers. Je organiseert gebruikersoverleggen, neemt deel aan expertgroepen en begeleidt eventueel stagairs en/of nieuwe collega’s.

Verder draag je zorg voor het:

Beantwoorden van gebruikersvragen en -verzoeken;
Documenteren van de applicaties (voor gebruikers-, beheerders- en opleidingsdocumentatie);
Geven van voorlichting en instructies over nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden binnen applicaties;
Bieden van advies en ondersteuning bij het specificeren en testen van gewenste verbeteringen.

Functie-eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau 4bij voorkeur in de richting van ICT. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien (kopie diploma vereist).
Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 4 jaar werkervaring als Functioneel beheerder.
Je hebt recente (uiterlijk in de afgelopen 2 jaar) werkervaring met het opstellen van functionele specificaties, processen en procedures.
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt recente (uiterlijk in de afgelopen 2 jaar) werkervaring met het ophalen en evalueren van informatiebehoefte, bij voorkeur binnen grote (1000+) en complexe organisaties.
Je hebt recente (uiterlijk in de afgelopen 2 jaar) werkervaring met het werken in complexe ketenprocessen binnen het MBO, HBO en/of WO onderwijs.
Je hebt werkervaring met innovatieve trajecten op het gebied van XR toepassingen en digitale simulaties.
Je hebt werkervaring binnen een Agile/Scrum team waarbij je een bijdrage hebt geleverd om oplossingen te realiseren en doelen te bereiken.
Je hebt een aanvullende, afgeronde opleiding met diploma/certificering op het gebied van functioneel beheer.

Competenties:

Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens;
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën;
Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten;
Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in;
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie;
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat;
Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden;
Doorzettingsvermogen: Blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Apeldoorn
provincie:
Gelderland
uurtarief:

start project:
17 mei 2021
referentie:
ITC-2021-01581
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
06-04-2021 10:33:25