Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT31524
Omgeving: Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
Startdatum: 13 april 2020
Einddatum: 13 oktober 2020
Optie op verlenging: Ja, 2x 3 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Donderdag 9 april via MS-teams
Sluitingsdatum: Vrijdag 3 april om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Functioneel Beheerder Digikoppelingen DSO voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:
De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur.
Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen.
De verschillen tussen regio’s.
De Omgevingswet wordt per 1-1-2021 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van de organisatie. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties.

Daarnaast zal het jaar 2020 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

De organisatie is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2020 uit te kunnen voeren. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij het Implementatie programma DSO met het aansluiten van bevoegd gezagen aan het DSO-LV. Ze doen dit samen met hun leveranciers (bijv. VTH systemen en plansoftware). Deze aansluitingen zijn voorzien en voorbereid. Door de technische aard van het werk kunnen onvoorziene omstandigheden optreden die de koppeling compliceren. Om dit te voorkomen wordt er binnen het programma gewerkt aan optimalisatie van de aansluitprocessen en afhandeling van issues en vragen. Hiervoor is ondersteuning nodig. Daarom faciliteren wij dit vanuit het Systems team met enkele tijdelijke operationele beheer taken en zijn daarom op zoek naar een Functioneel Beheerder Digikoppelingen DSO met grote affiniteit voor techniek en die het belang van goed werkende koppelingen voor bevoegd gezagen kan doorgronden en begrijpt.

Taken/werkzaamheden:

Faciliteren bij het technisch aansluiten van bevoegd gezagen en leveranciers op het DSO-LV via Digikoppeling.
Ondersteunen bij het realiseren van de koppeling van bevoegd gezagen en leveranciers met DSO-LV via de relevante REST API’s.
Documenteren en verbeteren van processen met betrekking tot het aansluiten op DSO-LV.
Ondersteunen van projecten omtrent het doorontwikkelen van Digikoppeling en API’s.
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau, aangetoond met een diploma (geen afzonderlijke certificaten).
Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in functies gericht op het beheren en doorontwikkelen van IT systemen.
Je hebt minimaal 4 jaar relevante werkervaring in het uitvoeren van beheer van IT systemen binnen de overheid of uitvoeringsorganisaties.
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met aansluit ondersteuning en digikoppelingen binnen de overheid.
Je hebt ervaring met beheersprocessen gebaseerd op BiSL en/of ITiL.
Je hebt affiniteit met technische applicatie beheer en/of systeemontwikkeling.
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met de Scaled Agile Framework (SAFe) methode.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt ervaring met aansluiten en begeleiden van partijen middels Digikoppeling. (weging 60%)
Je hebt (recente) ervaring met het documenteren en verbeteren van processen met betrekking tot het aansluiten van systemen middels Digikoppelingen. (weging 40%)
Competenties:

Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
Analytisch
Anticiperen
Stressbestendigheid
Zelfsturing

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Apeldoorn
provincie:
Gelderland
uurtarief:

start project:
13 april 2020
referentie:
ITC-BTIT31524
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
26-03-2020 12:45:58