ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder.

Omschrijving opdracht:
Iedereen in Nederland moet kunnen vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Zorg die je jezelf en je naasten gunt, in alle situaties en in elke fase van het leven. Daarom waken wij over de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland en de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

We handelen vanuit het publieke belang en streven naar toezicht met effect. Daarom kiezen we in ons toezicht voor thema’s en activiteiten die het meest opleveren voor mensen die zorg of jeugdhulp nodig hebben. We gaan uit van gezond vertrouwen in de zorg- en hulpverleners. Als het nodig is grijpen we in.

We zijn open en eerlijk over hoe we die kwaliteit beoordelen, de dilemma’s die we tegenkomen en de keuzes die we dan maken. We verstaan ons vak, kennen de praktijk en spelen in op ontwikkelingen in zorg en samenleving. We werken samen waar dat kan, maar ons oordeel is altijd onafhankelijk. Zo maken wij onze verantwoordelijkheid als rijksinspectie waar. Ons motto is Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk.

Wij zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met ruim 950 medewerkers, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meer informatie over de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Informatievoorziening speelt in het toezicht een belangrijke rol. Informatie is steeds meer digitaal voorhanden en we werken zo veel mogelijk papierarm. Daarnaast streven we naar plaats-, tijd- en device-onafhankelijk werken. Dit heeft gevolgen voor de eisen die we aan onze netwerken, applicaties en voorzieningen stellen. Binnen de overheid wordt steeds meer gewerkt met shared serviceorganisaties en in diverse samenwerkingsverbanden, waardoor een keten ontstaat die deze voorzieningen levert. Deze keten of samenwerking strekt zich ook steeds meer uit naar commerciële leveranciers.

De afdeling Informatie en ICT (I&I) is verantwoordelijk voor de informatievoorziening en ICT van de IGJ. Dat doen we door het helpen om de wensen en eisen helder te krijgen, regie te voeren over de leveranciers en zelf met agile teams functionaliteit te ontwikkelen. Dat doen we voor de informatievoorziening van vandaag én voor die van morgen.

De functie is ondergebracht in het team Service & Operations dat o.a. de aansturing van leveranciers uitvoert en de Applicatiedesk doet.

Project
Functioneel beheerder in het team Service & Operations. Deze beheerder is verantwoordelijk voor het beheren van de vragenlijstapplicaties.

Opdrachtomschrijving
Als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor;
- Alle vragenlijstenapplicaties waaronder;
x IBM SPSS Data Collection Professional (WBS)
x Formdesk (zelf maken)
- Het opstellen van vragenlijsten richting het zorgveld;
- Het pro-actief onderhouden van contacten en aansturen van leveranciers;
- Het pro-actief onderhouden van contacten met de gebruikersorganisatie;
- Voorkomende problemen oppakken en oplossen
- Ondersteunen van de Applicatiedesk

Gevraagd profiel:
- Minimaal een afgeronde HBO opleiding met gedegen ICT-component;
- Kennis en ervaring met ASL/BISL/ITIL (bij voorkeur gecertificeerd);
- Minimaal 5 jaar ervaring met functioneel applicatiebeheer;
- Ervaring met vragenlijstapplicaties;
- Ervaring met Topdesk en Jira;
- Ervaring met werken en omgaan met diverse leveranciers;
- Ervaring met het werken binnen de (Rijks)overheid is een pré;
- Ervaring met Shared Service Centers is een pré;
- Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands in woord en geschrift.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je voldoet aan het gevraagde profiel zoals hierboven beschreven.

Functie wensen (gunningscriteria):
null

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 15 aug. 2022
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ntb
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 10-08-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: ntb


- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Functioneel BeheerderOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
15 aug. 2022
referentie:
ITC-ICU16052
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
05-08-2022 12:48:07