LINKIT is een IT-dienstverlener en al 20 jaar gespecialiseerd in het bedenken, bouwen en beheren van innovatieve IT-oplossingen voor multinationals en overheden.

Als functioneel applicatiebeheerder (intern ketenbeheerder) lever je met je technisch inzicht een essentiële bijdrage aan de veilige toegang tot diensten van de e-overheid. Je zorgt voor operationele coördinatie op de geleverde dienstverlening door de betrokken partijen: overheidsdienstverleners, routeringsdiensten, authenticatiediensten en de Regieorganisatie. Je geeft adviezen over proactief beheer en stuurt externe partijen aan. Je kunt de gebruikte autorisatie en authenticatie technieken en protocollen (SAML) doorgronden en hiermee de functionaliteit waarborgen in een complexe omgeving.


Daarnaast draag je bij aan multidisciplinaire ICT-projecten in een omgeving waarin veel nog niet vast staat. Je bent inhoudelijk betrokken vanaf de pilot tot de structurele doelsituatie. Dat vraagt om flexibiliteit, inventiviteit en een proactieve houding. Binnen het team functioneer je als tweedelijns helpdesk voor dienstverleners en ben je verantwoordelijk voor de aansluiting van dienstverleners, de ketentesten en de (technische) aansluit- en beheerprocessen, waaronder het incidentproces. Zo heb je een operationele regierol bij de afhandeling van incidenten en issues en ook het doorvoeren van wijzigingen..


Daarbij draag je zorg voor het monitoren van beveiligingsmaatregelen en het onderhouden van procedures en werkinstructies.


Daarnaast beheer je de Linux-omgeving ,de XML-metadata en werk je mee aan de inrichting van een structureel mechanisme voor het beheer en de uitwisseling daarvan. Tot slot draag je bij aan de vormgeving van een selfserviceportaal voor dienstverleners.Functie-eisen:


  • HBO-diploma op het gebied van Informatica.
  • Ervaring met het voeren van operationele regie van ICT-dienstverlening over leveranciers en andere ketenpartijen..
  • Ervaring met het onderhouden en inrichten van (Linux)webservers, testtools,systeemdocumentatie.
  • Aantoonbare ervaring met ITIL processen (waaronder incident management, change management, Problem management, Information Security Management).
  • Ervaring met het verbeteren van processen.
  • Ervaring met (federatief) identity- en access management
  • Kennis van relevante standaarden, SAML, OAuth 2 en OpenID Connect.
  • Kennis en ervaring met beheer (en inrichten ) van Linux systemenKennis van relevante standaarden, zoals XML.


Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.


Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
LINKIT
contactpersoon:
Chiel Caron
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:

uurtarief:

start project:
11-03-2019
referentie:
ITC-0007975
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
21-02-2019 08:56:02