Full stack ontwikkelaar, Utrecht

Omschrijving:
Voor een mooi project bij onze klant zijn wij op zoek naar een ervaren Full stack ontwikkelaar. Ben jij diegene die voor onze klant het verschil gaat maken?


WAT/ WAAR/ HOE
Inzet: 12 maanden met optie tot verlenging
36 uur per week, Utrecht
Tarief: marktconform
Startdatum: 1 februari 2020KORTE BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT:

Voor de applicatielijn Connect zijn we op zoek naar een ondernemende en vakbekwame ontwikkelaar. De applicatielijn Connect ondersteunt de politie met innovatieve software oplossingen. Hierdoor kan er binnen de organisatie taakgericht samengewerkt worden en wordt mogelijk gemaakt om een professionele (digitale) dialoog met burgers aan te gaan. Binnen een scrum team ontwikkel je toepassingen en implementeer je deze met andere ontwikkelaars.

Je bent bereid om in geval van bijvoorbeeld piket of releases buiten kantoortijden te werken dan wel beschikbaar te zijn voor het oplossen van calamiteiten (per 4-5 weken een gehele week).

Doelstelling:

Binnen het cluster Kennis en Informatievoorziening Politie (K.I.P.) zijn we verantwoordelijk voor de interne web applicaties van de politie. Hierbij kan je denken aan het (vernieuwde) intranet van de politie of een app voor de collega’s op straat.

Binnen het cluster is men bezig om van component teams naar feature teams te migreren. Hiertoe zijn inmiddels de eerste stappen gezet. Mede hierdoor zijn we op zoek naar (nieuwe) collega’s die breed inzetbaar zijn binnen de teams. Zo zal er van je gevraagd worden om naast het ontwikkelen van software, ook o.a. te assisteren bij het testen, test automatisering en specificeren van de features.

Als Full Stack ontwikkelaar ben je dus mede verantwoordelijk voor het hele proces van specificering tot uitrol van de software in productie.

Verantwoordelijkheden:


Ontwikkelen frontend, backend en mobiele oplossingen;
Testen oplossingen;
Ontwikkelen mobiele oplossingen.
Vakmatige taken:

Implementeren HTML5/CSS;
Frontend toepassingen m.b.v. Angular;
Backend toepassingen m.b.v. .Net en Java.Leidinggevende taken: Niet van toepassing.


Contacten:

Scrumteam;
UX design;
PO.
Inzet in de lijn of project: Inzet is op projectmatige basis.
Opleiding:

Minimaal HBO werk- en denkniveau.
Werkervaring:

Minimaal 3 jaar ervaring met frontend ontwikkelling met talen als HTML5 of jQuery en Angular 2+ of hoger en CSS3;
Minimaal 2 jaar als ontwikkelaar voor mobiele applicatie ontwikkeling;
Minimaal 1 jaar ervaring met het implementeren van front-end testing;
Minimaal 2 jaar ervaring met ontwikkelen van apps op het Android platform.
Minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen van backend oplossingen met talen als .NET en Java
Competenties:

Probleemanalyse
Overtuigingskracht
Coachen
Initiatief
Klantgerichtheid
Leervermogen
Samenwerken
Kwaliteit (eisen)
Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in in PDF-formaat. Van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.


Eis 2. In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als web ontwikkelaar met: - HTML5 of jQuery en - Angular 2 of hoger en - CSS3. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).


Eis 3. In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar als ontwikkelaar voor mobiele applicatie ontwikkeling. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).


Eis 4. In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen van backend oplossingen met talen als .NET en Java. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).


Eis 5 Vereiste (gedrags)competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. HBO werk- en denkniveau. Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de offerte.


Gunningscriteria (wensen)
50 %
Wens 1. In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen van apps op het Android platform. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het cv, zal dit leiden tot geen toekenning van punten.


50 %
Wens 2. In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met het implementeren van front-end testing. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het cv, zal dit leiden tot geen toekenning van punten.
Hoe dient je aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin je zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs jouw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

Andere zaken:
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie-eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang.

Liever een andere contractvorm?
Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. Bij The Unit Company is dat mogelijk, wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.

Kijk voor meer informatie op www.theunitcompany.com


Trefwoorden: ontwikkelaar developer Java NET JQuery HTML5 CSS3 Angular2 Team Samenwerken android apps ontwikkelen Scrumteam politieOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
The Unit Company
contactpersoon:
Pieter Vliegenthart
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
85
start project:
01-02-2021
referentie:
ITC
duur opdracht:

uren per week:

publicatiedatum:
13-11-2020 10:55:33