ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Full stack Flutter/Go ontwikkelaar met Kubernetes kennis.

Omschrijving opdracht:
Naast het doorontwikkelen en onderhouden van de Common Ground Team Core componenten zal je ook veel met de gebruikers van de componenten samenwerken door bijvoorbeeld de installatie en uitrol van NLX te ondersteunen. Daar waar we als team de meeste waarde kunnen toevoegen, daar richten we ons op. Tijdens een sprint kun je dus, bijvoorbeeld, een gedeelte van de backend in Go ontwikkelen, vervolgens ondersteuning bieden bij de frontend (in Flutter of React), waarna of terwijl je ook nog Gemeente X helpt met het aansluiten van NLX of de Blauwe Knop via hun Kubernetes omgeving. In eerste instantie zal je je primair op de Blauwe Knop richten.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
- Borgen van de informatieveiligheid;
- Participeren in de Agile/Scrum werkwijze;
- Documenteren van de geproduceerde software;
- Ontwikkelen van Open Source software componenten in de lijn van de Common Ground principes;
- Opzetten en verzorgen van de CI/CD straat op basis van Helm charts die op Kubernetes landen.

Resultaat van de opdracht:
De werkzaamheden moeten resulteren in gebruikersvriendelijke software componenten ten behoeve van de Common Ground beweging.

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
- werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
- verbeteren van de dienstverlening;
- een efficiënte en wendbare organisatie;
- anticiperen op de toekomst.

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg. Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. In de kern gaat het bij Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Binnen Common Ground is Team Core verantwoordelijk voor de technische componenten waarmee de visie van Common Ground bij gemeenten gerealiseerd kan worden: NLx, de componenten catalogus, Haven, Blauwe Knop en developer.overheid.nl. Als developer maak je deel uit van dit team en zal je gemeenten en leveranciers helpen gebruik te maken van deze componenten. Dit vindt deels plaats vanuit Utrecht en deels werk je op afstand samen met de andere ontwikkelaars, de product owner, de scrum master en natuurlijk de stakeholders (Gemeenten, overheden en marktpartijnen). Je gaat bijdragen aan de vernieuwing van de ICT van Nederlandse gemeenten in een klein team met enorme impact. We werken nauw samen met onze stakeholders waarbij we de belangen gezamenlijk afwegen, wat resulteert in een roadmap waarin iedereen zich herkent. Als onderdeel van het team krijg je veel vrijheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en we waarderen nieuwe ideeën en denkbeelden. Alles om de componenten zo gemakkelijk toepasbaar mogelijk te maken op een zo gemakkelijk mogelijke manier.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt minimaal afgeronde HBO opleiding in de richting van computer science of vergelijkbaar.
2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op HBO werk- en denkniveau op het terrein van computer science of vergelijkbaar.
3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het samenwerken in een team van meerdere ontwikkelaars op het terrein van computer science of vergelijkbaar, blijkend uit CV.
4. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare kennis (via CV, motivatiebrief of publieke code publicatie) met:
a. Go
b. Relationele databases
c. Git
d. Docker
e. CI/CD
f. Kubernetes
g. Flutter (Dart)
h. Verdiepen in NLX

Competenties:
- Resultaatgerichtheid
- Kwaliteitsgerichtheid
- Omgevingsbewustzijn
- Samenwerken
- Integriteit
- Zelfontwikkeling
- Verbaal vaardig, zowel mondeling als schriftelijk (voeren van nauwkeurige dialoog)
- Nauwkeurigheid

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht/Den Haag/Thuis
Startdatum: z.s.m.
Duur: 3 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 18 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 24-09-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 04-10-2021 van 09:00 tot 13:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Fuul Stack, Kubernetes, FlutterOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag/Utrecht/Thuis
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
z.s.m.
referentie:
ITC-ICMO10579
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
20 uur
publicatiedatum:
15-09-2021 09:51:38