Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT26102
Omgeving: Driebergen
Startdatum: 19 augustus 2019 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand)
Einddatum: 29 februari 2020
Optie op verlenging: Ja, maximaal 24 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: week 23 2019
Sluitingsdatum: maandag 20 mei om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar twee Frontend Software Ontwikkelaars voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
De Frontend Developer ontwikkelt aan de user-interface van de gebruikte tooling en zorgt voor het inzichtelijk maken van de geanalyseerde data. Hiervoor wordt nationaal en internationaal samengewerkt in onze developer community.

Doelstelling
Het samen met collega's bedenken binnen verschillende organisatieonderdelen van oplossingen voor vraagstukken uit de organisatiepraktijk.
Bijdragen aan de gezamenlijke zorg voor de daadwerkelijke implementatie zodat het product geborgd wordt binnen de organisatie. De organisatie maakt gebruik van verschillende datastructuren.

Verantwoordelijkheden
Werken in een bestaand framework en hierbinnen de code schrijven.
Samenwerken met andere Ontwikkelaars en kan daarnaast ook goed een deel van het project zelfstandig uitvoeren. Goed in staat de klantvraag te vertalen naar een robuste schaalbare oplossing.

Vakmatige taken
Het ontwikkelen van Software in .netcore en Angular.

Functie eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt minimaal 4 jaar in de afgelopen 8 jaar ervaring als Software Ontwikkelaar in grote organisaties (>500 medewerkers).
Je hebt minimaal 1 jaar in de afgelopen 3 jaar ervaring met de frameworks Angular en/of React en/of Vue.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt minimaal een afgeronde vierjarige HBO-Opleiding in de richting Informatica of gelijkwaardig (kopie diploma vereist).
Je hebt minimaal 2 jaar in de afgelopen 5 jaar ervaring als Front-end Software Ontwikkelaar waarbij ontwikkelt is met HTML/CSS/Javascript/ Responsiveness (weging 40%).
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met 1 van de hieronder genoemde visualisatie omgevingen: Plotly, Bokeh, Tableau en Keylines (weging 20%).
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met open-source projecten.
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als Ontwikkelaar in een AgileScrum team.
Competenties:

Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.
Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Driebergen
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
19 augustus 2019
referentie:
ITC-BTIT26102
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
17-05-2019 15:51:48