Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT26099
Omgeving: inwerkperiode van 3 maanden in Den Haag, daarna Odijk/Driebergen
Startdatum: 5 augustus 2019 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 juli 2020
Optie op verlenging: Ja, maximaal 24 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: week 23 2019.
Sluitingsdatum: vrijdag 24 mei 2019 om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Senior Frontend Software Developer voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
Bij de organisatie wordt momenteel een modern en robuust Intelligence platform gerealiseerd in een private cloud die de informatievoorziening van de organisatie vernieuwt en verbetert. De productlijn Cloud, Big Data, Internet realiseert onder meer deze private cloud, meerdere big data infrastructuren, de tooling en werkt tevens aan een aantal specifieke toepassingen.

Geïnteresseerd om cloud en big data technologie te ontwikkelen en toe te passen om Nederland veiliger te maken, bij te dragen aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen en wil je de organisatie helpen om big data een steeds grotere rol in ons werk te geven? Door een toename van de werkzaamheden hebben we behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams.
Ons qua omvang voor Nederland unieke Intelligence platform bevat alle noodzakelijke componenten op het gebied van hardware, big data technologie, extractie- en eindgebruikers tools voor data analyse, interpretatie en visualisatie.

Onder de noemer ‘Alles is data’ komen alle typen data geïtegreerd beschikbaar middels een uniforme set van zoek- en analysefunctionaliteit. Onze data komt uit een groot aantal in- en externe bronnen, die verwerkt wordt in een ’state-of-the-art’ gedistribueerde en functioneel modulaire omgeving. De toekomstige omgeving wordt daarmee de nieuwe landelijke bron van informatievoorziening voor de gehele organisatie. Het groeit door naar een grootschalige omgeving in termen van gebruikers, gebruik en volume aan data. Binnen de organisatie is door een toename van de werkzaamheden behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams.

Onderdeel van de opdracht is bereidheid om piketdiensten (stand-by) te draaien buiten kantoortijden (maximaal 7 weken per jaar).

Eerst werk je in Den Haag, na inwerkperiode van drie maanden Driebergen of Odijk

Doelstelling
Voor de ontwikkeling van applicaties binnen verschillende big data frameworks wordt gezocht naar Senior Java Developers met ervaring in het ontwikkelen van op microservices software architectuur gebaseerde applicaties met Spring Boot, gebruik makend van big data technologie stacks zoals Kafka, Elasticsearch, Cassandra, MongoDB e.a.. Focus ligt op de doorontwikkeling van bestaande en nieuwe applicaties in de vorm van analytische processen en het vastleggen en verwerken van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data.

Verantwoordelijkheden

Gedraagt zich als ervaren big data java Developer in een bestaand DevOps team en binnen de agile projectaanpak werk je mee aan de totstandkoming van de applicaties.
Werkt graag samen in een DevOps team van ontwikkelaars, data scientists, grafische vormgevers en cloud- en big data system engineers en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen.
Is niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt.
Heeft een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee.
Blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer.
Draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied.
Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten.
Neemt deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten.
Vakmatige taken
De ervaren big data Java Developer weet goed om te gaan met onzekerheden – daarvoor wordt in het werk een passende houding en gedrag getoond.

Je staat open voor nieuwe zaken, je bent van nature nieuwsgierig en leergierig. Werken in een dynamische en soms hectische omgeving past goed bij je als persoon.

De gevraagde kennis en ervaring bevat de volgende aspecten:

Het aantoonbaar kunnen overdragen van state of the art kennis.
Op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied.
Test driven development (TDD) en test automation.
Networking en security.
Functioneel programmeren / Objectoriëtatie.
Datastructuren.
Participeren in het verder implementeren van functionaliteiten in de vorm van analytische processen, predictive Analytics en het vastleggen en beschikbaar stellen van data (gestructureerd en ongestructureerd) m.b.v. deze omgeving.

Functie eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt minimaal 4 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar als Senior Front-end Software Java Developer bij grote organisaties (>1000 medewerkers)
Je bent bereid om te participeren in piket-diensten.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt minimaal 2 jaar in de afgelopen 5 jaar ervaring als Front-end Developer met CSS3, HTML5, Bootstrap en Angular (weging 40%).
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met programmeren in JSON (weging 20%).
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met Linux (weging 20%).
Je hebt minimaal 2 jaar in de afgelopen 5 jaar ervaring als Developer in een DevOps team en/of scrum team (weging 20%).
Competenties:

Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
5 augustus 2019
referentie:
ITC-BTIT26099
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
17-05-2019 14:34:14