Referentienummer: 2023-05300
Omgeving: Odijk
Startdatum: 01 januari 2024 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 december 2027
Optie op verlenging: nvt
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: vrijdag 22 september om 10.00 uur

BlueTrail is op zoek naar een Front-end Developer voor 36 uur per week.

Voor het registreren en verifiëren van persoonsgegevens van verdachten en vreemdelingen met behulp van documenten, vingerafdrukken en foto’s gebruikt de Nationale Politie identificatie zuilen.

Via het achterliggende systeem, de Basis Voorziening IDentiteit vaststelling (BVID), kan ook worden bepaald of de eigenaar van een vingerafdruk al bij de politie of bij een ketenpartner bekend is. Bijvoorbeeld omdat de betreffende persoon al eerder is aangehouden of omdat deze persoon als vreemdeling Nederland of een ander Europees land is binnengekomen.

Vanuit de politie is de wens ontstaan om meer uniformiteit te creëren tussen de verschillende applicaties. Daarbij is de huidige frontend van de applicatie verouderd en sluit deze niet aan op het design system van de politie.
In de afgelopen twee jaar is er gewerkt aan de migratie van het oude systeem naar de nieuwe architectuur.

We zoeken een Senior Frontend Developer die de migratie van de BVID-2 naar de BVID-3 zal gaan uitvoeren. Als jij van aanpakken houdt, goede ideeën hebt, uitstekend ideeën van anderen kan adopteren, de positieve sfeer in het team verhoogd en houdt van een dynamische omgeving? Dan zit je bij ons goed.

Doelstelling

De Senior Frontend Developer levert een bijdrage aan de migratie van de BVID-2 naar de BVID-3 en zet zijn vaardigheden in om de kwaliteit van de applicatie(s) te verbeteren. Dit betreft zowel het aanbrengen van technische verbeteringen alsook nieuwe functionele behoeften, deels vanuit veranderende (Europese) wetgeving.
De opdracht duurt totdat de oude applicatie volledig gemigreerd is naar de nieuwe omgeving en alle nieuwe Europese vraagstukken zijn geïmplementeerd.

Verantwoordelijkheden

In de rol van front-end ontwikkelaar wordt gewerkt in een multidisciplinair DevOps-team, dat werkt volgens de Scrum-werkwijze. Samenwerken en elkaar begrijpen is een must. Doorontwikkelen en vernieuwen van de applicatie gericht op de front-end.

Als lid van een multidisciplinair team ben je verantwoordelijk voor:

• Vanuit specifieke kennis (door)ontwikkelen van software.
• Vanuit deze werkzaamheden ben je betrokken bij een multidisciplinair DevOpsteam.
• Deelname aan de scrum events.
• Borgen van kennis en opstellen van documentatie.

Contacten

Je hebt voornamelijk contact met medewerkers uit het DevOps-team, de product owner en de scrum master. Daarnaast heb je regelmatig contact met bijvoorbeeld andere ontwikkelaars binnen de organisatie.

Eisen bij de opdracht:

Je hebt een afgerond, erkend en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau
Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als Senior Frontend ontwikkelaar binnen grote (1000+) organisaties waarbij is gewerkt met:
TypeScript,
React
Redux
Observables
RXJS
Node
SPA’s.
Je hebt 5 jaar werkervaring met:
Software design patterns;
Web API’s;
Cross browser concerns;
ECMA standaarden;
Performance optimalisatie;
Concurrency model en de Event loop;
Inheritance (in de prototype chain) en composition.
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met Europese wet- en regelgeving en standaarden met betrekking tot het afnemen van biometrie.
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met:
Biometrische software;
Justitiële ketens.

Wensen bij de opdracht:

Je hebt ervaring met het opstellen van een testplan, onderhouden van tests en instrumentation software.
Je hebt ervaring met Cypress en React Testing Library.
Je hebt ervaring met met Jenkins, XLDeploy en AMOS.
Je hebt ervaring op het gebied van IT binnen de rijksoverheid, bij voorkeur bij de politie.
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het werken volgens Agile Scrum en het gebruik van Jira.

Competenties:

Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.
Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Vakmanschap: Beschikt over en past inhoudelijke kennis en vaardigheden op een adequate wijze in zijn vak toe.
Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Trefwoorden: Frontend, DeveloperOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
1 januari 2024
referentie:
ITC-2023-05300
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
19-09-2023 11:46:44