ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Financieel Adviseur.

Omschrijving opdracht:
Wij zijn op zoek naar een financieel adviseur die een resultaatgerichte, procesmatige en besluitvaardige instelling heeft en een sterk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en politieke processen. Het werk vraagt een zekere mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en integraliteit. Binnen deze rol voer je overleg met diverse partijen, zo ook zorgaanbieders en bestuurders. Het is daarom ook van belang dat jij communicatief sterk bent en daarnaast stevig in je schoenen staat. Daarnaast bezit een financieel adviseur over organisatorisch vermogen en politieke sensitiviteit.

Omschrijving werkzaamheden:
Het bereiken van een goed functionerende en gedeelde financiële informatiehuishouding door het ontwikkelen, optimaliseren, organiseren en implementeren van processen en systemen. De opdracht heeft betrekking op de realisatie van de geformuleerde knel- en verbeterpunten door de (externe) accountant van het financieel administratief (bedrijfs)proces. De accountant formuleert 4 verbeterdimensies binnen het bedrijfsproces in de Management Letter 2020. Het is de taak van de financieel adviseur om dit op orde te brengen:
a. Budgetbeheer (financiële informatievoorziening).
b. Mandaten en procedures.
c. Declaratieregels (zorgvuldig omgaan met zorgkostendeclaraties).
d. Administratieve organisatie en Interne Beheersing.

Gewenst profiel:
- Iemand bent die niet bang is om te pionieren.
- Creatief bent in het zoeken naar oplossingen.
- Niet alleen regels maakt, maar ook graag meedenkt.
- Een zakelijke en klantgerichte houding hebt.
- Snel kunt schakelen, want je hebt veel plannen waar je een bijdrage aan levert.
- Wordt gewaardeerd om je sociale vaardigheden.
- Kan adviseren als de beste.

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond:
Jeugdhulp is in het nieuws, elke week! Opinies over het al dan niet geslaagd zijn van de decentralisatie, budgettaire problematiek en veel aandacht voor goede zorg aan kwetsbare jongeren zorgen voor blijvende aandacht. In Rijnmond werken 15 gemeenten samen met betrekking tot de (inkoop van de) specialistische Jeugdhulp in een Gemeenschappelijke Regeling om deze maatschappelijke opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Het bestuur van de GR wordt ondersteund door een uitvoeringsorganisatie die o.a. de volgende taken uitvoert:
- Betalingen van facturen en administreren daarvan.
- Contractmanagement, toekennen subsidies, uitvoeren aanbestedingen.
- Opmaken begroting, jaarverantwoording en control daarop.
- Coördinatie, voorbereiding en organiseren bestuurlijke en ambtelijke vergadercyclus.
- Ondersteuning secretaris GR.
- Vormgeven monitoring en sturing op werking bekostiging, zorgkosten, aantallen cliënten en KPI’s.
De uitvoeringsorganisatie wordt vormgegeven binnen de gemeente Rotterdam en is verspreid over een aantal afdelingen. De opdracht valt binnen het team Gezondheid & Hulp van de afdeling Jeugd/GRJR.

LET OP:
Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt minimaal een hbo-opleiding.
2. Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring is vereist (functies waarbij financiële afwikkelingen en jaarrekeningen processen aan de orde was), opgedaan in de afgelopen 6 jaar.
3. Je hebt minimaal drie jaar werkervaring met project of procesmanagment, opgedaan in het afgelopen acht jaar.
4. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring binnen de publieke sector.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met financiële eindafrekeningen bij zorgaanbieders binnen de jeugdhulp.
2. Je hebt kennis en ervaring met het sociaal domein/Jeugdhulp.
3. Je hebt ervaring als contractmanager in Jeugdhulp/Wmo.
4. Je hebt kennis en ervaring met projectmanagement conform Prince 2 of RSPW.
5. Je hebt werkervaring binnen gemeenschappelijke regelingen.
6. Je hebt ervaring met het ophalen van stakeholdersbehoeftes en deze behoeftes weten te vertalen binnen de organisatie.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam
Startdatum: 01-05-2021
Duur: t/m 31-12-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 - 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 12-04-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 15

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Financieel Adviseur, Financieel, AdviseurOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-05-2021
referentie:
ITC-ICG08381
duur opdracht:
7 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
07-04-2021 15:15:06