Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT29930
Omgeving: Zwolle
Startdatum: 13 april (let op; screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 december 2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Week 6
Sluitingsdatum: Vrijdag 24 januari om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een ETL Testanalist voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De afgelopen decennia hebben de voormalige organisatie informatie opgeslagen in vele verschillende, grotendeels regionale systemen. In sommige gevallen is deze data ook nog opgeslagen in een landelijke of regionaal datawarehouse. Een kleurrijk, complex en duur ICT-landschap. Deze data is niettemin van groot belang voor het politiewerk. Om die reden is enkele jaren geleden begonnen met de bouw van één landelijk datawarehouse: de Basisvoorziening Informatie (BVI). De komst van de organisatie heeft de wens naar het landelijk beschikbaar krijgen van data verder versterkt.

De Basis Voorziening Informatie (BVI) speelt in toenemende mate een cruciale rol in de informatievoorziening binnen de organisatie. Informatie afkomstig van alle eenheden wordt centraal vanuit een geïntegreerde Business Intelligence (BI) omgeving beschikbaar gesteld aan de gehele organisatie. Gegeven de toenemende vraag naar nieuwe informatieproducten, de toenemende vraag naar het ontsluiten van nieuwe bronnen is er behoefte aan uitbreiding van het team met ervaren Testanalisten.

Taken/werkzaamheden:

Zelfstandig kunnen werken volgens het principe van Agile/Scrum
Werken aan de door de Product Owner geprioriteerde taken
Testen van de ETL software met de specificaties zoals vastgelegd om de Definition of Done (DoD)
Het leveren van kwaliteit
Omgaan met gevoelige informatie
Testen van de output van ETL processen ten opzichte van de specificaties
Ervaring met testautomatisering
Meedenken met analisten en ontwikkelaars

Functie eisen

KNOCK-OUT:

Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar ervaring met ETL testen in grote organisaties (>1000 medewerkers).
Je bent in het bezit van een TMap Next of ISTQB Foundation certificering (kopie certificaat vereist).
Je hebt ervaring met testautomatisering.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het schrijven van SQL voor database management systemen zoals Oracle of SQL Server (weging maximaal 25%).
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met data warehousing (weging 30%).
Je hebt kennis of ervaring van het werken met Robot framework.
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het werken in een Agile/Scrum team.
Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met de Kimball ster modeleringsmethodiek.
Je hebt kennis of ervaring van het werken met XML-bestanden.

Competenties:

Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Zwolle
provincie:
Overijssel
uurtarief:

start project:
13-04-2020
referentie:
ITC-BTIT29930
duur opdracht:
9 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-01-2020 11:57:30