ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Directiesecretaris.

Omschrijving opdrachtgever:
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:
Binnen de directie IT zijn we op zoek naar een WO-geschoolde en ervaren directiesecretaris die onze gewaardeerde directiesecretaris vervangt tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof, gedurende minimaal 20 weken. De directiesecretaris is de rechterhand van de directeur en heeft een belangrijke verbindende rol binnen het MT IT (bestaande uit 10 MT-leden). Zij/hij ondersteunt inhoudelijk de directie IT bij het beleid- en besluitvormingsproces. Werkzaamheden zijn adviserend, coördinerend, organiserend en beheersmatig van aard. De directiesecretaris verzorgt de inhoudelijke voorbereiding, verslaglegging en opvolging van vergaderingen, zorgt voor beschikbaarheid van bestuurlijke informatie bij betrokkenen en organiseert/coördineert projecten voortkomend uit het bestuurlijk gremium. De directiesecretaris ziet erop toe dat wordt gehandeld volgens geldende procedures en gemaakte afspraken.

Verantwoordelijkheden:
- Is in staat om in korte tijd een vertrouwensrelatie op te bouwen met de directeur en de MT-leden;
- Verbreedt en deelt kennis met in-/extern netwerk en realiseert verbetering voor meerdere vakgebieden;
- Vraagstukken m.b.t. meerdere vakgebieden kunnen opgelost worden door nieuwe oplossingen te vinden;
- Verzorgt de coördinatie en de (inhoudelijke) voorbereiding van vergaderingen van de Directie;
- Verzorgt de verslaglegging en bewaakt en voert de regie op de opvolging van genomen besluiten;
- Adviseert de directie over de procedurele aanpak en handelwijze van bestuurlijke onderwerpen. Ziet toe op en adviseert over naleving van geldende procedures en gemaakte afspraken binnen de organisatie;
- Verricht specialistische analyses of haalbaarheidsstudies en legt deze vast in rapportages en/of beleidsnotities gericht op het leveren van relevante sturingsinformatie voor de lange termijn;
- Signaleert relevante interne en externe ontwikkelingen. Informeert en adviseert de directie hierover en stelt mogelijke gevolgen vast voor de business en bedrijfsprocessen;
- Draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van de dienstverlenende werkzaamheden;
- Neemt vanuit inhoudelijke, sturende en/of adviserende rol deel aan projecten/verandertrajecten en treedt op als projectleider.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 01-11-2020, of zo spoedig mogelijk, tot en met 15-02-2021 voor 36 uur per week.
2. Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding;
3. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als directiesecretaris bij een grotere organisatie (kennis van directievoering en bestuurlijke processen);
4. Je hebt aantoonbare ervaring bij een organisatie die, bijvoorbeeld als ZBO, wettelijke taken uitvoert;
5. Je hebt strategisch inzicht;
6. Je hebt een dienstverlenende houding en goede organisatievaardigheden;
7. Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen;
8. Je hebt oog voor de omgeving waarin je opereert, weet wat er speelt en kunt daarop proactief anticiperen;
9. Je kunt goed samenwerken met je collega directiesecretarissen en MT-leden;
10. Je kunt snel schakelen en werken onder tijdsdruk;
11. Je bent gedreven en resultaatgericht;
12. Je hebt energie, goede communicatieve vaardigheden en humor;
13. Je bent in staat om in korte tijd een vertrouwensrelatie op te bouwen met de directeur en de MT-leden;

Competenties:
- Verbindend
- Organisatiesensitief
- Samenwerken
- Plannen en organiseren
- Analytisch vermogen
- Flexibel/snelle denker
- Klantgericht
- Zelfstarter

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Apeldoorn
Startdatum: 02-11-2020
Duur: 15-02-2021
Optie op verlenging: 2 x 3 maanden
Inzet: 36 uur
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-10-2020
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: 29 oktober 2020

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: secretaris, directieOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Apeldoorn
provincie:
Gelderland
uurtarief:
marktconform
start project:
02-11-2020
referentie:
ITC-ICBO06687
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
18-10-2020 21:40:53