ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Gemeente Midden-Groningen zijn wij op zoek naar een Directeur-Concerncontroller.

Omschrijving opdracht:
De gemeente Midden-Groningen ging als herindelingsgemeente van start op 1 januari 2018. In 2021 vindt een evaluatie van de startformatie plaats. Dit is inclusief de formatie van de directie. Om die reden zoeken wij een interim-directeur/concerncontroller.

Directeur:
Als directeur maak je onderdeel uit van het directieteam en geef je leiding aan de teams Informatisering & Organisatie, Automatisering, Concern Control en DIV & Archief. Binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen ben je aanspreekbaar op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid. De functie omvat tevens het structureel aansturen en realiseren van programma’s en/of projecten. Je geeft integraal leiding aan een deel van de organisatie en je bent(eind)verantwoordelijk voor de visieontwikkeling en strategische integrale bedrijfsvoering van de organisatie of een deel daarvan. Uitvoering vindt plaats binnen de context van wet- en regelgeving en/of bestuurlijke algemene kaders en/of doelstellingen. Functiekenmerken:
- Je bent mede verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen.
- Je signaleert en adviseert over complexe en strategische vraagstukken op bestuurlijk en concern breed niveau met een grote impact op de organisatie.
- Je bent mede verantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie.
- Je geeft integraal leiding aan een deel van een domein.
- Je bent binnen het domein eindverantwoordelijk voor de verbinding tussen ambtelijke en bestuurlijke processen & generieke taken.

Concerncontroller:
Als concerncontroller ben je dé adviseur voor de directie, het bestuur en de teams over soft en hardcontrol. Denk hierbij aan groepscontrol, politieke control, beleidscontrol en bedrijfsvoeringscontrol. Je hebt een onafhankelijke positie en valt hiërarchisch rechtstreeks onder de gemeentesecretaris. Het team dat zich bezig houdt met control wordt de komende periode verder vormgegeven. Je verbindt je graag met collega’s die een rol hebben op het gebied van control. Jij begrijpt waar onze organisatie voor staat en wat onze organisatiedoelen zijn. Hierop anticipeer je, zodat we op tijd kunnen bijsturen. Juiste en tijdige informatie is de basis voor onze koers en zal uit meer moeten bestaan dan een reeks cijfers. Jij verdiept deze informatie via cases en story’s die de ‘getallen’ laten leven, waardoor management en bestuur gedegen besluiten kunnen nemen. Als gemeente leggen we verantwoording af over onze activiteiten en processen aan de gemeenschap. Je maakt zichtbaar of we van toegevoegde waarde zijn en of het geld dat voor de gemeenschap is bestemd, daar ook daadwerkelijk aan wordt besteed. Je signaleert risico’s voordat wij ze zien, bent een ster in het aandragen van knel- en verbeterpunten en krijgt altijd door middel van onderzoek de onderste steen boven. Je manier van werken is gericht op het stimuleren van kwaliteitsontwikkeling, resultaatgericht werken en het nemen van verantwoordelijkheid van de teams én de hele organisatie. Teams leren van jou keuzen te verantwoorden, waarbij je zoekt naar de juiste balans tussen control en zelforganisatie. Je werkwijze is innovatief en verrassend. Je bent op de hoogte van trends op je vakgebied en kijkt of deze binnen onze organisatie passen. De directie, het college van burgemeester en wethouders en de teams adviseer je over organisatie brede vraagstukken en ontwikkelingen op je vakgebied. Je weet de informatie helder te brengen en visueel te maken voor een optimale overdracht van je boodschap op alle niveaus. Je bent nu eenmaal gedreven om de ‘dingen’ beter te maken.

Gewenst profiel:
Je hebt een voor de functie gerichte opleiding op WO niveau afgerond. Denk aan een masteropleiding bedrijfseconomie, registeraccountant, bedrijfskunde, informatica, rechten of politicologie. Kennis van het openbaar bestuur, onderzoek en bedrijfsvoering is belangrijk. Je hebt tenminste 5 jaar leidinggevende ervaring op directieniveau. Bestuurlijke en politieke sensitiviteit en oordeelsvorming zijn belangrijke competenties voor de functie. Je bent een snelle denker, analytisch en je hebt overtuigingskracht.

Toelichting op rooster:
Maandag t/m donderdag (4 x 9 uur)

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt aantoonbaar op cv zowel zeer recente werkervaring in de functie van directeur als in de functie van concerncontroller bij een onlangs heringedeelde middelgrote gemeente.
2. Je hebt een voor de functie gerichte opleiding op WO niveau afgerond. Denk aan een masteropleiding bedrijfseconomie, registeraccountant, bedrijfskunde, informatica, rechten of politicologie.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met het op concernniveau adviseren van college en directie en met leidinggeven op directieniveau, aantoonbaar op CV.
2. Je hebt visie op het verder brengen/ontwikkelen van een onlangs heringedeelde gemeente en visie op het vakgebied concern control en gebruikt deze laatste visie voor het verder ontwikkelen van de concernfunctie binnen de gemeente. Dit moet blijken uit ervaring in vergelijkbare functies aantoonbaar op CV.
3. Je hebt aantoonbaar op CV ervaring met verandermanagement binnen de gemeentelijke organisatie.
4. Je hebt recente relevante werkervaring als Concern controller opgedaan bij de Gemeente Midden-Groningen.

Competenties:
- Leiding geven op directieniveau
- Analytisch vermogen
- Overtuigingskracht
- Verbinder

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Slochteren
Startdatum: 01-07-2020
Duur: 31-12-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 01-06-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 24

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Directeur-Concerncontroller, Directeur, ConcerncontrollerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Slochteren
provincie:
Groningen
uurtarief:
marktconform
start project:
01-07-2020
referentie:
ITC-ICI05627
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
22-05-2020 08:44:41