Developer GEO/GIS - IGO IT, Utrecht

Omschrijving:
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Developer GEO/GIS - IGO IT.

Opdracht Omschrijving:
De KMar streeft er naar om als één organisatie op te treden met een gedeeld beeld over de actuele situatie en de daarbij horende risico's binnen de lopende operaties. Het integrale operationele beeld wordt opgebouwd door de bestaande en nieuwe sturings-, en informatie-entiteiten, operationele entiteiten en IV-functionaliteiten, centraal samen te brengen en te integreren. Het Informatie Gestuurd Optreden vormt tevens het fundament waarop in de nabije toekomst het Landelijk Tactisch Commando (LTC) wordt opgericht. Binnen het LTC wordt 24 uur per dag, 7 dagen in de week overzicht gehouden en een solide informatieverwerking, verspreiding en de daarvan afgeleide sturing gerealiseerd. Dit LTC dient dan ook 24x7 bereikbaar te zijn voor collega’s, Defensiemedewerkers, Ketenpartners en het publiek. CDS heeft, ter ondersteuning van het LTC (in oprichting) aan JIVC de opdracht verstrekt om te komen tot IV/ICT centralisatie voor de KMar, “Geografische presentatie t.b.v. Common Operational Picture”. De KMar heeft hiermee een geografische presentatie gekregen van eenheden, incidenten en omgeving gegevens die nodig zijn om het Informatie Gestuurd optreden (IGO) goed uit te kunnen voeren.

Werkzaamheden:
De Developer GEO / GIS - IGO IT:
- Ontwerpt, maakt en beschrijft (delen van) systemen, door o.a. het ontwikkelen van oplossingsalternatieven om gewenste situaties in de informatievoorziening te bereiken.
- Test en implementeert systeemontwerpen, door o.a. het controleren van de werking van systemen conform de specificaties (testen).
- Analyseert en lost storingen op, door o.a. het analyseren van problemen/productieverstoringen in computersystemen.
- Stelt instructies op en verzorgt kennisoverdracht, door o.a. het opstellen en onderhouden van de werkinstructies van de geautomatiseerde informatiefunctie.
- De werkzaamheden vinden plaats binnen een Agile omgeving, in een Scrum team.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met ontwikkelen in het GEO/GIS domein.
- Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met ontwikkelen met HTML5, Javascript, CSS3 en scripting libraries als Jquery.
- Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met ontwikkelen Web Applications en Web Services met ASP.NET en C#.
- Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met (unit en integratie) testen.
- Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt ervaring met Visual Studio 2017 en Team Foundation Server 2017. Kennis van Continuous Integration (CI) en Deployment (CD). Bij voorkeur enige kennis van ASP.NET Core (Web API).
- Je hebt ervaring met het ArcGIS platform. Kennis van ArcGIS Server, ArcGIS GeoEvent Server en de ArcGIS Javascript API. Kennis van open GEO standaarden als OGC.
- Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding.
- Je hebt ervaring met Agile en Scrum werkwijze.
- Je bent gecertificeerd Exam 480: Programming in HTML5 with Javascript and CSS3.
- Je bent gecertificeerd Exam 486: Developing ASP.NET MVC4 Web Applications.
- Je bent gecertificeerd Exam 487: Developing Windows Azure and Web Services.

Competenties:
- Analyseren
- Conceptueel denken
- Creatief
- Flexibel
- Initiatief
- Nauwkeurig
- Communiceren
- Samenwerken

Inzet Periode:
Schatting 1920 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1920 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: zsm na screening, ca. juli
Duur: 1920 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 24-04-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 20/21

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm na screening, ca. juli
referentie:
ITC-20122433
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
16-04-2018 11:19:45
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures