ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een DevOps Engineer.

Opdracht omschrijving:
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebbenheel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak,beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de BasisregistratieAdressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzettenen kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Omschrijving project:
Het VDK team is op zoek naar een DevOps Engineer.Het Kadaster is ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). We zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s). De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV.Met de Omgevingswet wil de overheid deregels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. De Omgevingswet moet verheldering en efficiëntie bieden. Een samenhangende benadering moet leiden tot een goede en duurzame fysieke leefomgeving.De teams binnen de OBO’s werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende organisaties op een Agile wijze samen op basis van het SAFe framework. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal.De Viewer Documenten op de Kaart is de GEO-viewer voor het tonen van omgevingsdocumenten ten behoeve van de Omgevingswet. De viewer maakt het mogelijk om de geldende documenten met regelgeving te tonen bij een specifieke locatie. Ook is het mogelijk om documenten te bekijken die in voorbereiding zijn, of die in het verleden geldig waren.

De DevOps Engineer gaat het team ondersteunen met integratiewerkzaamheden. Je zorgt daarvoor dat de ontwikkelstraat en de applicatieplatforms op de juiste manier zijn geconfigureerd, de verschillende componenten op de juiste manier geïntegreerd zijn en de monitoring stack wordt geconfigureerd. Je verzorgt ook de deployments van de software en de kennisdeling van je werk met het team. Voor conformiteit van het integratiewerk met Kadaster-standaarden, stem je af met de Senior Integratiespecialist.

Daarnaast kan je als software ontwikkelaar worden ingezet in het team. Ervaring als backend Java- en Angular frontend ontwikkelaar is van meerwaarde.

Belangrijkste technieken, methoden en tools


 • Docker / Kubernetes;

 • Jenkins, GitHub, Maven, Sonar;

 • Prometheus / Grafana;

 • Postgres / PostGIS;

 • Robot Framework;

 • Java;

 • Spring Framework / Spring Boot;

 • TypeScript / Angular;

 • OpenLayers GEO viewer;

 • OpenAPI;

 • Hibernate;

 • XML/GML;

 • GeoJson;

 • Mockito;

 • Junit.De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn
 • Nauw samenwerken met het team;

 • Afstemmen met de Senior Integratiespecialist;

 • Configureren en onderhouden van deployments en applicatieplatforms;

 • Afstemming over releases met de andere teams en de release manager;

 • Toepassen van de monitoring stack en aansluiten op de verschillende dashboards.Taken


 • Werken in een SAFe/Agile omgeving (o.a. deelnemen aan Scrum en Program Increment events);

 • Sparren over ontwerpkeuzes / toekomstbestendige oplossingen;

 • Uitvoeren van deployments op de verschillende omgevingen;

 • Integreren van de verschillende componenten;

 • Applicatie routing beheren op de verschillende omgevingen;

 • SonarQube inrichten op de ontwikkelstraat;

 • Actief ontwikkelen aan de verschillende software componenten;

 • Peer-reviewing en borgen van kennis (documentatie en kennisdeling);

 • Kritische houding richting kwaliteit en standaarden voor een beheersbaar eindproduct.
Functie eisen (knock-out criteria):

 1. De kandidaat is inzetbaar vanaf 10-10-2022 of zo spoedig mogelijk tot en met 09-10-2023 voor 32-40 uur

 2. Afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur in een IT-gerelateerde richting.

 3. Taalniveau Nederlands minimaal B2.

 4. Minimaal 3 jaar ervaring met de volgende tools en technieken:
  o Container technologie (Docker/Kubernetes);
  o CI/CD Tooling (Git/GitHub, Jenkins, Maven);
  o Configureren en onderhouden van ontwikkelstraten, deployments en applicatieplatforms;
  o Monitoring tooling (Prometheus / Grafana);
  o Java software ontwikkeling;
  o Spring Framework, Spring Boot;
  o PostgreSQL database (of vergelijkbaar);
  o Agile en Scrum.

 5. Bij voorkeur kennis van en ervaring met de volgende tools en technieken:
  o Typescript;
  o Angular;
  o REST API’s;
  o OpenAPI;
  o (Geo)Json;
  o XML/GML;
  o RabbitMQ;
  o Issue tracking (Jira)Functie wensen (gunningscriteria):

 1. U geeft een beschrijving van uw kennis en kunde met betrekking tot het integratie-aspect van de opdracht.

 2. U beschrijft uw kennis en kunde op het gebied van software ontwikkeling met Java en Angular.

 3. U beschrijft uw ervaring met het ontwikkelen van applicaties met meerdere teams en in het grotere verband van een complexe functionele keten, zoals het DSO.

 4. U toont duidelijk aan welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten.
Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Apeldoorn

Startdatum: 10-10-2022

Duur: 31-03-2023

Optie op verlenging: 2 x 6 maanden

Inzet: 32 - 40 uur per week

Tarief: marktconform

Sluitingsdatum: 28 september 2022

Sluitingstijd: 9.00

Intakegesprek: De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 4 oktober 2022 in Apeldoorn of via MS Teams.


- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: DevOps EngineerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Apeldoorn
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
10-10-2022
referentie:
ITC-ICAP16992
duur opdracht:

uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
19-09-2022 13:43:22