LINKIT is een IT-dienstverlener en al ruim 21 jaar gespecialiseerd in het bedenken, bouwen en beheren van innovatieve IT-oplossingen voor multinationals en overheden.

Projectbeschrijving:Het Register van Overheidsorganisaties (ROO) legt informatie over overheidsorganisaties vast en publiceert deze. Adresgegevens en persoonsgegevens van de belangrijkste mensen die bij een organisatie werkzaam zijn zijn te vinden, maar bijvoorbeeld ook welke wettelijke grondslag een organisatie heeft, onder welke cao een organisatie valt of wie er voor een organisatie verantwoordelijk is. De komende tijd gaan er steeds meer gegevens van organisaties ingevoerd of gekoppeld worden, zodat iedereen alle informatie over een organisatie op één plek kan vinden. In het kader daarvan wordt binnenkort een start gemaakt met de ontwikkeling van het Register Internetdomeinen Overheid (RIO), waarin organisaties hun domeinnaamportfolio kunnen bijhouden en publiceren.

De opdracht behelst (door)ontwikkel- en beheeractiviteiten (DevOps): • het ontwikkelen van het Register Internetdomeinen Overheid (RIO) binnen het bestaande ROO
 • het doorontwikkelen van functionaliteit van het huidige ROO
 • het doorontwikkelen van zoekfunctionaliteit in verschillende applicaties, op basis van SOLR en SRU
 • het ontwikkelen van nieuwe registers op basis van XML-technologie
 • het integreren van verschillende registers
 • het koppelen van verschillende applicaties en systemen volgens Linked Data-principes
 • het opzetten en aanpassen van front-ends voor deelregisters, zoals het RIO en het GRregister
 • het oplossen van bugs
 • het uitrollen van de applicatie via OTAP
De werkzaamheden vinden plaats in SCRUM-teams, waarbij de exacte inhoud van de ontwikkelingen per sprint wordt vastgesteld.Taken en verantwoordelijkheden: • Opstellen technische documentatie
  • Dit betreft de vertaling van de features en userstories naar technische documentatie, waarin in detail is uitgewerkt hoe de gerealiseerde software werkt.

 • Aanpassen van software
  • Dit betreft de daadwerkelijke softwarematige aanpassing van het ROO

 • Ondersteunen bij testen en nazorg
  • Dit betreft de beschikbaarheid en inspanning die nodig zijn bij het uitvoeren van acceptatietesten, zoals het verhelpen van verstoringen en het toelichten van gerealiseerde functies. Daarnaast betreft het soortgelijke ondersteuning in de eerste periode na installatie op de productie-omgeving

 • Het samenwerken met andere scrumteams binnen KOOP voor integratie van hun product binnen ROO en vice versa
  • Hierbij kun je denken aan het samen ontwikkelen van nieuwe zoekfunctionaliteit met het SOLR-team of het opzetten van nieuwe waardelijsten in samen werking met het TOOI-team.Functie eisen: • Kandidaat heeft HBO werk-/denkniveau
 • Ten minste 1 jaar ervaring met het ontwikkelen van JAVA-oplossingen in een agile-ontwikkelbenadering
 • Kandidaat is gecertificeerd als JAVA-ontwikkelaar
 • Minimaal 1 jaar ervaring met technisch beheeractiviteiten
 • Kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-) laptop met toegangswachtwoord, versleutelde harde schijf (encryptie) en antivirussoftware t.b.v. de uitte voeren werkzaamheden
 • Aantoonbaar ten minste 2 jaar ervaring met zelfstandig uitvoeren van ontwikkelactiviteiten (van planning, voorbereiding tot en met uitvoering en afronding)
Functie wensen: • Mate van kennis en ervaring met het SAFe framework
 • Ervaring met het nemen van de lead in het voeren van afstemming met materiedeskundigen als het gaat om bepalen van de omgang met issues
 • Competenties en kennis die bij kandidaten in enige of vergaande vorm verwacht worden zijn:
  • SAFe framework en het werken daarbinnen
  • XML en JSON
  • Postgresql
  • HTML/CSS/Javascript en javascript frameworks zoals Emberjs en Angular
  • Hibernate/JPA
  • JAVA frameworks zoals Spring en Thymeleaf template engine
  • SOLR
  • Azure DevOps en GITDe totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.

Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief): 1. de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
 2. diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
 3. diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 4. Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.
Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
LINKIT
contactpersoon:
Pascal Rinck
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:

uurtarief:

start project:
08-11-2021
referentie:
ITC-0023459
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-01-2022 16:07:02