ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een DevOps Applicatie Beheerder.

Omschrijving opdracht:
De politie gebruikt honderden applicaties die in het Productiehuis zijn verdeeld over een aantal productielijnen. Connect is één van de productielijnen. In het Productiehuis werken we vanuit multidisciplinaire teams aan het snel en flexibel ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten voor de operationele politiediensten. Voor het cluster Digitaal Politie Contact (DPC) binnen Connect zoeken we een ondernemende, veelzijdige en vakbekwame DevOps-applicatiebeheerder. In een team wordt momenteel gewerkt aan twee producten: Servicemodule en Coördinatie Intake. De Servicemodule is de applicatie die de politie gebruikt voor het registreren van meldingen die via 0900-8844 binnenkomen en die worden doorgezet naar een basisteam voor afhandeling. Met Coördinatie Intake worden opdrachten (voortvloeiend uit de binnenkomende meldingen) toegewezen aan collega’s en wordt de voortgang op de afhandeling bewaakt. In het DevOps-team zijn meerdere rollen vertegenwoordigd: ontwikkeling (backend/frontend), (geautomatiseerd) testen, functioneel en technisch beheer, UX, scrum master en product owner. Jouw focus ligt op beheer van de applicaties in de verschillende omgevingen: Oracle, Sugar CRM, Redhat Linux en Middleware.

Doelstelling:
Je werkt aan de systemen Servicemodule en Coördinatie Intake. Je versterkt het team met kennis en vaardigheden op het gebied van beheer. Je bent een expert in jouw vakgebied en kunt zelfstandig tot oplossingen komen. Waar nodig kijk je verder dan alleen de applicatie(s) waar je zelf aan werkt. Uiteraard houd je hierbij rekening met de kaders en richtlijnen die vanuit de IV-organisatie worden gesteld. Het DevOps-team is end-to-end verantwoordelijk voor de realisatie én voor het volledige lifecyclemanagement van de oplossing.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Jij bent iemand die gewend is om te werken in een omgeving waar beschikbaarheid en data-integriteit cruciaal is. Je hebt een klantgerichte houding, signaleert preventief en analyseert gemakkelijk afwijkingen op de bestaande infrastructuur. Waar jij ruimte ziet voor verbetering van de uitvoering van het productbeheer adviseer je daarover, en zorg je voor de implementatie. Daarnaast ondersteun je het CI/CD-proces op basis van onder andere Bitbucket, Jenkins, GIT, XLDeploy Jira en Confluence. Je bent actief betrokken bij alle activiteiten die het team bij de 2-wekelijkse sprints uitvoert. Je kunt goed samenwerken en je hebt aantoonbare ervaring met scrum en agile werken. Ook vind je het belangrijk dat je samen met het team verantwoordelijk bent voor de resultaten. Hier zet je je actief voor in. Kennisoverdracht is een belangrijk onderdeel van je werk.

Omschrijving taken:
- Deelnemen aan ontwikkeltrajecten in het kader van lifecyclemanagement.
- Testen en monitoren van de technieken waarop de systemen draaien.
- Technisch georiënteerd integratiewerk.
- Constant verbeteren van werkwijzen en integratie deployments.
- Onderhouden en beheren van ontwikkelomgevingen voor ontwikkelaars.
- Onderhouden en beheren van productiesystemen voor gebruikers.
- Checken, signaleren, analyseren en oplossen incidenten en problemen.
- Opstellen en up-to-date houden van procedures en documentatie.
- Rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden en doen van aanbevelingen.
- Up-to-date houden van de Lunix-infrastructuur door het uitvoeren of begeleiden van onder andere software-upgrades en security patches binnen het DevOps-team.
- We vinden het belangrijk dat onze ICT-diensten 24/7 beschikbaar zijn. Daarom participeer je in 24x7 piketdiensten.

Contacten:
Je hebt voornamelijk contact met het DevOps-team, de product owner en de scrum master. Daarnaast heb je regelmatig contact met bijvoorbeeld andere applicatiebeheerders binnen de organisatie, collega’s met expertise op het gebied van netwerken, of externe leveranciers van diensten die we afnemen.

Inzet in de lijn of project:
Inzet is op projectmatige basis.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 26-10-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-9-2021 voor 36 uur per week.
2. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring met Linux (Redhat 5-8).
3. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring met beheer van web-georiënteerde Java-applicaties.
4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring Oracle-databases.
5. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Jenkins.
6. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met interpreteren van Linux-logfiles (via ELK Stack, Splunk Client of native logging).
7. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Apache HTTPD en PHP.
8. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een agile/scrum/DevOps-omgeving

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Load Balancer F5 BIG-IP.
2. Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met SugarCRM of vergelijkbare CRM-software.
3. Je hebt aantoonbare werkervaring met het applicatiebeheer van complexe IT-systemen met meer dan 1.000 gebruikers.
4. Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van integratie. Wat hiermee wordt bedoeld:
A. Het onderzoeken van problemen met integraties tussen verschillende systemen (gebruik makend van o.a. XML, SOAP, REST, JSON).
B. Het configureren van systemen t.b.v. integraties.
C. Het uitvoeren van integratietesten bij oplevering van nieuwe releases.
5. Je hebt aantoonbare werkervaring met de volgende onderdelen. Geef per onderdeel hieronder (dus 1 t/m 4) de toelichting duidelijk weer.
A. Jira en Confluence of vergelijkbare tools.
B. XLDeploy.
C. GIT / Gitflow.
D. Spring Boot.

Competenties:
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Communicatief vaardig: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- HBO werk- en denkniveau.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 26-10-2020
Duur: 30-09-2021
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 06-08-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 19 of 20 augustus

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: DevOps Applicatie Beheerder, DevOps, Applicatie, BeheerderOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
26-10-2020
referentie:
ITC-ICI06143
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
31-07-2020 13:43:16