Deelprojectleider AVG en Richtlijn Landelijk Parket, Rotterdam

Omschrijving:
Aanvraag ICBO02062 Tijdelijke inhuur

Voor het OM zijn wij op zoek naar een Deelprojectleider AVG en Richtlijn Landelijk Parket.

Omschrijving opdrachtgever:
Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en een functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude. De meeste verkeersovertredingen en – misdrijven worden behandeld door de centrale verwerking OM.

Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, de enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM 'advocaatgeneraal'. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaatgeneraal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel. De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.

Omschrijving opdracht:
Het project invoering Avg en Richtlijn bij het Landelijk Parket (LP) wordt uitgevoerd binnen het kader van het programma AVG & Richtlijn van het OM. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het inventariseren en analyseren van (de uitvoeringspraktijk van)verwerkingen. Dit met het oog op het realiseren van het verwerkingsregister, het in kaart brengen van uit te voeren dpia´s, af te sluiten verwerkersovereenkomsten en convenanten en het beoordelen van compliance. De eerste fase is met goed gevolg afgerond en heeft bij het LP een overzicht opgeleverd van de gegevensverwerkingen, de samenwerkingsverbanden, de gegevensverwerkingen waarvoor een dpia moet worden uitgevoerd en de mate waarin de gegevensverwerkingen Avg- en Wjsg compliant zijn. Nu de eerste fase is afgerond, moeten er bij het Landelijk Parket dpia´s worden uitgevoerd, nieuwe verwerkersovereenkomsten worden afgesloten en producten worden opgeleverd om de privacy compliance te verbeteren. Daarnaast moet er, met de oplevering van het landelijke privacy en compliance beleid vanuit het landelijke projectteam, lokaal privacybeleid worden ontwikkeld en geïmplementeerd.. Dit alles gebeurt in samenwerking met een multidisciplinair team van medewerkers van het Landelijk Parket afkomstig van diverse afdelingen. Voor de uitvoering van het project is een projectorganisatie ingericht met als opdrachtgever de directeur bedrijfsvoering van het LP. Het project wordt aangestuurd door een projectleider en een aantal deelprojectleiders. Voor meer informatie zie ook bijgaand organogram.

Werkzaamheden:
Werkzaamheden De deelprojectleider zal sturing geven aan het deelproject compliance. Dit deelproject moet er voor zorgen dat tekortkomingen in de privacy compliance, kijkend naar de vereisten vanuit de Wjsg en Avg, worden aangepakt en dat generieke en specifieke maatregelen (specifiek voor de verschillende LP teams) worden opgesteld en ingevoerd.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:
- Golden Rules voor Avg/Wjsg conform gedrag vaststellen.
- Dossiervormingsrichtlijnen vaststellen.
- LP Beleid netwerkschijven vaststellen.
- Beveiligingsmaatregelen binnenkomst poststukken vaststellen (postkamers rechtbanken).
- Dataminimalisatie maatregelen (archivering, autorisatie en bewaartermijnen).
- Beveiligd verzenden vertrouwelijke en persoonsgegevens buiten organisatie.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor 36 uur per week voor een periode van 12 maanden.
2. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding, richting niet van toepassing.
3. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de Avg.
4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werken in projecten en projectmatig werken.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je bent op korte termijn (voorkeur 3-6 weken) beschikbaar.
2. Je hebt werkervaring met de ontwikkeling van gestructureerde informatievoorzieningen op het gebied van gegevens, documenten en/of dossiervorming.
3. Je hebt gewerkt binnen een (semi) publieke organisatie.
4. Je hebt gewerkt binnen de Justitie strafrechtketen.
5. Je bent bekend met en kan de Wjsg interpreteren en toepassen.

Beoordelingscriteria interview:
- Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen.
- Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten.
- Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
- Kandidaat is omgevingsbewust en sociaal vaardig. Kan zich tevens mondeling en schriftelijk goed uitdrukken, communicatief vaardig.
- Past binnen het team: Samenwerkingsgericht, stressbestendig, flexibel, kan prioriteren.

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam
Startdatum: 20-5-2019
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: Gemiddeld 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 25-04-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 18/19 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO02062
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
17-04-2019 21:15:39
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures