Datamigratiespecialist Business, Amsterdam

Omschrijving:
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Datamigratiespecialist Business.

Omschrijving opdracht:
Je werkt voor de gezamenlijke stadsdelen, opdrachtgever voor het Programma is de portefeuillehouder VTH Bouw en Gebruik die de gezamenlijke stadsdelen vertegenwoordigd. Opdrachtgever voor de IV is Hoofd IV Dienstverlening en Informatie

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
Als Datamigratie specialist Business houd jij je bezig met alle aspecten van datamigratie, van requirements-analyse, ontwerp tot en met de realisatie. Je biedt ondersteuning in het vaststellen van informatie- en transitie-architecturen en werkt mee aan het neerzetten van strategieën voor data-schoning en product-rationalisatie.

Over het Programma:
Bij de Stadsdelen wordt op dit moment gewerkt met een veelheid van applicaties die de processen Vergunningen, Toezicht en Handhaving binnen het domein Bouw en Gebruik ondersteunen. Een deel van de werkzaamheden wordt nog niet digitaal ondersteund. De voornaamste doelstelling van het Programma is om alle (VTH) uit het Domein Bouw en Gebruik, effectief, efficiënt en rechtmatig digitaal te ondersteunen. Om dit doel te bereiken worden alle huidige applicaties die gebruikt worden voor VTH vervangen of heringericht. Het Programma is onderverdeeld in 3 sporen (WABO, Overige Vergunningen en Toezicht) die ieder worden aangestuurd door een projectleider. Het Programma is gestart op 1 januari 2019 en moet gereed zijn op 31 december 2019.

Over het Project:
Bij de Stadsdelen wordt momenteel gebruik gemaakt van een veelheid aan applicaties voor het verlenen van een WABO vergunning. Doel van het project is om al deze applicaties te vervangen door één nieuwe applicatie.
Daartoe moeten de dossiers vanuit de oude applicaties bij de Stadsdelen gemigreerd worden naar de nieuwe applicatie.

Werkzaamheden:
- Je bent verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van analyse van de bestaande omgevingen ten behoeve van de mapping en het migratieplan.
- Tevens ben je verantwoordelijkheid voor het opstellen van het migratieplan en migratiedraaiboek.
- Je bent het aanspreekpunt in het testtraject en de acceptatie van de migratiestraat. Daartoe onderhoud je contacten met vertegenwoordigers van de gebruikersorganisatie. Heb je vastgesteld dat de gekozen oplossing de datamigratie gecontroleerd kan laten verlopen, dan kun je tevens een rol spelen in de daadwerkelijke uitvoer van die migratie. Het succes van de migratie wordt daarmee in belangrijke mate door jou bepaald.
- Je maakt onderdeel uit van het projectteam Migratie en werkt samen met de datamigratie specialist van de leverancier van de nieuwe WABO-voorziening

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je bent in het bezit van een erkende HBO / WO diploma in een IT-gerelateerde studierichting.
4. Je bent in het bezit van het Xillio software certificaat.
5. Je hebt minimaal 5 tot 10 jaar aantoonbare ervaring als IT-consultant, bij voorkeur op het gebied van datamigratie.
6. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 4 jaar) als migratieconsultant, waarbij je ervaring hebt opgedaan met het migreren van DMS of vergelijkbare systemen met behulp van Xillio software.
7. Je hebt ervaring met het toekennen van metadata en het koppelen van digitale documenten aan het juiste digitale dossier/de juiste locatie in de doelapplicatie.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van het VTH-proces bij gemeenten.
2. Je hebt werkervaring binnen de gemeente Amsterdam.
3. Je hebt ervaring met digitalisering en kennis van archivering.
4. Je hebt ervaring met de inrichting van de duplicatie module van Xillio software.
5. Je hebt ervaring met het realiseren van scripts voor selectie en mapping.

Competenties:
- Resultaatgerichtheid
- Innovatief handelen
- Overtuigingskracht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 01-08-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: data, migratie, specialist, business, gemeente, xillioOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO02291
duur opdracht:
4 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
16-05-2019 20:07:41
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures