ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de 's-Hertogenbosch zijn wij op zoek naar een Data analist Omgevingswerk

Omschrijving opdracht:
Wij willen graag een tweeledigheid van de opdracht toelichten.
1. De eerste helft van 2023 gaat een collega met pensioen. Hij vervult momenteel de analisten rol voor met name de sector Stadsontwikkeling met focus op de implementatie van de Omgevingswet. Belangrijk is om zijn waardevolle kennis goed te borgen binnen de afdeling SIM SO-SB, en tevens binnen vakafdelingen van Stadsontwikkeling.
2. De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen die oproept om vast te houden aan 1 januari 2023 als invoeringsdatum voor de Omgevingswet. De gemeente 's-Hertogenbosch volgt deze koers, wij gaan ervan uit dat de Omgevingswet per 1 januari 2023 ingaat. Een van de belangrijke onderdelen is het oefenen van de werkprocessen met onze nieuwe systemen die op de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) aansluiten. De ondersteuning voorafgaand aan, tijdens en na de livegang van het DSO gaat extra capaciteit vragen van de afdeling Sector Informatie Management (SIM).
De persoon die we zoeken voor bovenstaande opdrachten, moet ook bereid zijn om overige algemene werkzaamheden uit te voeren in de rol van analist/beheerder.

Wie zoeken we en wat verwachten we?
- Een enthousiast en positief ingesteld persoon met goede sociale vaardigheden. Iemand die de brugfunctie tussen vakafdelingen, de ICT-organisatie en de leverancier vervult.
- Iemand die op een snelle manier waardevolle kennis inzichtelijk kan maken en kan zorgen dat deze kennis geborgd wordt en zo nodig toepasbaar maakt binnen de afdeling SIM en/of binnen de vakafdelingen.
- Iemand die bedrijfsprocessen analyseert en de behoefte, wensen en eisen vanuit vakafdelingen in kaart brengt en vertaalt naar bruikbare oplossingen waarbij hij/zij rekening houdt met alle aspecten van de bedrijfsvoering.
- Iemand die in staat is om door te vragen, snel tot de kern kan komen en het management adviseert over multidisciplinaire vraagstukken en processen op het gebied van digitalisering en informatisering. Iemand die draagvlak weet te creëren en zorg draagt voor de totstandkoming en realisatie van plannen.
- We zoeken een communicatief vaardig persoon, die met zijn/haar manier van communiceren zich eenvoudig kan aanpassen aan zijn/haar gesprekspartner. En die makkelijk een weg weet te banen binnen alle lagen van de organisatie. Iemand die bestuurlijk sensitief is en die de gelaagdheid binnen een gemeente begrijpt.
- Naast eigenaarschap, resultaatgericht, zelfstandig en overtuigend, zoeken we ook een persoon die zelf initiatief neemt en zowel gevraagd als ongevraagd advies geeft.
- We zoeken een verbinder pur sang: de persoon moet goed verbinding kunnen leggen op alle niveaus van de organisatie, tussen verschillende personen en teams om tot het juiste resultaat te komen.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je beschikt over een afgeronde HBO- of WO-opleiding.
2. Je hebt ervaring in het fysieke domein van een gemeentelijke organisatie.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over aantoonbare werkervaring in de relatie met Omgevingswet.
2. Je weet welke maatschappelijke opgaves er spelen binnen gemeente 's-Hertogenbosch.
3. Je beschikt over een diploma Business IT & Management, Bedrijfskunde, Informatiemanagement of vergelijkbare opleiding.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: 's-Hertogenbosch
Startdatum: 01-11-2022
Duur: 31-01-2023
Optie op verlenging: 1 maal 3 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 08-10-2022
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: 13 oktober

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Data analist OmgevingswerkOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
's-Hertogenbosch
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
01-11-2022
referentie:
ITC-ICK17122
duur opdracht:

uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
22-09-2022 10:19:37