Senior Data Analist/Data Scientist voor 32 uur per week.

Het team van Data Analytics & Insights maakt – op basis van data analyses en onderzoeken – inzichtelijk hoe het ondernemerslandschap er uit ziet, welke vraagstukken er bij ondernemers leven en biedt inzicht in het (online) gedrag en motivaties van ondernemers. Deze inzichten dienen vervolgens als basis of richting bij het maken van data- en klantgedreven (business) beslissingen.Binnen dit team is er de behoefte aan de tijdelijke vervanging van een van de data analisten. De bijdrage die deze analist levert aan de teamdoelstelling heeft betrekking op het uitvoeren van complexe analyses en inzetten van diverse data-science techieken om op die wijze meer (klant)waarde te halen uit de databronnen (zoals bijvoorbeeld het CRM en het KVK Handelsregister). De analist werkt hierbij nauw samen met andere afdelingen (o.a. Marketing, IT/BI en Klantreisexperts).In deze functie is het belangrijk om zelfstandig op basis van een aantal vaste kaders te kunnen werken. Daarnaast is een klantgerichte benadering cruciaal: het denken vanuit de doelstellingen van de interne en externe klanten moet voorop staan in het handelen. Bovendien is het belangrijk dat de data analist op een enthousiaste en creatieve manier kan bijdragen aan de verbetering van bestaande analytische producten en deze toekomstbestendig kan maken.In deze opdracht ga je de volgende opdrachten uitvoeren:

Uitvoeren van complexe analyses op basis van een speciaal hiervoor ingerichte analyse omgeving in MsSQL;
Beheren en verder doorontwikkelen van een analytische tool om profielen op te stellen (profielentool);
Verder optimaliseren van analytische datamart, zodat er op uniforme wijze inzichten over o.a. het Handels Register kunnen worden opgeleverd;
Analyses van data en touchpoints behorende bij klantreizen op basis van CRM en Marketing databronnen;
Coaching van het team bij het optimaal inzetten van data-science technieken (o.a. forecasting, clustering en textmining) zodat de bestaande aanpak en way-of-working naar het volgende niveau kan worden gebracht;
Door je inhoudelijke kennis en ervaring ben je een sparringpartner voor analisten uit het team én specialisten uit andere (ontwikkel)teams;
Je initieert pro-actief voorstellen voor verbeteringen van de beschikbare data ten behoeve van de besluitvorming;
Je bent onderdeel van een agile werkend team met de bijbehorende verwachtingen t.a.v. afspraken en opleversnelheid.
KNOCK-OUT:

Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
Je hebt kennis van MsSQL.
Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) ervaring met het opleveren van analyse resultaten in een tool als QlikSense, PowerBI of Tableau.
Je hebt actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 5 jaar ervaring met SQL.
Je hebt ervaring bij minimaal 3 opdrachtgevers in de rol van Data Analist of Data Scientist.
Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) ervaring met analyseren van complexe data.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.Gunningscriteria:

De afgeronde opleiding is op het gebied van Marketing of vergelijkbaar.
Je hebt kennis van Python.
Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met werken in een agile omgeving.
Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met werken bij een vergelijkbare overheidsorganisatie.
Competenties:

Analytisch vermogen - Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.
Samenwerken - Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.
Initiatief - Reageert proactief door zaken in gang te zetten.
Nauwkeurigheid - Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen.
Creativiteit - Bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën.Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
1 september 2022
referentie:
ITC-2022-04896
duur opdracht:
8 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
05-08-2022 11:32:01