Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT29306
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 1 januari 2020
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: In week 51
Sluitingsdatum: Vrijdag 13 december om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een DGPenV Data Analist voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Het IAT is na het pilotjaar 2018 dit jaar verder bestendigd. De bekendheid van de thema-analyses (jaarwisseling, opsporing en de volgende analyse stalking) en de aanstaande lancering van de generieke monitor zorgen er voor dat er een groter beroep op het team gedaan wordt. Zo draagt het IAT bij aan de tussentijdse evaluatie van de VA op het thema cyber en zijn er meerdere verzoeken uit de politie en het DG gedaan voor analyses. De huidige data-analyse capaciteit is te beperkt (2,2 fte, excl. CBS) om aan de verzoeken te voldoen en bovendien erg kwetsbaar. Bij het wegvallen van een van de analisten vallen de analyses stil. Het komende jaar wil het IAT een grotere bijdrage leveren aan op basis van data nemen van besluiten en ontwikkelen van beleid. De ambitie is om het portfolio uit te breiden met meerdere soorten producten, waaronder korte analyses om actuele vragen te kunnen beantwoorden in ca. 3 weken. Daarnaast is het ook wenselijk om parallel aan verschillende producten te kunnen werken. Met het CBS wordt gewerkt aan een betere kwaliteitsborging, zodat de producten ook beter uitgedragen kunnen worden. Voor zowel de uitbreiding van het portfolio als de kwaliteitsborging is extra data-analyse capaciteit nodig.

Taken/werkzaamheden:

In teamverband uitvoeren van (complexe) data-analyses.
Inventariseren van gegevens uit meerdere bronsystemen om deze te analyseren, te verzamelen en vervolgens te organiseren zodat deze geïntegreerd worden in diverse analyseproducten en of ongestructureerde (big data) oplossingen. Hiertoe onder meer: het leggen van dwarsverbanden binnen en tussen kwantitatieve (datasets, CBS, etc.).
Ordenen van datasets en aanmaken variabelen.
Extractie van informatie uit grote hoeveelheden (ongestructureerde) data.
Data-integratie.
Borgen dat de data sets voldoen aan de wettelijke en organisatie eisen met betrekking tot gegevensbeveiliging en privacy.
Zorgdragen voor validatie van gebruikte methodiek en borging van kwaliteitsproces.
Omzetten van analyseproducten in innovatieve en datagedreven reportingproducten.
De data-analist is verantwoordelijk voor het in afstemming met senior data-analisten en de teamleider uitvoeren van data-analyses voor het IAT.
Functie eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt relevante ervaring als Aata-Analist/-Scientist/-Engineer, en het onderbrengen van codes in versiebeheer en met het ontsluiten en koppelen van grote en complexe databases.
Je hebt ervaring in het programmeren in Python of SQL.
Je hebt ervaring met het loggen van gebruikte methodes en validatie hiervan.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt minimaal 6 maanden (bij voorkeur meer dan 4 jaar) relevante ervaring als Data-Analist/-Scientist/-Engineer, en het onderbrengen van codes in versiebeheer en met het ontsluiten en koppelen van grote en complexe databases.
Je hebt minimaal 6 maanden (bij voorkeur meer dan 4 jaar) relevante ervaring met (bewerken) relevante statistische analyse methodieken, data aggregatie, databases en query’s.
Je bent bekend met termen als causaliteit, correlatie en significantie.
Je hebt ervaring met met een vergelijkbare opdracht waarbij zelfstandig data-analyses zijn verricht.
Je hebt eerder projecten gedaan waarin in de programmeertalen SPSS (waaronder syntax), Python en SQL werd geprogrammeerd.
Je hebt ervaring met werken in teamverband (bij voorkeur een scrumteam).
Competenties:

Communicatief vaardig

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:

start project:
01-01-2020
referentie:
ITC-BTIT29306
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
04-12-2019 11:16:25