ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een DGPenV Data-analist.

Omschrijving afdeling:
Het Informatie Analyseteam is een gezamenlijk team van politie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gedeelde analyses maakt om de prestaties en de doelen van de politie aan elkaar te verbinden. Hierdoor kan de dialoog tussen minister en korpschef, politie-intern (en op termijn met gezag) worden gevoerd o.b.v. feiten en cijfers. Hiertoe voert het IAT thematische (data)analyses uit en ontwikkelt een generieke monitor.

Omschrijving dienst, aanleiding en doel
Het IAT is na het pilotjaar 2018 dit jaar verder bestendigd. De bekendheid van de thema-analyses (jaarwisseling, opsporing en de volgende analyse stalking) en de aanstaande lancering van de generieke monitor zorgen er voor dat er een groter beroep op het team gedaan wordt. Zo draagt het IAT bij aan de tussentijdse evaluatie van de VA op het thema cyber en zijn er meerdere verzoeken uit de politie en het DG gedaan voor analyses. De huidige data-analyse capaciteit is te beperkt (2,2 fte, excl. CBS) om aan de verzoeken te voldoen en bovendien erg kwetsbaar. Bij het wegvallen van een van de analisten vallen de analyses stil. Het komende jaar wil het IAT een grotere bijdrage leveren aan op basis van data nemen van besluiten en ontwikkelen van beleid. De ambitie is om het portfolio uit te breiden met meerdere soorten producten, waaronder korte analyses om actuele vragen te kunnen beantwoorden in ca. 3 weken. Daarnaast is het ook wenselijk om parallel aan verschillende producten te kunnen werken. Met het CBS wordt gewerkt aan een betere kwaliteitsborging, zodat de producten ook beter uitgedragen kunnen worden. Voor zowel de uitbreiding van het portfolio als de kwaliteitsborging is extra data-analyse capaciteit nodig.

Omschrijving werkzaamheden:
- In teamverband uitvoeren van (complexe) data-analyses.
- Inventariseren van gegevens uit meerdere bronsystemen (o.a. politiesystemen) om deze te analyseren, te verzamelen en vervolgens te organiseren zodat deze geïntegreerd worden in diverse analyseproducten en of ongestructureerde (big data) oplossingen.
- Het leggen van dwarsverbanden binnen en tussen kwantitatieve (datasets politie, CBS, etc.).
- Ordenen van datasets en aanmaken variabelen.
- Extractie van informatie uit grote hoeveelheden (ongestructureerde) data.
- Data-integratie.
- Borgen dat de data sets voldoen aan de wettelijke en organisatie eisen met betrekking tot gegevensbeveiliging en privacy.
- Zorgdragen voor validatie van gebruikte methodiek en borging van kwaliteitsproces.
- Omzetten van analyseproducten in innovatieve en datagedreven reportingproducten. De data-analist is verantwoordelijk voor het in afstemming met senior data-analisten en de teamleider uitvoeren van datanalyses voor het IAT.

Hiertoe is de data-analist vaardig in:
- Zelfstandig analyses kunnen doen (in samenwerking met senior data-analisten).
- Minimaal twee van de volgende programmeertalen: SPSS (waaronder syntax schrijven), Python (pre) en SQL.
- Documentatie van werkwijze, validatie van werkmethodes.
- Omgang met gevoelige informatie.
- Vertaling kunnen maken tussen techniek en gebruiker.

Interviewcriteria:
1. Gemotiveerde belangstelling voor organisatie/functie.
2. Past binnen team.
3. Is een teamplayer binnen het scrumteam.
4. Beschikt over voldoende creativiteit en wendbaarheid.

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode tot een half jaar.
2. Je bent communicatief vaardig en spreekt/schrijft goed Nederlands.
3. Je hebt relevante ervaring als data-analist/-scientist/-engineer, en het onderbrengen van codes in versiebeheer en met het ontsluiten en koppelen van grote en complexe databases.
4. Je hebt aantoonbare ervaring in het programmeren in Python of SQL.
5. Je hebt aantoonbare ervaring met het loggen van gebruikte methodes en validatie hiervan.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je bent beschikbaar vanaf maximaal 15 januari 2020.
2. Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring heeft als data-analist/-scientist/-engineer, en het onderbrengen van codes in versiebeheer en met het ontsluiten en koppelen van grote en complexe databases. Hieronder ervaring met het ontsluiten van data in een enterprise-omgeving.
3. Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring heeft met met (bewerken) relevante statistische analyse methodieken, data aggregatie, databases, query’s.
4. Je bent bekend met termen als causaliteit, correlatie en significantie.
5. Je hebt ervaring met met een vergelijkbare opdracht waarbij zelfstandig data-analyses zijn verricht.
6. Je hebt eerder projecten gedaan waarin in de programmeertalen SPSS (waaronder syntax), Python en SQL werd geprogrammeerd.
7. Je hebt ervaring met werken in teamverband.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01-01-2020
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: ntb
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 12-11-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 51

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: DGPenV Data-analist, DGPenV, Data, analistOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-01-2020
referentie:
ITC-ICI04177
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
03-12-2019 15:59:43