ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Gemeente Heerde zijn wij op zoek naar een Consulent schulddienstverlening *Payroll*

LET OP:
Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP-er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Wie zijn wij:
De afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding van de gemeente Heerde heeft als taak om inwoners advies te geven, de juiste ondersteuning te bieden of te begeleiden naar de juiste hulp. Het gaat daarbij om vraagstukken op het gebied van wonen, werken, schulden, gezond en veilig opgroeien en ouder worden, inburgeren, psychiatrie, verslaving etc. De afdeling bestaat uit welzijn, sociaal werk, WMO, Participatie, inkomen, schulddienstverlening en jeugd. Het deel kunnen nemen aan de sameneving met behoud van regie op het eigen leven in de vertrouwde omgeving is een beschermende factor net als het hebben van sociale contacten. Samenwerking met kerken, verenigingen, zorgverleners en mantelzorgers/vrijwilligers is daarbij essentieel. Samen-redzaam zijn en normaliseren zijn pijlers in het beleid van de samenwerkende partijen binnen STIP (het steun en informatiepunt Heerde) .

Wat verwachten we van de functie:
Als consulent schulddienstverlening werk je klantgericht en integraal. Je bent in staat om inwoners te ondersteunen bij het oplossen of hanteerbaar maken van schuldenproblematiek. Je werkt hierbij nauw samen met de andere disciplines binnen team STIP en coördineert de werkzaamheden/workload op het gebied van schulddienstverlening en vroegsignaleringen. Als schulddienstverlener ben je verantwoordelijk voor het traject: van preventie tot specialistische hulp bij schuldhulpverlening Zwolle. Of naar een zelfredzame situatie waarin de inwoner weer zelfstandig verder kan. In de vele ontwikkelingen rond schulddienstverlening kies jij een pro-actieve rol.

Wat ga je doen:
- Je verzorgt de integrale intake en past op basis hiervan maatwerk toe volgens de interne afspraken;
- Vanuit een mensgerichte benadering en het bieden van passende dienstverlening stuur jij op gedragsverandering;
- Je bent je bewust van de problemen die kunnen spelen op de andere leefgebieden van de klant;
- Je weet de juiste balans te bewaren tussen enerzijds de behoefte van de klant en anderzijds de vastgestelde wettelijke kaders en regelgeving;
- Je speelt tijdens dit proces een grote rol bij het leggen van verbinding tussen jouw klanten en de aanwezige interne en externe specialisten;
- Je voert de regie op het traject;
- Je verzorgt de overdracht naar en werkt samen met Schuldhulpverlening Zwolle en andere ketenpartners;
- Je werkt nauw samen met de andere disciplines binnen team STIP;
- Je draagt zorg voor preventieve activiteiten op het gebied van schulddienstverlening;
- Bij een crisisinterventie, stel je de juiste prioriteiten;
- Je vertaalt beleid naar uitvoering in samenwerking met de beleidsadviseur en de integrale kwaliteitsmedewerker;
- Je voelt je als een vis in het water bij geautomatiseerde gegevensverwerking;
- Je voert taken uit in het kader van de wettelijke opdracht vroegsignalering van schulden.
- In voorkomende gevallen verwerk je aanvragen voor de (bijzondere) bijstand.

Voor wie werk je
Je werkt vanuit het team van STIP waarin alle functies vertegenwoordigd zijn die met onze inwoners te maken hebben binnen het sociaal domein. Daarnaast werk je samen diverse organisaties binnen en buiten Heerde. Je hebt intervisie en de mogelijkheid tot casusbespreking.
j_id0__j_id1__j_id126__j_id375__j_id685__j_id703__j_id705 = window.onload; window.onload=function() { if (j_id0__j_id1__j_id126__j_id375__j_id685__j_id703__j_id705!= null) j_id0__j_id1__j_id126__j_id375__j_id685__j_id703__j_id705();};
Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
2. Jebeschikt over minimaal 1 jaar werkervaring in de afgelopen 3 jaar als schulddienstverlener.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over kennis van wet- en regelgeving omtrent schulden.
2. Jebeschikt over ervaring met het bezoeken van een (gezins)huishouden.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Heerde
Startdatum: 2-1-2023
Duur: 31-5-2023
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 30 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 01-12-2022
Sluitingstijd: 9.00 uur
Intakegesprek: N.t.b

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Consulent schulddienstverlening *Payroll*OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Heerde
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
2-1-2023
referentie:
ITC-ICAP19026
duur opdracht:

uren per week:

publicatiedatum:
24-11-2022 09:33:07