ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Gemeente Goirle zijn wij op zoek naar een Concerncontroller.

Omschrijving opdrachtgever:
Werken bij de gemeente Goirle betekent:
- Werken in een open en informele bedrijfscultuur.
- Flexibiliteit en ontwikkeling.
- Resultaatgericht werken.

Omschrijving opdracht:
Wil jij:
- Meewerken om een flexibele, lerende en opgavegerichte ambtelijke organisatie te zijn?
- Aan het roer staan van een doorontwikkeling om sturing en verantwoordingmogelijkheden mogelijk te maken van de Goirlese ambities?
- Jouw kennis en vaardigheden inzetten, waardoor je inzet goed zichtbaar wordt in (maatschappelijke) resultaten?
- Zelfstandig je inzet bepalen vanuit je expertise en professionaliteit, uiteraard complementair aan de ambities van Goirle?
- Werken in een organisatie, waar het aankomt op persoonlijke samenwerking en verbondenheid en waar je je gewaardeerd kan voelen?

Omschrijving functie:
We zijn in Goirle op zoek naar iemand die in staat is te ontwikkelen op het brede gebied van control zodat de gemeente Goirle haar doelen realiseert. Iemand die naast de procedurele en inhoudelijke kant van het vakgebied ook echt in samenwerking handvatten kan ontwikkelen en implementeren om de uiteindelijke doelen te bereiken. Het zijn van een sparringpartner voor het management, directie en bestuur met natuurlijk overwicht, vinden we belangrijk. Je weet waar je mee bezig bent en waar je écht aan tafel moet zitten en bent toegankelijk en een goede verbinder. Je bent iemand die goed is in dit vakgebied en het eigen werk in samenwerking organiseert, maar ook iemand die beschikt over het vermogen om helder en op het juiste niveau te kunnen rapporteren, schrijven en adviseren. Je wacht niet tot informatie tot je komt, maar laat je proactief informeren en zorgt dat je bij de juiste overleggen bent aangesloten. Tot slot begrijp je als geen ander hoe de lokale politiek werkt.

Omschrijving taken:
Zoals hiervoor genoemd ligt er een uitdagende ambitie voor Goirle met een mooie en flinke ontwikkelopgave weggelegd voor de concerncontroller. Je zult dan ook echt gaan bouwen! Daarnaast bestaat de werkweek uiteraard ook uit wat meer traditionele werkzaamheden:
- Je neemt initiatieven om te komen tot continue, zichtbare verbeteringen in de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van het planning- & control proces.
- Je bewaakt de financiële positie van de gemeenten en verzorgt strategische financiële advisering aan burgemeester en wethouders. Je toetst en adviseert rondom begrotingen, tussenrapportages en verantwoordingen alsmede de administratieve organisatie.
- Je staat samen met het team financiën voor de inrichting en kwaliteit van onze planning en control cyclus en de bijbehorende documenten.
- Je ontwikkelt voorzieningen/instrumenten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en de besturing van de organisatie en ten behoeve van managementinformatie en bewaakt de kwaliteit.
- Je informeert en adviseert gevraagd en ongevraagd en voert overleg met het management, directie en college van B&W over complexe beleids- en financiële aangelegenheden en bedrijfseconomische ontwikkelingen en ter verbetering en beheersing van de bedrijfsprocessen en beheersing van risico’s.
- Je begeleidt de (verbijzonderde) interne controle ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording door het college. Jij stelt een integraal controleplan op.
- Je bent 1e adviseur ten aanzien van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gemeentelijke processen.
- Je vervult een rol waarbij waarde wordt toegevoegd in het bestuurlijk besluitvormingsproces bij college- en raadsvoorstellen.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt ervaring met project- en procesmanagement en met het coördineren van beleidsprocessen.
2. Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en een functiegerelateerde opleiding. Dit moet blijken uit het CV.
3. Je hebt ruime ervaring met het ontwikkelen, implementeren en beheren van een goed P&C systeem.
4. Je bezit het vermogen om zowel interne als externe contacten te leggen. Je bent in deze functie het aanspreekpunt van de accountant.
5. Je bent in staat op de in de aanvraag genoemde startdatum te starten met de opdracht.
6. Je bent beschikbaar voor het aantal uren per week zoals in de aanvraag is aangegeven.
7. Je beschikt over kennis van gemeentelijke bedrijfsvoering, verslaggevingsvoorschriften (BBV) en financiële processen.
8. Je hebt diepgaande kennis van het eigen aandachtsgebied, actualiteiten op het vakgebied, kennis van decentrale overheid, van relevante wet- en regelgeving, voorschriften en ontwikkelingen op het brede financieel-economische gebied.
9. Je beschikt over het vermogen om de organisatie vanuit de verbinding verder te krijgen in haar ontwikkeling door enthousiasme, relatie en de juiste houding.
10. Je bent bereid actief deel te nemen aan projecten op het vlak van control en AO/IC die gezamenlijk worden opgepakt met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over relevante en aantoonbare werkervaring binnen de publieke sector. Dit moet blijken uit het CV.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Gemeente Goirle
Startdatum: 01-02-2021
Duur: 01-05-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-01-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: ntb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Concerncontroller, Concern, controllerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Gemeente Goirle
provincie:
Noord-Brabant
uurtarief:
marktconform
start project:
01-02-2021
referentie:
ITC-ICI07435
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
14-01-2021 10:53:25