Communicatieadviseur Programma Fysieke Toegangsbeveiliging, Rotterdam + landelijke inzetbaarheid

Omschrijving:
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur Programma Fysieke Toegangsbeveiliging.

Omschrijving opdracht:
De Dienst Facility Management (FM) maakt onderdeel uit van het Politiedienstencentrum (PDC). Binnen de Dienst FM worden facilitaire taken binnen de politie uitgevoerd. De Dienst FM is op basis van expertisegebieden en geografie van de werkzaamheden georganiseerd en levert diensten en producten aan het korps op alle locaties in Nederland. De dienst FM bestaat uit de afdelingen FM Informatie, Analyse en Rapportage, Facilitaire Services (FS), Huisvesting, Producten en Dienstenmanagement (PDM) en Inkoopmanagement (IKM). FS bestaat uit de teams Regionale Facilitaire Service en de landelijk werkende teams Documentaire Informatievoorziening (DIV), Politie-uitrusting en Voer- en Vaartuigen. De Dienst draagt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het door de directie FM vastgestelde beleid. Binnen de dienst FM bestaat het programma Fysieke Toegangsbeveiliging (FTB). Dit programma is opgezet voor onder andere de inrichting van integrale uitvoeringsprocessen van fysieke beveiliging op landelijk niveau. Binnen dit programma zijn meerdere projecten actief, met allemaal hun eigen opdracht. Het programma en de projecten hebben een landelijke focus, werkzaamheden vinden door het land plaats. Als communicatieadviseur kun je zelfstandig de communicatiestrategie voor de het programma vertalen naar een concrete communicatieaanpak voor meerdere doelgroepen. Je voert de plannen zelf uit en je houdt de regie op uitwerking van activiteiten of middelen. In voorkomende gevallen voer je het intakegesprek van het plan. Hierbij kun je de hulp inschakelen van de senior- en strategisch communicatieadviseur van de afdeling communicatie van het PDC. Je bent breed inzetbaar en daardoor in staat de meest voorkomende communicatievraagstukken op te pakken. Naast de aandachtsgebieden interne communicatie, verandercommunicatie, corporate communicatie en publieksvoorlichting kunnen je werkzaamheden in het gehele palet van communicatie liggen.

Doelstelling:
In deze functie lever je de communicatieplan op voor het programma en draag je zorg voor de uitvoering van de in- en externe communicatie rondom het programma Fysieke Toegangsbeveiliging. Het programma wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de dienst FM, binnen de context van het Politiedienstencentrum (PDC). In deze functie lever je daarmee ook een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de communicatiestrategie op bedrijfsvoering (PDC). De inzet is gericht op het behouden en het verbeteren van de reputatie van het PDC binnen de politieorganisatie. De communicatieadviseur wordt aangestuurd vanuit het programma Fysieke Toegangsbeveiliging, door de programmamanager, maar heeft een functionele lijn met de afdeling Account en Advies van de dienst Communicatie, specifiek met het team Bedrijfsvoering i.o.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Intake van communicatieopdrachten en verhelderen van de communicatievraag.
- Communicatieadvies en – uitvoering van communicatiestrategieën.
- Relatiebeheer.
- Coaching.

Omschrijving taken:
- Opstellen communicatiestrategie waarmee je een communicatievraagstuk effectief aanpakt.
- Ontwikkelen communicatieaanpak voor meerdere doelgroepen.
- Regie op uitwerking van communicatieactiviteiten.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 09-09-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 08-09-2020 voor 16 uur per week.
2. Het verificatiegesprek zal plaatsvinden in week 30 in Rotterdam. I.v.m. de aankomende vakantieperiode is het niet mogelijk om het gesprek te verplaatsen naar een andere week.
3. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een Communicatie Adviesfunctie (werkzaamheden zoals beschreven in de verantwoordelijkheden en vakmatige taken). Een Redacteursfunctie (teksten schrijven/controleren en hierop adviseren) wordt niet als gelijkwaardig gezien.
4. Je hebt een afgeronde, volwaardige en erkende opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van Communicatie. Trainingen/certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over referentieopdracht(en) waaruit in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring met het volgende blijkt:
A. Intake van (complexe) communicatieopdrachten en verhelderen van de achterliggende communicatievraag.
B. Opstellen communicatiestrategie waarmee je een communicatievraagstuk effectief aanpakt.
C. Communicatieadvies geven op- en uitvoering van communicatiestrategieën.
D. Regie op uitwerking van communicatieactiviteiten.
2. Je beschikt over referentieopdracht(en) waaruit in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring met het volgende blijkt:
A. Ontwikkelen communicatieaanpak van 1 vraagstuk voor meerdere doelgroepen.
B. Relatiebeheer binnen communicatie.
C. Coaching van communicatiecontacten.
3. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een Communicatie Adviesfunctie bij voorkeur opgedaan binnen het Veiligheidsdomein.

Competenties:
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Klantgericht: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Organisatie sensitief: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam + landelijke inzetbaarheid
Startdatum: 09-09-2019
Duur: 08-09-2020
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 30

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Communicatieadviseur Programma Fysieke Toegangsbeveiliging, Communicatieadviseur, Programma, Fysieke, ToegangsbeveiligingOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam + landelijke inzetbaarheid
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
09-09-2019
referentie:
ITC-ICI02852
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
10-07-2019 15:26:36