ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur.

Omschrijving opdracht:
Je werkveld is weliswaar binnen de portefeuille GGP, maar in het dagelijks werk heb je nauw contact met de dienst Communicatie van het Politiedienstencentrum. De Dienst Communicatie kent vier afdelingen, waaronder de afdeling Account en Advies (A&A) waar 35 communicatieadviseurs werken met een landelijke opgave. De dienst geeft uitvoering aan de strategische communicatieagenda, waar GGP onderdeel van is. Als communicatieadviseur GGP ben je onderdeel van het portefeuilleteam GGP en kun je zelfstandig de communicatiestrategie voor de middelgrote en eenheidoverstijgende opdrachten maken en deze vertalen naar een concrete communicatie-aanpak voor meerdere doelgroepen. Je stemt af met de communicatie-adviseur van het politiedienstencentrum die GGP in portefeuille heeft en voert de plannen vervolgens zelf uit. Je houdt de regie op de uitwerking van activiteiten of middelen. Hierbij kun je de hulp inschakelen van de communicatieadviseurs op landelijk niveau.

Doelstelling:
Je bent breed inzetbaar en daardoor in staat de meest voorkomende communicatievraagstukken op te pakken. Naast de aandachtsgebieden interne communicatie, verandercommunicatie, corporate communicatie en social media kunnen je werkzaamheden in het gehele palet van communicatie liggen. Een voorbeeld van werkzaamheden waaraan je kunt denken zijn:
- Uitvoering geven aan de communicatiestrategie op het issue GGP.
- Ontwikkelen van diverse communicatiemiddelen zoals de GGP-krant, -jaarbericht, -maandrapportages.
- Het voorbereiden van strategische interne rapportages die de positionering van de portefeuille raken.
- Het voorbereiden van belangrijke bijeenkomsten met stakeholders.

Jouw inzet is mede gericht op het behouden en het verbeteren van de reputatie van GGP binnen de politieorganisatie. Dit gebeurt op verschillende onderdelen: door de positionering van GGP binnen de politieorganisatie, door de ontwikkelingen en innovaties binnen de portefeuille zichtbaar te maken en door de inzet op het issue om de reputatieschade te beperken.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Intake van communicatie-opdrachten en verhelderen van de communicatievraag.
- Communicatieadvies en – uitvoering van communicatiestrategieën.
- Relatiebeheer.
- Coaching.

Omschrijving taken:
- Opstellen communicatiestrategie waarmee je een communicatievraagstuk effectief aanpakt.
- Ontwikkelen communicatieaanpak voor meerdere doelgroepen.
- Regie op uitwerking van communicatieactiviteiten.
- Ontwikkelen van communicatie-aanpak voor inzetten van social media door GGP Portefeuilleleden.
- GGP Portefeuilleleden coachen in gebruik van social media.
- Ontwikkelen van communicatiemiddelen.

Contacten:
- Korpsleiding en Eenheidschefs.
- Portefeuillehouders GGP in de eenheden.
- Leidinggevenden en medewerkers binnen het portefeuilleteam.
- Collega’s binnen de kolom communicatie: directie, eenheden en de dienst Communicatie (PDC)Korpsleiding en Eenheidschefs.

Inzet in de lijn of project:
Zowel op tijdelijke en/ofprojectmatige basis.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 04-01-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2021 voor 18 uur per week.
2. Er dient rekening te worden gehouden met het werken op allerlei locaties in heel het land.
3. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige HBO opleiding gevolgd.
4. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een communicatieadvies-functie, bij voorkeur opgedaan binnen het Veiligheidsdomein, of binnen grote (1000+) (Rijks)overheidsorganisaties.
5. Je hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring met de Intake van (complexe) communicatieopdrachten en het verhelderen van de achterliggende communicatievraag.
6. Je hebt in de afgelopen 5 jaar regie gehad op de uitwerking van communicatieactiviteiten.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Bij voorkeur is jouw diploma een HBO communicatie diploma.
2. Bij voorkeur heb je een of meerdere communicatiecertificaten.
3. Bij voorkeur heb je in de afgelopen 3 jaar ervaring met het ontwikkelen van een communicatieaanpak voor meerdere doelgroepen.

Competenties:
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Klantgericht: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Organisatiesensitief: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag/Nieuwegein
Startdatum: 04-01-2021
Duur: 31-12-2021
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 18 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 26-11-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zo spoedig als mogelijk

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Communicatieadviseur, Communicatie, adviseurOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag/Nieuwegein
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
04-01-2021
referentie:
ITC-ICI06992
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
20 uur
publicatiedatum:
20-11-2020 14:11:35