ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Coördinator duurzaamheid.

Omschrijving opdracht:
- Vertalen en realiseren van de ambities uit het college-akkoord mbt duurzaamheid naar/op stadsdeelniveau
- Voortgang geven op realiseren van de ambities duurzaamheid uit het ambitiedocument West en nieuwe gebiedscyclus (gebiedsagenda en gebiedsplannen 2019) .
- Voorzien in kennisbehoefte portefeuillehouder (dmv stand van zaken & notities)
- Adviseren op budget duurzaamheid algemeen 2019 (incl. bestedingsvoorstel opstellen)
- Tweewekelijks rapporteren over voortgang en activiteitenkalender duurzaamheid op staf portefeuillehouder en daar waar aan de orde betrokkenheid pfh bij de activiteiten organiseren;
- Kennis verspreiden van duurzaamheid en inbedden in het DNA van medewerkers (mn Gebiedsteams);
- Publiciteit genereren rondom duurzaamheid (o.a. Amsterdam krant);
- Adviseren op initiatieven van bewoners en ondernemers.
- Herkennen, koppelen en aanjagen van kansen in West op het gebied van duurzaamheid (bij bewoners, ondernemers, transformatieprojecten etc.);
- Stimuleren van het gebruik van (stedelijke & landelijke) subsidieregelingen door bewoners en ondernemers in West;
- Koppelen van maatschappelijke, duurzame initiatieven aan de juiste medewerkers beleid duurzaamheid bij R&D;
- Adviseren op de verkozen plannen mbt duurzaamheid vanuit West Begroot
- Toezien op uitvoering en besteding budget duurzaamheid algemeen 2019 (incl. afhandeling via AFS/subsidiesysteem).

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
2. Je beschikt minimaal over een HBO+ werk- en denkniveau.
3. Je hebt aantoonbare en actuele kennis van het thema duurzaamheid.
4. Je hebt twee tot drie jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met project-, programma- en/ofprocessturing.
5. Je hebt ervaring in het gebiedsgerichte werken en met het opereren in de nabijheid van (lokaal) bestuur.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van de Amsterdamse gemeentelijke organisatie.
2. Je hebt ervaring met coördinerende taken.
3. Je hebt ervaring in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
4. Je hebt een goed stedelijk/Amsterdams netwerk.

Competenties:
- Omgevingsbewust
- Samenwerken
- Overtuigingskracht
- Relatiebeheer
- Initiatief

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-11-2019
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-10-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: coordinator, project, manager, duurzaam, gemeenteOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-11-2019
referentie:
ITC-ICBO03684
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
10-10-2019 21:53:47