Capaciteitsmanager, Utrecht

Omschrijving:
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Capaciteitsmanager.

Omschrijving opdracht:
Draagt zorg voor de afstemming van de beschikbare resources op de gestelde jaarbehoeften aan dienstverlening.Bewaakt de realisatie van het productieplan. Adviseert het Hoofd Bedrijfsbureau ten aanzien van de verbetering van het capaciteitsmanagement. Geeft uitvoering aan de planningswerkzaamheden binnen het Bedrijfsbureau.Draagt bij aan de verbetering van de planning. De werkzaamheden worden verricht binnen
- De sectie Bedrijfsbureau (BB) onderdeel van de afdeling Infrastructuurservices (IS).
- De sectie Bedrijfsbureau (BB) onderdeel van de afdeling Systemen Applicaties Trainers en Simulatoren (SATS) van Command, Control, Communication, Computers Information & Informatiebeheer (C4I&I) vallend onder het Joint Informatievoorzienings Commando (JIVC), wat onderdeel uitmaakt van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). De afdeling C4I&I Infrastructuurservices draagt zorg voor systeemmanagement en instandhouding, alsmede het ondersteunen van projecten, op het gebied van operationele, voornamelijk gerubriceerde netwerk- en transmissie-infrastructuren alsmede de bijbehorende ontwikkel- en testomgevingen.

Inzet Periode:
Schatting 24 maanden met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 24 maanden is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Locatie:
Offsite werken is bespreekbaar.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met (capaciteits) planning en ervaring in ICT.
2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het werken in een ICT-omgeving.
3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met planningspaketten.
4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met opstellen van master planningen.
5. Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.
6. Project and Portfolio Management (Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring).
7. Business Change Management (Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring).
8. Je hebt HBO werk en denkniveau, aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt bij voorkeur aantoonbare kennis van procesbeheer.
2. Je hebt bij voorkeur aantoonbare algemeen theoretische kennis van het aandachtsgebied plannen en/of ICT en inzicht in relevante ontwikkelingen en processen.
3. Je hebt bij voorkeur aantoonbare beheersing van Microsoft Office (met name Excel) en (automatiserings)systemen die gehanteerd worden voor de interne bedrijfsvoering en voor projectmanagement.
4. Je hebt bij voorkeur aantoonbare vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen.
5. Je hebt bij voorkeur aantoonbare vaardigheid in het opstellen van managementrapportages en -adviezen en in het uitdragen hiervan.
6. Je hebt bij voorkeur aantoonbare vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities, rapportages en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten.
7. Je hebt bij voorkeur een afgeronde HBO opleiding in de ICT richting.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden
Duur: 24 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: nnb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Capaciteitsmanager, Capaciteit, manager, planningspaketten, ICT, Business Change ManagementOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Marktconform
start project:
zsm na screening ca. 3 maanden
referentie:
ITC-ICI02257
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
14-05-2019 10:49:53
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures