ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Capaciteit Management Adviseur.

Omschrijving opdrachtgever:
Team Planning en Capaciteitsmanagement van de Eenheid Zeeland- West-Brabant zoekt in aanvulling van het team een enthousiaste en ervaren adviseur capaciteitsmanagement. Als adviseur capaciteitsmanagement maak je onderdeel uit van een team (ca 40 medewerkers) met 5 CM adviseurs.

Omschrijving opdracht:
Door jouw advies kan de verantwoordelijk leidinggevende op voorhand bewuste keuzes maken over de daadwerkelijke beschikbaarheid van capaciteit. Immers, een goede voorbereiding is het halve werk. Voorafgaand aan het inroosteren geef je de leidinggevende van de eenheden inzicht in het inplannen van capaciteit welke gekoppeld is aan de beschikbare capaciteit, het werkaanbod en de resultaatafspraken. Je werkt op districts- en eenheidsniveau in de Eenheid Zeeland-West-Brabant en reist voor deze rol frequent af naar diverse locaties:
- Breda
- Bergen op Zoom
- Middelburg
- En af en toe (1 x per 2 maanden) naar Goes.
Daarnaast adviseer je leidinggevende -vanuit een coachende rol- over bedrijfsvoeringswijzigingen welke zijn weerslag op het proces capaciteitsmanagement hebben, zoals bijvoorbeeld consignatie en betaalde pauze. Degene die wij zoeken heeft uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel in woord als schrift) is assertief en toont pro-actief eigenaarschap en laat je je niet afschepen met halve antwoorden. Je bent trots en pas tevreden wanneer alle zaken volledig zijn afgehandeld. Procesmatig inzicht en kwaliteit leveren staan bij jou hoog in het vaandel en je herkent in een vroeg stadium wensen, behoeften, mogelijke problemen en/of kritische situaties.

Doelstelling:
Advies/coachingsrol t.a.v. capaciteitsmanagement.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Je bent verantwoordelijk voor een juiste advisering op zowel tactisch als strategisch niveau over capaciteitsmanagement.

Omschrijving taken:
Je hebt inzicht in de bedrijfsvoering en kunt jaar- en werkplannen en werkaanbod vertalen naar benodigde capaciteit. Hierin adviseer je op (middel)lange termijn op tactisch en strategisch niveau. Keuzes die in de lijn gemaakt worden vertaal jij naar de planning. Samen met de lijnchefs stel je werkplannen op die input zijn voor het roostervormingsproces. Je bent sterk betrokken bij het vullen en optimaliseren van de Beleidstool Capaciteitsmanagement. Je hebt bij voorkeur kennis van en kunt werken met de Basisvoorziening Capaciteitsmanagement (BVCM). Daarnaast ben je nauw betrokken bij stuuroverleggen, advisering op de inzet op evenementen en opleidingstrajecten.

Leidinggevende taken:
Je hebt coordinerende taken binnen het team en stuurt op de uitvoering van het roosterproces en de (senior)planners en bevordert de vakvolwassenheid (oa dmv coaching) van de medewerkers.

Contacten:
Je hebt contact met eenheidsleiding, sectorhoofden, teamchefs en de gespecialiseerde medewerkers binnen het team CM.

Inzet in de lijn of project:
De inzet is op projectmatige basis.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 14-10-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-09-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt ervaring als adviseur in of met een 24-uurs organisatie.
3. Je hebt minimaal 4 jaar recente werkervaring in het vakgebied planning en capaciteitsmanagement.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring in een soortgelijke rol.
2. Je hebt aantoonbare kennis / werkervaring met roostersystemen (BVCM) en ruime werkervaring met Excel.
3. Je hebt recente kennis van betreffende wet- en regelgeving (zoals ATW).

Competenties:
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en demedewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begintliever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Goede communicatieve vaardigheden zijn een must in deze functie. Je bent assertief en signaleert kansen; je laat je niet afschepen met halve antwoorden. Je bent trots en laat zaken niet met rust voordat ze volledig afgehandeld zijn. Procesmatig inzicht en kwaliteit leveren staan bij jou hoog in het vaandel. In een vroeg stadium herken jij wensen, behoeften en mogelijke problemen of kritische situaties.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Tilburg
Startdatum: 14-10-2019
Duur: 30-09-2020
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-08-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na sluiting van de aanvraag

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Capaciteit Management Adviseur, Capaciteit, Management, AdviseurOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Tilburg
provincie:
Limburg
uurtarief:
Marktconform
start project:
14-10-2019
referentie:
ITC-ICI03156
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
09-08-2019 15:27:04