ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor een gemeente zijn wij op zoek naar een Businesscontroller

Omschrijving opdrachtgever:
Je bent als businesscontroller de ‘trusted advisor’ van de gemeentedirecteur die verantwoordelijk is voor de portefeuille Dienstverlening. Je hebt overzicht over de bedrijfsprocessen van de organisatieonderdelen binnen de portefeuille en adviseert de directeur over de sturing op de resultaten, het functioneren van het primaire proces en de bedrijfsvoering. Daarnaast organiseer je binnen de portefeuille het risico management en adviseer je over de risicovolle dossiers. Je adviseert over voorstellen die vanuit de portefeuille worden voorgelegd aan de directie en het college van B&W. In dat kader ben je ook de ‘kritische tegenstem’ in de portefeuille. Daarnaast heeft de business controller een rol in het toetsen van de beleidscyclusproducten. De portefeuille Dienstverlening ondersteunt de organisatie in haar doel om de stad aantrekkelijk en vitaal te houden met een gezonde economie.

De portefeuille bestaat uit twee clusters: het Klant Contact Centrum, van waaruit de dienstverlening aan de burgers van de stad wordt geleverd, én Interne Dienstverlening die de organisatie ondersteunt met Informatiemanagement, ICT, HR, Financiën, inkoop, management ondersteuning en een Frontoffice. In totaal werken 400 medewerkers voor deze portefeuille. Vanzelfsprekend vervul je als expert op het gebied van bedrijfsvoering en spelregels voor de inrichting en de beheersing van het systeem een pro-actieve rol bij de belangrijkste thema’s die spelen. Belangrijk thema waar je mee te maken krijgt is dat de organisatie steeds meer informatie gedreven gaat werken en tegelijkertijd de IT-omgeving aan verandering onderhevig is. Ook is voor de hele organisatie het aantrekken van gekwalificeerde professionals een urgent probleem. Voor het Klant Contact Centrum vormen bovendien de samenwerking met partners in het sociaal domein en procesinrichting belangrijke thema’s.

Je werkplek:
Jij komt te werken op de afdeling Controlling, onder leiding van de concerncontroller. Deze afdeling is verantwoordelijk voor advisering aan de gemeentesecretaris, de directie en het college van B&W over de besturing en beheersing van de organisatie van de gemeente. Binnen de afdeling maak je deel uit van het team van zes (6) businesscontrollers, senior en junior. Daarnaast kent de afdeling het team voor concern control, het team informatiebeveiliging en privacybescherming en het auditteam.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week vanaf 1 september 2020;
2. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding bedrijfseconomie, of vergelijkbaar;
3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring, in de afgelopen acht jaar, met de functie van businesscontroller, bij een 100.000+ gemeentelijke organisatie;
4. Je hebt affiniteit met IT en bedrijfsvoering processen;
5. Je hebt ervaring, in de afgelopen acht jaar, met risicomanagement;
6. Je hebt ervaring, in de afgelopen acht jaar, met een adviesrol op directieniveau.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring, in de afgelopen acht jaar, met de functie van businesscontroller.
2. Je hebt meer dan 5 jaar werkervaring binnen een gemeentelijke overheid.
3. Je hebt een afgeronde WO opleiding.

Competenties:
- Analytisch vermogen
- Overtuigingskracht
- Inlevingsvermogen
- Resultaatgerichtheid
- Verbinden
- Adviseren

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Zuid-Holland
Startdatum: 1 september 2020
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 10-08-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 20 en 21 augustus 2020, om 14:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: business, controller, gemeenteOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Nicole Mons
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Zuid-Holland
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
1 september 2020
referentie:
ITC-ICBO06146
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
01-08-2020 14:58:20