Referentienummer: 2022-04902
Omgeving: Den Bosch
Startdatum: 12 september 2022
Einddatum: 31 december 2022
Optie op verlenging: ja, 1 x 4 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum: dinsdag 16 augustus 2022 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Business Controller voor 36 uur per week.

De opdracht omvat de begeleiding van het conversietraject van het zelfstandig data verzamelen uit systemen en deze presentabel maken naar een construct waarbij standaard presentatievormen op maat worden gemaakt naar de informatiebehoeften van individuele lijnchefs op een drietal niveaus: team, sector, eenheid. Dit vergt ook een andere manier van werken in team control.

De opdracht omvat de ontwikkeling van een verantwoordingsinstrument (dashboard) voor het lijnmanagement, waarbij de betrokkene:

Zelfstandig data (zowel operationeel als bedrijfsvoering) weet te verzamelen uit de systemen;
Deze data weet te analyseren en/of duiden;
De informatie, met behulp van standaard presentatievormen, presentabel weet te maken voor het lijnmanagement op een drietal sturingsniveaus (eenheid, sector en team).
Eindresultaat van de opdracht is de realisatie van het verantwoordingsinstrument in de vorm van een, bij herhaling in te vullen, dashboard voor het team control.

Over de voortgang van de opdracht vindt tweewekelijks afstemming plaats met de coördinerend eenheidscontroller.
De opdracht omvat dus veranderkundige aspecten, onderhouden van interne klant-leverancier relaties, maar zeker ook inhoudelijke aspecten. Kennis van de politie-organisatie en de gebruikte systemen is een pre.

Doelstelling

Team control zal efficiënter en nog klantgerichter moeten gaan werken in het heden en de nabije toekomst.
Door de doorontwikkeling van het politiedashboard (sinds kort pas echt van de grond) verdwijnen de meer administratieve taken (de zogenaamde zaakcoördinatie). Met het politiedashboard is eenduidige data voor iedereen in de organisatie in heldere presentatie beschikbaar (toepassing beleidsproducten wordt vanuit land praktisch gemaakt). Vanuit de visie op control wordt een doorontwikkeling van de rol van Controller gevraagd. Een noodzakelijke wijziging van “cijferproducent” naar cijferanalist en integraal adviseur (meer het oplossen van aangereikte problematiek en leveren van producten via standaard methoden en de monitoring hierop). Deze kwaliteit leveren vraagt een hoger niveau van control (meer dan nu het geval is) als businesspartner aan tafel.

Verantwoordelijkheden

De in te huren Controller is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bovenvermelde opdracht. De eenheid OB biedt gelegenheid ihkv Anders werken voor een hybride vorm van werken op de werkplek. E.e.a. in overleg met de coördinerende eenheidscontroller.

Contacten

De contacten vinden hoofdzakelijk plaats met de eenheidscontroller, medewerkers van team control en andere medewerkers van de staf. Incidenteel zal er contact zijn met diverse leidinggevenden en medewerkers bedrijfsvoering voor vraagarticulatie op de opdracht en de uiteindelijke ondersteuning bij het implementeren van de dashboarding.

KNOCK-OUT:

Je hebt een HBO opleiding in de accountancy en/of control(ling).
Je hebt kennis en ervaring met de geautomatiseerde systemen: cognos, bluespotmonitor (minimaal 2 jaar binnen de afgelopen 5 jaar).
Je hebt minimaal 2 jaar gevorderde werkervaring met Excel in de afgelopen 5 jaar.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt werkervaring met veranderkundige aspecten, onderhouden van interne klant-leverancier relaties.
Je hebt werkervaring met het werken in teamverband, waarbij wel zelfstandig een opdracht uitgevoerd kan worden
Je hebt kennis en werkervaring (minimaal 2 jaar binnen de afgelopen 5 jaar) van en binnen de politieorganisatie, in casus een geografische eenheid.

Competenties:

Systeemdenken - Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
Initiatief - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af.
Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Maatschappelijke oriëntatie - Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.

Trefwoorden: Business ControllerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Bosch
provincie:
Noord-Brabant
uurtarief:

start project:
12 september 2022
referentie:
ITC-2022-04902
duur opdracht:
4 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
05-08-2022 15:53:02