Business Consultant Werkdomein, Den Haag

Omschrijving:
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Business Consultant Werkdomein.

Omschrijving opdracht:
Met de decentralisaties in het sociaal domein krijgen gemeenten de kans om hun dienstverlening veel meer integraal aan te bieden. Gemeenten zijn daarmee aan de slag, op allerlei manieren. Gemeenten lopen daarbij tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. VNG Realisatie pakt deze vragen op en zoekt op landelijk niveau met ketenpartners naar oplossingen. Daarvoor werken VNG Beleid en VNG Realisatie nauw samen in het Vernieuwingsprogramma Werk en Inkomen. Het project Moderniseren Werkdomein is onderdeel van het Vernieuwingsprogramma. Het project richt zich enerzijds te komen tot een vastgestelde versie van de informatiestandaard voor de digitale uitwisseling van profielgegevens om het matchen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. Anderzijds richt het project zich op ondersteuning van gemeenten om werkzoekende goed in beeld te krijgen (opstellen profiel), te begeleiden naar maatschappelijk fit en werkfit, en het toeleiden naar werk (bv met extra training/onderwijs).

Omschrijving functie:
De senior businessconsultant maakt onderdeel uit van het projectteam Moderniseren Werkdomein. Als business consultant Werkdomein heb je grondige kennis van de gemeentelijke organisatie, werkwijze en processen rondom het Werkdomein. Je hebt grondige kennis van de bijbehorende keten-informatievoorziening, keten-informatiestromen en ondersteunende applicaties. Als businessconsultant ben je goed op de hoogte van de stand van zaken en ontwikkelingen vanuit de Participatiewet, Wet SUWI en Wet banenafspraak. Je kent de arbeidsmarktpartijen (waaronder UWV) en de huidige stand van zaken in de samenwerking binnen de keten van arbeidsmarktpartijen. Je bent als businessconsultant goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en initiatieven in het Werkdomein. Je bent in staat om zelfstandig te werken en het voortouw te nemen om in diverse projecten en in overlegorganen de belangen van gemeenten te vertegenwoordigen. Je bent in staat om de wensen, behoeften en inzichten van diverse procesdeskundigen te laten convergeren naar bruikbare resultaten voor het gemeentelijke veld en voor versterking van de gemeentelijke inbreng.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Initiëert, begeleidt en (laat) projectdeliverables uitvoeren.
- Overlegt en voert overleg op strategisch- en tactisch niveau met de stakeholders en bemiddelende partijen binnen het Werkdomein.
- Adviseert over business-vraagstukken binnen het Werkdomein gericht op de Werkprocessen rondom intake en begeleiding van kandidaten en het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
- Werkt businessprocessen uit en ontwikkelt deze binnen het Werkdomein in nauwe samenwerking met het gemeentelijk veld, in eerste instantie de processen rondom ‘matchen op werk’.
- Ondersteunt de gemeentelijk inbreng bij de realisatie van de projectdeliverables.

Gewenst profiel:
- Afgeronde WO-opleiding met het bijbehorend WO werk- en denkniveau, blijkend uit werkervaring/cv.
- Meer dan 5 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het gebied van business consultancy in het WERKdomein.
- Minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) met werken op strategisch- en tactisch niveau binnen of samen met de gemeentelijke overheid en heeft een netwerk binnen gemeenten, blijkend uit cv.
- Aantoonbare kennis en ervaring met de samenwerking tussen arbeidsmarktpartijen in het Werkdomein, blijkend uit cv.
- Aantoonbare (in een gesprek) kennis van het WERKdomein (uitvoering van de Participatiewet, Wet SUWI en Wet banenafspraak) en de keten waarbinnen deze processen worden uitgevoerd (blijkend uit onder andere in de afgelopen twee jaar opgedane werkervaring), blijkend uit cv en werkervaring.
- Aantoonbare ervaring (meer dan 3 jaar) in het expliciteren en behartigen van de belangen van het gemeentelijke veld.
- Kennis van informatievraagstukken zoals het sociaal domein en het domein Werk en Inkomen bij de overheid, blijkend uit cv.
- Aantoonbare kennis van projectmatig werken (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met bijvoorbeeld werken in een omgeving volgens een projectmethodiek, blijkend uit cv.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op 10-07-2019 tussen 14:00 en 17:00 uur beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent op 01-09-2019 beschikbaar voor de opdracht.
3. Je hebt een afgeronde WO-opleiding en een bijbehorend WO-werk- en denkniveau (tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring op WO-niveau).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het gebied van business consultancy in het WERKdomein.
2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) met werken op strategisch- en tactisch niveau binnen of samen met de gemeentelijke overheid.
3. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring (blijkend uit motivatie en gesprek) met de samenwerking tussen arbeidsmarktpartijen in het WERKdomein.
4. Je hebt aantoonbare (in een gesprek) kennis van het WERKdomein (uitvoering van de Participatiewet, Wet SUWI en Wet banenafspraak) en de keten waarbinnen deze processen worden uitgevoerd (blijkend uit onder andere in de afgelopen twee jaar opgedane werkervaring).
5. Je hebt aantoonbare (blijkend uit motivtie) ervaring met het expliciteren en behartigen van gemeentelijke belangen op bovengemeentelijk (liefst landelijk) veld/niveau. Je beschikt over een netwerk bij gemeenten.
6. Je hebt kennis van en ervaring (in de rol van adviseur of expert) met informatievraagstukken bij de overheid.
7. Je hebt aantoonbare (Blijkend uit motivatie.) kennis van projectmatig werken (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met bijvoorbeeld werken in een omgeving volgens een projectmethodiek.

Competenties:
- Klantgericht
- Dienstverlenend
- Samenwerkingsgericht
- Kwaliteitsgericht
- Resultaatgericht
- Communicatief vaardig (verbaal en schriftelijk)
- Helicopterview
- Besluitvaardig
- Proactief en initiatiefrijk

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01-09-2019
Duur: 4 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 32 uur maximaal 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 28-06-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 10-07-2019 tussen 14:00 en 17:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Trefwoorden: Business Consultant Werkdomein, Business, Consultant, WerkdomeinOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-09-2019
referentie:
ITC-ICI02601
duur opdracht:
4 maanden
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
13-06-2019 12:17:00
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures