ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Business Consultant.

Omschrijving opdrachtgever:
De Justitiële Informatiedienst (Justid) maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Zij faciliteert daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en biedt een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Beschrijving directie/afdeling:
Gezamenlijk met de directies Operatie en Technologie, vormt de directie Strategie en Middelen de Justitiële Informatiedienst. Onder deze laatste directie valt tevens het cluster Privacy.

Omschrijving opdracht:
De business consultant zal binnen het cluster Privacy van de Justid werkzaamheden uitvoeren in samenwerking met de privacy officer.

Werkzaamheden:
- Het adviseren over en coördineren van het proces om te komen tot een strategie en jaarplanning voor de inrichting van een privacy platform in de strafrechtsketen
- Het toetsen en beoordelen van de diverse gegevensuitwisselingen- en stromen en de koppelingen tussen de verschillende applicaties van de ketenpartners
- Borgen dat een privacy toets plaatsvind in de ketenbrede projecten
- Het vormgeven van de processen daaromtrent en het (mede) zorgdragen voor afstemming met de andere privacy officers van de strafrechtsketen • Het toetsen en beoordelen van de ketenwerkprocessen in het kader van privacy
- Het opstellen van concept beleidsdocumenten en privacy standpunten ten behoeve van het privacy platform
- Het uitvoeren van onderzoek naar privacyvraagstukken en het aandragen van informatie daaromtrent
- Het opstellen van (concept) beleidsstukken
- Het voeren van overleg en afstemmen met de privacy officers over de verdeling van onderwerpsgebieden van privacy
- Het bewaken van de uitvoering van gevraagde inzet op voorstaande (verdeelde) onderwerpen.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding.
2. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 20 uur per week voor de duur van het project, indicatie 4 maanden.
3. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring binnen de strafrechtketen.
4. Je hebt de afgelopen 2 jaren aantoonbare ervaring m.b.t. organisatorische vraagstukken voor organisaties op het gebied van het domein privacy.
5. Je beschikt over ervaring en kennis uit de afgelopen 5 jaar m.b.t. strafrechtelijke processen (ketenwerkprocessen) tussen de organisaties in de strafrechtketen, waarbij kennis of betrokkenheid bij de wet USB als pre geldt.
6. Je beschikt over relevante kennis (laatste 5 jaar) m.b.t. systemen gegevensstromen tussen applicaties in gebruik binnen de strafrechtketen.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je bent op korte termijn (voorkeur 3-6 weken) beschikbaar.
2. Je hebt aantoonbare ervaring met programmamanagement en projecten.
3. Je hebt ervaring met privacy organisatievraagstukken in het strafrechtelijk domein.
4. Je bent bekend met beleidsvragen en het formuleren van beleid t.a.v. (strafrecht)ketenvraagstukken.
5. Je hebt kennis en ervaring van advisering en coördinatie van (ketenwerk)processen binnen de strafrechtketen.

Interviewcriteria:
- Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen.
- Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten.
- Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
- Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig.

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Almelo
Startdatum: 1-9-2020
Duur: 4 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: Gemiddeld 20 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 07-08-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 34 (Videoconferentie gelet op de maatregelen Corona-virus)

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: business, consultantOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Almelo
provincie:
Overijssel
uurtarief:
marktconform
start project:
1-9-2020
referentie:
ITC-ICBO06148
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
20 uur
publicatiedatum:
01-08-2020 16:35:54