Business Beleidsadviseur Vervoersystemen, Utrecht

Omschrijving:

Voor ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Business Beleidsadviseur Vervoersystemen.

Start: z.s.m.

Duur: 6 maanden, optie op verlenging

Inzet: 36 uur per week

Organisatie omschrijving

De programmadirectie ERTMS is een slagvaardig team dat de invoering van de Europese standaard van treinbeveiliging (ERTMS) in Nederland coördineert en regisseert. De programmadirectie is ondergebracht bij ProRail en maakt met alle vervoerders, en ook met ProRail in de rol van infrabeheerder, afspraken over hun bijdrage aan het invoeren van ERTMS in Nederland. De programmadirectie zorgt voor adequate opdrachtverstrekking, bewaakt tijd, scope en geld, zorgt voor de systeemintegratie en begeleidt het migratieproces.

De implementatie zelf, dus het opleiden van mensen, het ombouwen van treinen, ICT systemen, baansystemen wordt door de spoorwegondernemingen en ProRail uitgevoerd.

Met de invoering van het European Rail Traffic Management System (ERTMS) wordt het verouderde analoge Automatische treinbeïnvloedingssysteem (ATB) vervangen en zet Nederland in op een robuust gedigitaliseerd en toekomstvast treinbeveiligingssysteem.

Functiebeschrijving

Overzie jij wat er bij de uitrol van ERTMS nodig is op het niveau van treinen, spoorinfrastructuur en bijbehorende processen? Ben jij in staat dit complexe geheel in logische samenhang te beschrijven?

Voor het programma ERTMS (European Rail Traffic Management System) zijn wij op zoek naar een Business Beleidsadviseur Vervoersystemen.

In deze verantwoordelijke en uitdagende functie ben je met diverse werkzaamheden bezig. Werkzaamheden waar je aan kunt denken:

Opstellen en het verder uitbouwen van de vervoersysteemarchitectuur: Er is een eerste versie van een vervoersysteemarchitectuur ERTMS. De business beleidsadviseur is eigenaar van deze architectuurbeschrijving en draagt ervoor zorg dat deze permanent actueel is en dat ontbrekende views worden toegevoegd. Dit werk gebeurt in nauwe afstemming met ProRail en de spoorwegondernemingen.

Zorgdragen dat de architectuurmodellen worden toegepast in de ontwerp- en realisatieprocessen van het programma ERTMS: Het programma ERTMS voert de coördinatie en regie over de introductie van ERTMS in Nederland. Door middel van documentatie worden verschillende decomposities van het vervoersysteem toegepast voor de sector. Deze “top-documenten” zijn leidend voor de organisaties het materieel ombouwen of de infra wijzigen. Zij leiden daarvan hun deelsysteemarchitectuur af. Tezamen vormt het één logisch geheel: Het vervoersysteem in Nederland, binnen de Europese context.

Uitdragen: Architectuur bedrijven is geen doel op zich. Business architectuur ondersteunt management, ontwerpers en ontwikkelaars in hun werkzaamheden. De architectuurmodellen worden voor veel verschillende doelen gebruikt: Referentie, toets op compleetheid, risicomanagement, projectmanagement, toedelen van eisen aan onderdelen, onderkennen van relaties/interfaces. Daarvoor is een begrip nodig van de ontwikkelde modellen. Deze moeten worden uitgelegd, worden ingepast en “eigen worden gemaakt” bij de bovengenoemde doelgroepen. De business beleidsadviseur heeft een belangrijke rol in het uitdragen van deze kennis.

De business beleidsadviseur is de vanzelfsprekende persoon die wordt geraadpleegd en wordt betrokken bij ontwerp- en ontwikkelvraagstukken.

Om deze functie goed uit te kunnen voeren is daarnaast het volgende van groot belang:

Hanteerbaar maken van complexiteit: De business beleidsadviseur weet complexe vraagstukken zodanig te modelleren en te verwoorden dat deze inzicht geven en geaccepteerd worden voor verschillende doelgroepen: (Senior) management, collega architecten op verschillende niveaus en vanuit verschillende aspecten, specificatoren en ontwerpers.

Conceptueel denker: De business beleidsadviseur is een staat om een probleem vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en weet te abstraheren van het hier-en-nu en de concreetheid van het probleem als zodanig. Daarbij is creativiteit een sleutelvaardigheid. Daarnaast heeft de business beleidsadviseur een goed ontwikkeld analytisch vermogen.

Communicatief vaardig: De business beleidsadviseur weet te overtuigen, weet te inspireren en weet mensen “mee te krijgen” in de denkwereld van abstracte modellering. Hij weet daarbij te verbinden: ieder individu heeft een beeld van de werkelijkheid, terwijl tegelijkertijd het enige en juiste model van de werkelijkheid niet bestaat. Het gaat erom dat er een gemeenschappelijk gedragen en geaccepteerd beeld wordt gecreëerd waar de verschillende doelgroepen allen mee werken en aan refereren.

Functie eisen

Een afgeronde WO opleiding

Minimaal 8 jaar werkervaring bij één of meerdere spoorwegondernemingen (dit is vereist)

Kennis van modelleringsmethoden en -technieken

Een verbinder

Een autoriteit op zijn/haar werkveldTrefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
Harvey Nash B.V.
contactpersoon:
Marielle Boogaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Tarief in overleg
start project:
asap
referentie:
ITC-377840/002
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
20-11-2020 11:41:41
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures